Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

SF vil tvinge regeringen til at løse praktikklemme

PRAKTIK – SF's Jacob Mark vil have Folketinget til at pålægge regeringen at ændre SU-loven, så det bliver muligt at få løn under SU-berettigede praktikforløb.

De studerende, der vil i praktik i forbindelse med deres studier, har været i en slem kattepine, siden SU-ankenævnet i marts 2015 slog fast, at det ikke er lovligt at være i meritgivende praktik og samtidig få både løn og SU under forløbet.

Men nu vil SF’s Uddannelses- og forskningsordfører Jacob Mark forsøge at hjælpe de nødstedte studerende.

Han har stillet forslag til Folketingsbeslutning om at pålægge regeringen at ændre SU-lovens paragraf 5, der forbyder ‘dobbeltforsørgelse’. Det betyder, at en uddannelse skal være ulønnet, for at den kan give ret til støtte.

»Det er en fuldstændig tåbelig regel, at en studerende ikke må få SU og løn samtidig under sin praktik, hvis arbejdsgiveren vil give det,« siger Jacob Mark.

Husleje æder SU’en

I bemærkningerne til lovforslaget skriver Jacob Mark blandt andet, at han har modtaget en række henvendelser fra både virksomheder og studerende, der finder det særdeles vanskeligt at udbyde eller tage et praktikophold under de nugældende regler.

Problemet er, at det bliver svært for de studerende at have et indtægtsniveau, der sætter dem i stand til at afholde helt basale udgifter som husleje, mad, bøger m.v., så længe de er i praktik.

Ifølge bemærkningerne til SF’s forslag betyder reglerne i dag, at »studerende kommer til at skulle balancere et praktikforløb på (mindst) fuldtid med f.eks. at skulle gøre rent om natten eller have caféarbejde om aftenen.«

En undersøgelse lavet af Djøf viser, at kandidatstuderende i gennemsnit bruger 102 pct. af deres SU på husleje, og bachelorstuderende 79 pct. For omkring 80 pct. af de studerende er det derfor studiejobbet, der får økonomien til at hænge sammen.

»Hvis ikke de nugældende regler ændres, kan man frygte, at færre studerende tager et godkendt praktikforløb, og at
deres jobmuligheder efter endt uddannelse dermed bliver forringet. Det vil være en uheldig udvikling, når alle undersøgelser viser, at arbejdsmarkedet efterspørger nyuddannede med noget på deres cv, og at studiejob og praktik er »hovedvejen« til ansættelse efter endt uddannelse,« står der i bemærkningerne til forslaget.

Simpel løsning

Hos Djøf, der længe har kæmpet for at få regeringen til at ændre loven, glæder Jacob Marks initiativ forsknings- og uddannelsespolitisk chef Wenche Marit Quist.

Hun mener, at den simple løsning er at sidestille studerende i praktik med andre studerende, der har et studiejob, så alle får den samme grænse for, hvor meget de må tjene ved siden af SU’en.

»Vi håber, at der nu sker noget, for vi har ventet rigtig længe på en løsning, men vi har ikke lagt champagnen på køl. Jeg har hørt at Liberal Alliance støtter forslaget, og Socialdemokraterne og Radikale lytter også interesseret, men problemet er, at det fordrer en politisk vilje til at ændre i en samlet SU-lovgivning, der jo også har andre hensyn og målsætninger at tage højde for. Det er ikke en selvfølge, at den er til stede,« siger Wenche Marit Quist.

Hun tilføjer, at Djøf sendte en forespørgsel til daværende uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (RV) allerede inden sidste valg.

»Det er ikke sådan, at politikerne ikke har haft tid til at tænke sig om, og mens vi venter, er det de studerendes liv og karriere, det går ud over,« siger Wenche Marit Quist.

Kortlægning i gang

Senest meddelte daværende uddannelsesminister Esben Lunde Larsen den 9. februar i år, at han ville igangsætte en kortlægning, der skal »afdække brugen og det faglige udbytte af projektorienterede forløb for universitetsstuderende.«

På den baggrund ville han fremlægge konkrete initiativer i efteråret 2016, som skal understøtte, at universiteternes undervisning i højere grad er målrettet praksis.

Djøf kaldte det dengang en syltekrukke.

clba@adm.ku.dk

Seneste