Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Skal vi fortsat have laboranter på Københavns Universitet?

Skåret ned — Laboranterne er blevet hårdt ramt af nedskæringerne på KU. Ikke kun gennem fyringer og nedlagte stillinger, men også ved at de tilbageværende sættes til ufaglært servicearbejde.

Hvad vil Københavns Universitet med laboranter?

Københavns Universitet har i de sidste mange år været inde i en stor forandringsproces, som delvis skyldes økonomiske nedskæringer, men også de øgede samfundskrav til uddannelsesinstitutioner. Disse forandringer har haft mange konsekvenser for både studerende og – ikke mindst –  medarbejdere. Ved den sidste store afskedigelsesrunde i 2016 gik det hårdt ud over TAP FU-gruppen, og især laboranterne blev hårdt ramt.  På SCIENCE og SUND er hhv. 20 og 16 årsværk ud af samlet 141+242 forsvundet fra 2015 til 2016, på trods af at man ville friholde kerneydelserne så meget som muligt.

Mange laboranter oplever i disse tider at blive afkvalificerede, bl.a. fordi der nogle steder er fyret i andre fagområder, hvilket så betyder, at der er opgaver som ingen ejer.

Dette er i sig selv bekymrende, men der er også sket et skred på KU i forhold til, hvilke fagområder der gør hvad. Dette viser sig bl.a. ved opgaveglidning mellem fagområderne, som betyder, at nogle medarbejdere skal udføre arbejde, som de ikke er uddannet til og derfor ikke kan udføre kvalificeret, eller at andre medarbejdere udfører opgaver, som ledelsen har defineret som bortfaldne opgaver, men som i realiteten ikke er forsvundet.

Mange laboranter oplever i disse tider at blive afkvalificerede, bl.a. fordi der nogle steder er fyret i andre fagområder, hvilket så betyder, at der er opgaver som ingen ejer. Disse opgaver bliver derfor videresendt til faglærte laboranter, som pludselig skal udføre ufaglært servicearbejde i stedet for at deltage i forskning og undervisningsopgaver, som er det de er uddannet til, og som også er grunden til, at de har valgt jobbet.

HK Områdeklubben har derfor planlagt et fyraftensmøde den 8. juni for at få fokus på laboranters kompetencer og stillingsbeskrivelser, så gruppen kan byde ind på opgaver og projekter, der passer med de kompetencer, som laboranter har, i stedet for at laboranter bruger deres tid på fx oprydning og opfyldning.

Dette kræver dog, at ledelsen gør op med sig selv, hvad de vil bruge laboranter til, og ikke mindst hvilke kompetencer der er brug for, i stedet for at laboranter spilder dem på ufaglærte opgaver.

Seneste