Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Skarp kritik af KU-bestyrelse fra tillidsfolk

BUDGET 2011 - I en fælles erklæring kritiserer tillidsrepræsentanter fra hele Københavns Universitet det budget for 2011, som bestyrelsen vedtog kort før jul.

Københavns Universitets budget for 2011 indeholder besparelser og fører til afskedigelser, der allerede er i gang med at blive gennemført rundt om på universitetet. Fordi KU har overskud i 2010, og budgetterer med overskud igen i 2011, er fyringsbudgettet endnu mere kontroversielt, end det ellers ville have været.

Erhvervsmand og bestyrelsesmedlem Claus Bræstrup har offentligt taget afstand fra beslutningen om at fyre på KU. Og de to bestyrelsesmedlemmer, som er valgt for de ansatte, tilkendegav, at de ikke ville stemme for budgettet, hvis det skulle komme til en afstemning. Budgettet endte dog med at blive godkendt uden afstemning.

LÆS: Erhvervsmand i bestyrelsen: Ledelsen begår tillidsbrud

Slut med lukkede døre

I deres erklæring støtter tillidsrepræsentanterne de to bestyrelsesmedlemmers synspunkt, og samtidig kritiserer de, at en del af budgetforhandlingen i bestyrelsen fandt sted for lukkede døre. I udgangspunktet er KU-bestyrelsens møder offentlige.

»Lukkede døre er en uskik og ubehageligt på et universitet, der netop burde være kendetegnet ved åbenhed, specielt når åbenhed samtidig er KU’s erklærede politik. Dekanerne burde også offentligt kunne stå ved det, de har indstillet til rektor og bestyrelsen, men det forhindrede bestyrelsesformanden dem i,« sagde HSU-næstformand Poul Erik Krogshave efter mødet til Universitetsavisen.

LÆS: Bestyrelsen lukkede dørene.

Slut med ubehagelige overraskelser

Endelig kræver tillidsfolkene, at bestyrelsen i fremtiden skal inddrages tidligere i KU’s budgetforhandlinger. De seneste to år har fyringer været en uvelkommen juleoverraskelse for de ansatte ved Københavns Universitet.

LÆS: Bestyrelsen kørt ud på et sidespor

Tillidsfolkene udtalte deres kritik på et møde i KU’s Hovedsamarbejdsudvalg kontaktudvalgsforum onsdag den 12. januar. I udvalget sidder tillidsrepræsentanter fra hele universitetet.

Tillidsfolkenes erklæring i sin helhed:

»Medarbejdersiden i Hovedsamarbejdsudvalget, forsamlet til kontaktudvalgsmøde onsdag den 12.1.2011, udtaler sin anerkendelse af den faste holdning, to medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen indtog i forbindelse med bestyrelsens behandling af universitetets budget for 2011, idet de ikke kunne, såfremt det var kommet til en afstemning, stemme for det forelagte budget med de deri indeholdte besparelser. Vi beklager, at bestyrelsens flertal ikke kunne være enige i deres holdning – som fulgtes op af medarbejdersiden ved budgetbehandlingen i HSU den 15. december – ligesom vi står uforstående over for, at så vigtig en del af bestyrelsens behandling delvist fandt sted for lukkede døre. Vi anerkender, at bestyrelsen gennemførte en vis opblødning i forhold til de udmeldte fyringsrunder, men finder det dybt utilfredsstillende, at vi hvert år skal være vidne til, at man ind under jul foretager væsentlige budgetændringer, der alvorligt belaster det psykiske arbejdsmiljø. Forløbet viser behovet for, at bestyrelsen inddrages tidligere i budgetprocessen, så bestyrelsen får reel indflydelse på budgetlægningen og ikke sidst på året stilles over for noget, som næsten bliver et fait accompli.«

chz@adm.ku.dk

Seneste