Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Skiinnovation i KUA-kulden

HUMANISTISK IVÆRKSÆTTERI - En pædagogisk teori på studiet inspirerede Rikke Fuglsang til at tænke ski-turisme i et nyt perspektiv. På KUA blev ideen dog mødt med skepsis fra underviserne, der mente, at hun i stedet skulle koncentrere sig om sit studium

Da Rikke Fuglsang begyndte på Pædagogik, var der ingen, der lagde op til, at studiet kunne bruges til andet end en almindelig lønmodtagerstilling.

Allerede fra begyndelsen blev de studerende derimod opfordret til at finde den retning, der passede dem, så de via deres tilvalgsfag kunne specialisere sig, og det er en praksis, som Rikke håber, at projektet Next Generation kan være med til at ændre på.

»Vi er jo utrolig vant til, at det er de naturvidenskabelige og tekniske fag, som laver innovation, men det ville være godt med en anden indstilling, hvor man er orienteret mod, at det er fedt, hvis der er nogen, der kan bruge de humanistiske fag i innovativ sammenhæng.«

Et læringsmiljø på ski

Rikke Fuglsang studerer pædagogik på Københavns Universitets Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Ved siden af studiet har hun sammen med kæresten Mikael dannet firmaet Sk’Easy, der tilbyder læringsbaserede skioplevelser i de norske fjelde for familier på skiferie.

Rikke har arbejdet flere år som ski-instruktør i Norge, men fik efter et kursus i innovativ fjeldturisme lyst til at tænke skiskolen i et nyt læringsperspektiv. På pædagogikstudiet var hun desuden blevet begejstret for teorien om situeret læring.

En teori, der blandt andet fokuserer på den enkeltes fremskridt frem for mangler og ser bort fra deltagernes alders- og niveauforskelle, og som for Rikke Fuglsang var oplagt som udgangspunkt for at samle familien på skituren, i modsætning til den almindelige skiskole, der typisk deler familien op efter alder og skierfaring

»Vi fandt ud af, at vores projekt ikke skulle være en skole eller en institution. Det skulle være et læringsmiljø, hvor man tager nogle af de kompetencer, hver enkelt familiemedlem har, og drager nytte af det i forhold til en læringssituation på ski,« forklarer Rikke.

Underviserne var skeptiske

Da Rikke kom tilbage fra Norge med ideen om det pædagogisk funderede skiprojekt, præsenterede hun den for et par af sine undervisere.

»Men det, jeg blev mødt med på instituttet, var skepsis. Nogle af underviserne mente, at nu skulle jeg koncentrere mig om mit studie, og det var egentlig lidt skræmmende. Der kunne jeg godt have brugt noget opbakning.«

Hun stiftede dog herefter bekendtskab med Katalyst, som er Det Humanistiske Fakultets væksthus, som hjalp hende videre med ideen.

»Det var super at komme ned til dem. De har været rigtig gode til både til at se mulighederne i projektet, men også at pege på de områder, vi skulle være særligt opmærksomme på.«

Ingen iværksætterprægning på KUA

Ud over at følge en række frivillige iværksætterkurser gennem Katalyst, har Rikke taget tilvalgsfaget Innovation og Iværksættelse gennem Kunst og Kulturvidenskab.

»Men derudover har jeg ikke oplevet nogen som helst form for prægning i en eller anden iværksætterretning i undervisningen på universitetet. Det er klart, at hvis du selv er inspireret til at blive iværksætter, så er der masser af mulighederne for at gå ud og få hjælp,« siger Rikke.

Hun ser dog gerne ser, at man i langt højere grad får implementeret iværksættertanken i undervisningen, så studerende på alle studieretninger får glæde af den.

Begynd under studiet

Rikkes iværksætterdrømme er blevet godt modtaget af de medstuderende på Pædagogik og har sågar sat gang i overvejelserne hos andre om selv at blive iværksættere.

Men ideen om at blive iværksætter undervejs i studiet er dog fjern for de fleste, hvilket Rikke har svært ved at forstå.

»Jeg ser jo klare muligheder i allerede at starte, mens man studerer. Man får sin SU og har ikke noget økonomisk behov for at skulle tjene penge. Og hvis du ikke har arbejde ved siden af, så har du forholdsvis god tid. Du har en helt anden fleksibilitet, end når du er færdig, hvor du har et behov for, at der skal tjenes nogle penge hurtigt.«

Et skihop ind på markedet

Rikkes kæreste, Mikael Fuglsang, læser på DTU, og netop den projektorienterede tankegang fra ingeniørstudiet og Rikkes pædagogiske tilgang supplerede hinanden godt.

»Jeg kunne på ingen måde have gjort det alene. Så havde jeg haft 47 ideer, jeg aldrig havde fået hevet ned til jorden. Det har været vigtigt for vores overlevelse, at vi har været to så vidt forskellige mennesker,« siger Rikke.

For Rikke og Mikael er Sk’Easy blot et skihop for at komme ind på markedet, og de håber, at projektet kan udvikle sig til at blive et helårsforetagende, der blandt andet skal henvende sig til døgninstitutioner for adfærdsvanskelige unge.

Universitets rutiner skal rykkes

Rikke Fuglsang er glad for den hjælp, hun igennem Katalyst har fået til sit projekt, men mener generelt, at det bliver svært at ændre universitetskulturen på KU, så undervisningen i højere grad appellerer til de studerendes iværksætterdrømme.

»Universitetet er en traditionsrig institution og har gjort sådan her i generationer,« forklarer Rikke, som dog alligevel har forhåbninger om, at Next Generation kan få rykket ved nogle af de faste rutiner på universitetet.

»Jeg tror, at man langsomt kan begynde at få implementeret lysten til at udvikle ideer blandt de studerende i løbet af de fire år, projektet løber. Men man kan ikke gå ind og forandre kulturen fra den ene dag til den anden. Den har jo levet her i mange år.«

peri@adm.ku.dk

Seneste