Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Skotsk topforsker forsvarer Sandøe

KOLLEGIAL STØTTE - Professor Alistair Lawrence fra Scottish Agricultural College tager ansvaret for, hvad han kalder en uheldig formuleret aftale med de danske svineproducenter, men han afviser at have leveret videnskabelige argumenter på bestilling. Professor Peter Sandøe er uskyldig i miseren, mener han.

Formålet med forskningsprojektet er at »fremskaffe resultater og oplysninger, der gavner den danske svineindustri, og som har mulighed for at påvirke politikere og beslutningstagere på nationalt og internationalt niveau.«

Sådan står der i en aftale mellem Videncenter for Svineproduktion (VSP), der er en del af dansk landbrugs interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer, og Scottish Agricultural College om et forskningsprojekt, der havde til formål at belyse konsekvenserne af de store kuldstørrelser i de danske svinebesætninger. Et projekt som Peter Sandøe, professor i bioetik ved Københavns Universitet, også medvirkede i.

Dagbladet Politiken har på baggrund af formuleringen beskyldt Peter Sandøe for at have spillet en dobbeltrolle ved at have været formand for en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet, der skulle komme med anbefalinger til, hvordan svineavlen i Danmark kan foregå etisk og dyrevelfærdsmæssig forsvarlig, samtidig med at han deltog projektet, der skulle levere politiske argumenter til svineindustrien.

Vores fejl

Men nu frikender professor Alistair Lawrence fra Scottish Agricultural College Peter Sandøe for at have haft noget som helst at gøre med formuleringen af aftalen.

»Jeg accepterer, at formuleringen er en fejl, men hvis nogen er ansvarlig for situationen, er det Scottish Agricultural College. Vi udformede kontrakten, og vi underskrev den,« siger Alistair Lawrence.

Han medgiver, at Peter Sandøe har haft lejlighed til at se aftaleteksten, men det gør ham ikke ansvarlig, da havde lavede sin egen kontrakt med Videncenter for Svineproduktion, mener han.

Forkert formulering

Ifølge Alistair Lawrence skal formuleringen, der blev lavet af en akademisk medarbejder i al hast, ikke tages for pålydende, og den er heller ikke udtryk for, hvordan samarbejdet med Videncenter for Svineproduktion, der har betalt skotterne knap 500.000 kroner for rapporten, er foregået i praksis.

»Vi tilvejebringer resultater i form af upartisk videnskabelig viden. Vi diskuterer vores resultater med bevillingsgiveren, men vi har haft ret til at skrive i rapporten, hvad vi mener er korrekt uden svineindustriens indblanding,« siger han.

Ifølge Alistair Lawrence er der masser af eksempler på, at forskningsgruppen, Animal & Veterinary Science Research Group, som han er leder af, før har lavet videnskabelige undersøgelser, der gik imod industriens interesser. Han nævner en undersøgelse af konsekvenserne af stress i svinebesætninger.

Og rapporten om konsekvenserne at store kuldstørrelser for pattegrisedødeligheden er også kritisk overfor grisenes forhold, fastholder han.

Penge uden betydning

Alistair Lawrence forklarer, at han valgte at takke ja til at samarbejde med Videncenter for Svineproduktion, fordi problematikken om store kuldstørrelser er en af hans forskningsgruppes ekspertområder.

Han vurderede også, at samarbejdet kunne tilvejebringe værdifulde nye forskningsdata, og at der var mulighed for at påvirke industrien i en positiv retning.

Betalingen på knap 500.000 kroner var derimod uden betydning for beslutningen om at medvirke.

Ifølge Alistair Lawrence er bevillingen kun tilstrækkelig til at aflønne en ansat et år.

Bevillinger fra erhvervslivet til Animal & Veterinary Science Research Group ligger normalt på 150.000 til 200.000 pund årligt, hvilket svarer til i omegnen af 1,5 millioner kroner.

Det samlede budget er på 1,5 million pund årligt, cirka 14 millioner kroner.

clba@adm.ku.dk

Seneste