Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Skov og Landskab hårdt beskåret

NEDSKÆRINGER - Centret afskediger ti ansatte. Dermed har man sagt farvel til hver tiende medarbejder i løbet af det seneste år

Skov & Landskab på LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (KU) – har afskediget ti medarbejdere og har truffet aftale med yderligere 14 om nedsat arbejdstid eller frivillig fratrædelse.

Medarbejderstaben er dermed blevet reduceret samlet med cirka 25 årsværk, svarende til cirka ti procent af medarbejderstaben, når stillinger nedlagt i 2009 medregnes.

»Det er den tredje nedskæringsrunde på 10-15 procent af medarbejderstaben i løbet af de seneste otte år, så jeg håber inderligt, at det bliver den sidste,« udtaler professor Niels Elers Koch, direktør for Skov & Landskab.

Færre statspenge

Niels Elers Koch forklarer, at afskedigelserne dels skyldes de generelle besparelser på KU, der rammer samtlige institutter på LIFE og dels at flere statslige skovforskningsprogrammer er stoppet eller kraftigt reduceret inden for det seneste år.

Hertil kommer, at Skov & Landskab i forvejen har en høj ekstern finansiering på 65-70 procent af den samlede omsætning, hvorfor en nedskæring på basismidlerne rammer ekstra hårdt.

Mister kompetencer

Niels Elers Koch har forståelse for, at centret må bære sin del af besparelserne på KU, men han mener, at det er forkert, at staten nedprioriterer skovforskningen.

»Det er bekymrende og uforståeligt, at der skæres på den statslige finansiering af skovforskningen i en tid, hvor skovene er så højt placeret på den internationale politiske dagsorden, fordi der aldrig før har været så mange mennesker, der har ønsket så mange forskellige produkter, goder og tjenester fra skovene – både globalt og i Danmark,« skriver han i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at konsekvensen bliver, at den danske skov- og landskabsforskning mister kompetencer, som det har taget årtier at bygge op.

»Det er trist for de danske skove og det danske samfund, og det er naturligvis navnlig trist for den enkelte, der bliver afskediget,« slutter Niels Elers Koch.

LIFE har samlet indstillet 50 medarbejdere til afskedigelse.

clba@adm.ku.dk

Seneste