Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Udland

Slagsmål om EU´s forskningsmidler venter

FORSKNINGSFINANSIERING - EU-parlamentet lægger op til at fordoble unionens forskningsbudget, der allerede er på over 375 milliarder kroner, i det nye rammeprogram fra 2014 til 2020. Den økonomiske krise og det franske præsidentvalg kan dog spænde ben.

Europæisk forskning kan se frem til en massiv økonomisk indsprøjtning de kommende år, hvis det står til Europa-parlamentet.

Parlamentarikerne planlægger således en fordobling af budgettet i det kommende (ottende) rammeprogram. Dermed ville der i perioden 2014–2020 blive afsat, hvad der svarer til 750 milliarder kroner, som de danske forskere får mulighed for at konkurrere om at få fingre i, hvis parlamentet ellers får sin vilje.

Ifølge Britta Thomsen, europaparlamentsmedlem og medlem af parlamentets forskningsudvalg for Socialdemokraterne, venter der dog et større slagsmål om, hvad EU skal bruge sine penge til de kommende år.

Enighed mellem parlamentet og Kommissionen

Hun har været de europæiske socialdemokraters chefforhandler i forbindelse med den netop overståede midtvejsevaluering af forgængeren, det syvende rammeprogram, hvor man også diskuterede ønskerne til det kommende rammeprogram.

»Vi er i forskningsudvalget enige om, at EU’s vej ud af den økonomiske krise er mere forskning, så det er vigtigt, at vi får et markant større budget, og det bakker Kommissionen os op i,« siger Britta Thomsen.

Spørgsmålet bliver dermed, om det er muligt at skaffe opbakning blandt regeringscheferne i Ministerrådet, der fastsætter størrelsen af de enkelte udgiftsposter, hvorefter Europa-Parlamentet skal vedtage eller forkaste det endelige budget.

Præsidentvalg et problem

Forhandlingerne forventes gå i gang under det danske EU-formandskab i første halvår af 2012, og da indehaveren af formandskabet har mulighed for at påvirke den politiske dagsordenen i sit halve år i spidsen for EU, mener Britta Thomsen, at Danmark står med en gylden mulighed for at sikre flere penge til forskningen.

Videnskabsudvalget er dog i skarp konkurrence med blandt andet landbruget om at skaffe flere penge, så Thomsen mener, at det bliver en vanskelig opgave at overbevise de store lande, specielt Storbritannien og Frankrig, om at satse mere på forskning i fremtiden.

»Den britiske premierminister David Cameron har lige skåret 25 procent på alle ministeriernes budgetter, dog med undtagelse af Videnskabsministeriet. Desuden skal der være præsidentvalg i Frankrig i april 2012, og præsident Nicolas Sarkozy vil sandsynligvis ikke være villig til at tage midler fra landbrugsstøtten og bruge på forskning i stedet af frygt for at miste stemmer blandt landmændene, så der venter en vanskelig og spændende forhandlingsproces,« siger Britta Thomsen.

Hun vurderer, at der tidligst bliver afklaret, hvor mange penge der bliver afsat til forskning i juni 2012 og senest i december 2012 under det cypriotiske formandskab.

clba@adm.ku.dk

Seneste