Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Slut med evighedsstuderende

Vejleder og studerende skal skrive kontrakt om speciale og bacheloropgaver. Hvis den studerende ikke afleverer til tiden, skal det gælde som et eksamensforsøg, mener chefen for Studievejledningen

Det skal være slut med at bruge årevis på specialet. I fremtiden skal de studerende aflevere større skriftlige opgaver til en fastsat deadline.

Omvendt skal der stilles større krav til undervisernes vejledning, forklarer Merethe Markvard, souschef for Studieadministrationen på KU.

»I dag er mange studerende overladt meget til sig selv når de skriver bachelorprojekt eller speciale. Det må vi lave om på, så vi fra universitetets side bliver bedre til at tage fat i folk der går i stå,« siger Merethe Markvard.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra universitetets seks fakulteter skal samle erfaringerne og komme med ideer til hvordan universitetet kan få mere styr på opgaveskrivningen.

Merethe Markvard mener det er vigtigt at sende nogle klare signaler til de studerende om hvilke forventninger der er til specialets omfang og indhold, men også om hvornår det skal afleveres og hvor meget vejledning man har ret til at få.

»Jeg tror det er vigtigt at minde de studerende om at et speciale også er en eksamen. Det vil sige at du har pligt til at overholde den afleveringsfrist der fastsættes i kontrakten ellers gælder det som et eksamensforsøg,« siger Merethe Markvard der mener det vil være et kvalitetsstempel for universitetet hvis de studerende blev bedre til gøre deres opgaver og studier færdige til tiden.

»Uden at have undersøgt det, så tror jeg hellere en arbejdsgiver vil have en studerende der blev færdig med sit speciale på et halvt år end en der har syslet med sit speciale i to-tre år,« siger Merethe Markvard.

Studietidsforlænger
Det er Forenede Studenterråds formand, Jesper Johansen, dog ikke så sikker på.

»Universitetet skal være et sted hvor der er plads til fordybelse uden hele tiden at skulle tænke på deadlines,« siger han og understreger at FSR synes det er en god ide at forpligte de studerende og deres vejledere mere igennem opgavekontrakter.

Men Jesper Johansen bryder sig ikke om at der skal laves regler for antallet af eksamensforsøg når det gælder specialet.

»Vi ville være kede af hvis der blev bygget et alt for rigidt system op med afleveringsfrister. De fleste studerende har som regel en god grund til at overskride en deadline, fx graviditet eller et godt job.

Jeg kan godt blive bange for at sådanne kontrakter vil gøre vores uddannelser meget ufleksible,« siger Jesper Johansen.

Han tror snarere at det vil føre til forlængelse af studietiden hvis overskridelse af deadline – og et nyt eksamensforsøg – fører til at den studerende må starte forfra med fx sit speciale.

»Der skal være plads både til dem der ønsker at fordybe sig og lave forskning via specialet og dem der ønsker at blive hurtigt færdige,« siger Jesper Johansen og påpeger at kontrakterne ville være en god måde at kontrollere at kravene til et speciale ikke overstiger den normerede studietid.

»Måske er det slet ikke løsningen på specialesump at lave en kontrakt. Måske drejer det sig mere om at få lavet en afklaring af hvad et speciale er og hvordan man bedst får sat nogle
deadlines undervejs i processen sammen med sin vejleder,« siger Jesper Johansen.

Kontrakt på opgaver

Universitetet skal ifølge den nye Uddannelsesbekendtgørelse forpligte de studerende til at skrive under på kontrakter om færdiggørelse af større skriftlige arbejder.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra de seks fakulteter skal i de kommende måneder se på hvordan man kan gøre livet lidt nemmere for studerende der er i gang med en større skriftlig opgave.

På Det Naturvidenskabelige Fakultet eksisterer der allerede nu såkaldte specialekontrakter.

www.vtu.dk

Seneste