Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Slut med frit frafald

Universitetet vil have mere indsigt i hvad de enkelte studier gør for at holde på de studerende

Hvordan kan det være at næsten hver fjerde studerende på Københavns Universitet dropper ud af det studium de startede på? Det er et af de spørgsmål rektor Linda Nielsen gerne vil have svar på.

De studerendes høje frafald var også et af de tungere kritikpunkter af de danske universiteter i OECD-rapporten der blev offentliggjort i starten af januar.
På den baggrund har rektor bedt alle studieledere på Københavns Universitet om at redegøre for årsager til samt tiltag mod frafald og lange studietider.

Ifølge en undersøgelse af frafaldet på KU fra 2000, falder knap hver tredje studerende på Humaniora fra. På Naturvidenskab er det hver fjerde, mens de samfundsvidenskabelige fag og Jura er nede på 20 procent. De medicin-studerende er de mest vedholdende. Her falder kun 12 procent fra. Teologi er topscorer i denne undersøgelse med 44 procent frafaldne.

Tid til selvransagelse
Da frafald og studietider var til debat i universitetets øverste folkevalgte forsamling, var der delte meninger om hvad frafaldsstatistikker egentlig kan bruges til.
»Universitetet er langt fra den eneste årsag til lange studietider. Situationen på arbejdsmarkedet med høj arbejdsløshed er en del af problemet,« påpegede dekan på Samfundsvidenskab Tage Bild på Konsistoriums møde den 21. januar.
De studerende mente at det var vigtigt at nuancere frafaldsproblemet: »Det kan jo godt være at der er andre grunde til lange studietider end at de studerende er for sløve,« sagde Karina Heuer Bach.

Universitetsdirektør Else Sommer fortalte at hun netop prøvede at nuancere Videnskabsministeriets forståelse af frafald og lange studietider: »Men politikerne bliver forståeligt nok frustrerede over hvad man så kan bruge tallene til.«

Dekan på Jura Vagn Greve mente at det var tid til selvransagelse ude på de enkelte uddannelser.
»En meget lille del af de studerende gennemfører studierne på normeret tid, og det er ikke bare arbejdsmarkedets eller de studerendes skyld, men det antyder at der er et problem med undervisningen eller opbygningen af studiet. Det er ubehageligt, men stort set alle studier vil ved nærmere eftersyn have det samme problem,« sagde Vagn Greve.

Studieadministrationen er i øjeblikket ved at samle studieledernes høringssvar om frafald og studietider til et idekatalog der formodentlig ligger færdig i løbet af februar.

Seneste