Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Småfag: Mellemøstligt tvangsægteskab på Amager

FAGLUKNINGER – Tyrkisk, Hebraisk, Arabisk og Persisk bliver ét kød. Men uddannelsen i Mellemøststudier skal skræve over store forskelle, mener fagfolk.

Mandag den 4. april blev 13 humanistiske sprog- og kulturfags skæbne afgjort efter måneders bæven. Kun fire af fagene på ’dødslisten’ får lov at fortsætte uændret. Fem fag må lukke og slukke, mens resten bliver bundtet sammen i nye, sammenbragte bachelorfamilier.

Tyrkisk og Hebraisk var på dødslisten, men den model, som bestyrelsen nu har blåstemplet, foreslår, at Tyrkisk og Hebraisk lægges sammen med Persisk og Arabisk til én uddannelse i Mellemøststudier.

Det er planen, at nye studerende fremover vil starte på det samme program, og at der så bliver fire specialiseringsmuligheder senere i uddannelsesforløbet.

Redder man to fag eller smadrer man fire?

Persisk og Arabisk er i dag to selvstændige uddannelser på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, og de er ikke på listen over fag, der midlertidigt har måttet indstille optaget af nye studerende i 2016 af økonomiske årsager.

Den fælles paraplybetegnelse for fagene Tyrkisk, Hebraisk, Persisk og Arabisk er Mellemøstens sprog og samfund – i daglig tale MØS. De fire fag deler i dag studiemiljø, inklusiv hyttetur og fredagsbar, men fremover skal de møssende studerende altså finde sig til rette i et arrangeret ægteskab.

Rasmus Christian Elling, der er lektor med speciale i Irans moderne historie på ToRS, siger til Uniavisen, at den officielle, ‘gode nyhed’ om at Tyrkisk og Hebraisk er blevet reddet, i virkeligheden desværre også dækker over en dårlig nyhed:

»Med den bebudede model er der fare for at de fire fagmiljøer på Arabisk, Persisk, Tyrkisk og Hebraisk, alle med stolte traditioner på Københavns Universitet, nu går en uvis fremtid i møde.«

Den arabiske storebror

Selv om fagmiljøerne er beskæftiget med beslægtede kulturer og sprog, er der store forskelle på de fire nuværende uddannelser.

Hebraisk er det mindste af fagene, der blot optog 7 studerende i 2015. Tyrkisk optog 17, og hverken Hebraisk eller Tyrkisk optager nogen studerende i 2016. Til sammenligning optog Persisk 22 studerende i 2015, og Arabisk det dobbelte, 44 studerende.

Studieadjunkt Guy Geffen, der underviser på Hebraisk, modtager nyheden om de varslede sammenlægninger med blandede følelser:

»Det er jo en positiv nyhed, at vi ikke forsvinder helt fra verdenskortet. Men reelt er der tale om lukning af fire fag med stolte fagtraditioner, når de samler os under én studieordning. Vi prøver at finde de bedste løsninger, så vi hver især kan bevare den særlige, unikke identitet, som er skabt over årene. Jeg håber det lykkes, men i tværfagligheden lurer en fare for overfladiskhed.«

Som et eksempel fremhæver Guy Geffen faget moderne israelske identiteter, som han påpeger er noget helt andet end arabiske identiteter.

Meget er mistet

Guy Geffen fortæller, at de fire fag indbyrdes er blevet enige om, at sælge sig som et samlet program og have et nært og konstruktivt samarbejde, hvis mål det er at styrke den kommende fælles uddannelse.

»Vi håber på arbejdsro efter en længere periode med frygt. Vi har mistet studerende, fordi vi ikke kunne sige: Frygt ikke for fremtiden. Jeg håber på det bedste. Vi prøver at være positive og optimistiske. Men vi har jo også mistet mange gode kollegaer, og det er heller ikke noget, man lige glemmer,« siger han.

Usikkerheden om fagenes fremtid har været dårlig presse for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, mener Guy Geffen:

»Godt, at det her cirkus er ved at være overstået. Det har skabt stor uro både blandt ansatte og studerende. Hele forløbet har været rigtig dårlig reklame for vores uddannelser.«

Forhenværende dekan: Dumt og kortsigtet

På nyheder.ku.dk sagde rektor Ralf Hemmingsen:

»Det er med stor beklagelse og af bitter nødvendighed, at vi lukker en række kultur- og sprogfag. Det er udsigten til en mærkbar beskæring af statens tilskud til uddannelserne, der tipper læsset.«

Nuværende humanioradekan Ulf Hedetofts forgænger Kirsten Refsing skriver denne lakoniske kommentar til nyheden på Facebook:

»Dumt, kortsigtet og småtskårent!«

gbg@adm.ku.dk

For universitetsledelsens kommentarer til lukningerne og sammenlægningerne af småfagene på KU, se Uniavisens øvrige dækning.

Seneste