Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Småfags skæbne afgøres 4. april

TRUEDE FAG - KU's bestyrelse skal 4. april diskutere "lukninger og ændringer af uddannelser på Det Humanistiske Fakultet". To af bestyrelsens medlemmer håber at blive præsenteret for 'kreative løsninger'.

Skæbnedagen nærmer sig for de 13 uddannelser, der i januar kom på Københavns Universitets særlige spareliste og fik påbud om ikke at optage nye studerende i år.

Uddannelserne blev udvalgt, fordi de ifølge Humanioras ledelse »løbende kræver særlige tilskud, har et lille optag og døjer med højt frafald.«

Samtidig varslede KU-ledelsen, at en del af fagene ville lukke helt, når dekanen havde sendt en samlet indstilling til rektor, som træffer beslutningen. Den indstilling er nu sendt.

»Jeg har lavet en samlet indstilling vedrørende fremtiden for alle de involverede uddannelser,« skriver dekan på Humaniora Ulf Hedetoft i en e-mail. Han afviser samtidig at sige noget om antallet af lukninger til Uniavisen.

Ny minister ville ikke redde fag

Mandag den 4. april skal bestyrelsen for Københavns Universitet orienteres om omfanget af lukninger. Da bestyrelsen er KU’s øverste myndighed, er det muligt at medlemmerne vil forlange en anden løsning end den, som rektor fremlægger.

Men ifølge Uniavisens oplysninger er det ikke sandsynligt, at det vil ske. Bestyrelsen havde nemlig allerede de lukningstruede uddannelser på dagsordenen på et møde 1. februar, hvilket ikke resulterede i en ny linje fra rektor på KU om hverken optag eller muligheden for lukninger.

Beslutningen om at lukke for optaget på de 13 fag på KU – og muligvis lukke nogle af dem helt – har affødt store protester fra fagmiljøerne og været diskussionsstof i flere medier. Emnet har også været debatteret på Christiansborg, blandt andet på et samråd den 15. marts med uddannelsesminister Ulla Tørnæs.

Ministeren ville ikke ved den lejlighed holde hånden over bestemte uddannelser, uanset deres mulige nytte for samfundet. »Jeg hverken kan endsige vil udstede en garanti for, at de små uddannelser ikke lukker,« sagde Ulla Tørnæs på samrådet.

Studentervalgte bestyrelsesmedlemmer håber på kreative løsninger

Uniavisen har torsdag morgen kontaktet de studerendes og videnskabeligt ansattes repræsentanter i bestyrelsen om deres synspunkter angående lukningerne, herunder om de overvejer at flytte penge fra fx SCIENCE og SUND til Humaniora, eller om de mener, at bestyrelsen helt skal bremse lukningen af fag, hvor det kommer på tale.

Studentervalgt medlem af bestyrelsen Søren Axel Petersen siger, at beslutningen om at lukke eller holde liv i enkelte fag i praksis er uddelegeret til dekanen på HUM og rektor, og at han ikke har en forventning om, at bestyrelsen vil omgøre det, KU-ledelsen lægger frem.

Han siger dog også, at bestyrelsesmedlemmerne lægger vægt på, at fagmiljøerne er blevet hørt og inddraget i processen, hvilket han forventer at blive ‘betryggende forvisset om’ på mødet mandag.

Bestyrelsesmedlem Alexander Thorvaldsen, som også er valgt af de studerende, skriver i en e-mail, at han håber på ‘kreative løsninger’:

»Jeg håber meget, at der er fundet kreative løsninger i samarbejde med fagmiljøerne, så så mange fagmiljøer som muligt kan videreføres i en eller anden form. Hele landet og selvfølgelig også bestyrelsen kigger med over skulderen, fordi nogle af fagene er unikke ikke bare for KU, men for hele Danmark.«

KU snubler over modsatvirkende politiske krav

I sidste ende giver både Søren Axel Petersen og Alexander Thorvaldsen politikerne ansvaret for de små uddannelsers krise på KU:

»Det er utrolig vigtigt, at vi har et bredt fagudbud, og universitetet har en pligt til at opretholde viden og indsigt i Danmark, men det kan blive ødelagt, når ministeriet laver en dimensionering af uddannelserne, der begrænser antallet af studiepladser og samtidig har en finansieringsmodel, der tilgodeser stordrift. Derfor er det i sidste ende ministeriets ansvar, når de laver nogle benspænd for os, som vi i sidste ende ikke kan undgå at snuble over,« siger Søren Axel Petersen.

Bestyrelsens anden studentervalgte, Alexander Thorvaldsen, er på linje:

»Alle fakulteter er hårdt ramt af fyringer og nedskæringer, så der er ingen fedt eller pengekister gemt rundt omkring. Det er KU’s opgave at få besparelserne til at ramme kvaliteten i undervisningen og forskningen så lidt som muligt. Det håber jeg vi kan se afspejlet på mandag. Det er dumt og ærgerligt, at en række småfag nu er truet grundet et økonomisk hug fra politikerne. Økonomien burde ikke bestemme, hvad vi vil undervise og forske i, men det er vi så tvunget til,« skriver han i en e-mail.

Søren Axel Petersen påpeger, at KU allerede omfordeler penge fra mere økonomisk velkørende uddannelser til småfagene med en særlig pulje, der dog ikke for tiden er tilstrækkelig.

chz@adm.ku.dk

Seneste