Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Smøl med eksamensbeviser

Mens Studenterservice på Naturvidenskab er hurtige til at skrive forsinkede studerende ud, kniber det mere med servicen over for de færdige kandidater. Geolog Joakim Korshøj har indtil videre måttet vente fem måneder på at få udstedt sit eksamensbevis

Specialet er skrevet og forsvaret. Og 29-årige Joakim Korshøj er klar til lægge universitetet bag sig og indtage verden som færdiguddannet cand.scient. Der mangler bare lige en ting – eksamensbeviset.

Ifølge de generelle regler og procedurer på KU skal færdige kandidater have deres bevis senest to måneder efter at karakteren på den afsluttende prøve er offentliggjort.

Joakim udfylder en bestillingsblanket i begyndelsen af september og venter spændt på at han sort på hvidt får beviset på at han har klaret sig gennem kandidatuddannelsen i geologi på Københavns Universitet.

Tre måneder efter, i december, har Joakim Korshøj stadig intet hørt. Det tog Københavns Universitet 12 måneder at udstede hans bachelorbevis, og med den oplevelse i frisk erindring beslutter han sig for at undersøge hvor hans kandi-dateksamensbevis er blevet af.

Hos Studenterservice på Det Naturvidenskabelige Fakultet lyder undskyldningen at en printer har været i stykker og at der derfor er et efterslæb på eksamensbeviserne, og at der kan gå op til et halvt år før han skal regne med at få sin dokumentation. Den forklaring tilfredsstiller ikke Joakim.

»Det undrer mig at de kan være et halvt år bagud med eksamensbeviser fordi en printer er i stykker. De kan vel købe en ny printer,« foreslår han.

Ingen titel
Men så let er det åbenbart ikke. I stedet råder Studenterservice Joakim til at bestille en attesteret karakterudskrift så han har et bevis på at han rent faktisk er cand.scient.

Det medfører nye problemer.

Det viser sig nemlig at der er sket en fejl så Joakims nyerhvervede titel slet ikke er blevet tilføjet på karakterudskriften. Tværtimod står han stadig registreret som studerende. Studenterservice lover at de vil rykke Indskrivningen der står for at færdiggøre karakterudskrifterne og tilføje den endelig titel så Joakim i det mindste kan få en attesteret karakterudskrift mens han venter på det rigtige eksamensbevis.

Men Joakim hører intet og kontakter derfor igen Studenterservice umiddelbart før jul. Igen lover de at sende hans mail videre til Indskrivningen. Det gentager sig i midten af januar hvor Joakims tålmodighed efterhånden er ved at være opbrugt.

»Jeg har fået at vide at al kontakt skal gå igennem Studenterservice. Det er meget bureaukratisk og også lidt underligt at man ikke kan få lov til at snakke med dem der har med tingene at gøre. Og det er dybt frustrerende at der ikke sker noget,« fortæller han.

For nogle kan det få fatale konsekvenser at eksamensbeviset bliver forsinket. Det kan give problemer i forhold til dagpengeretten og i forhold til lønforhandlinger. Det har Joakim været forskånet for da han allerede inden specialet blev afleveret, fik arbejde.

»Jeg har fast arbejde som geolog, og heldigvis har min arbejdsgiver ikke krævet at jeg beviser at jeg er kandidat. Men hvis han kræver det, kan jeg ikke bevise at jeg er færdig,« fortæller Joakim.

Efter Universitetsavisen har kontaktet Det Naturvidenskabelige Fakultet, har Joakim Korshøj fået sin titel, og nu venter han bare på det endelige bevis.

tmjo@adm.ku.dk

Seneste