Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Snart skal alle kommende studerende intelligenstestes

De er allerede ved at indfase det for kvote 2-ansøgere, men fra og med 2021 skal alle, der gerne vil ind på Københavns Universitet gennemgå en kognitiv test.

(DETTE ER EN APRILSNAR).

På grund af skiftende regeringers spareøvelser og krav om, at studietiden hele tiden skal gøres kortere – samt det forhold at mange unge, der ikke er superkloge, har valgt at tage en boglig uddannelse, hvor de måske tidligere ville have arbejdet som karl eller pige på en bondegård – er mange studerende ikke længere i stand til at fordybe sig og få det ud af undervisningen, som unge mennesker på universitetet ifølge mange gamle mennesker kunne i gamle dage.

Studerende lider desuden under stress og perfektionskrav og mobning fra selvtilfredse ældre mennesker og folketingsmedlemmet Henrik Dahl (LA), og frafaldet har derfor de senere år været stigende.

Du kan kalde det kynisk, men du kunne med næsten lige så stor ret kalde det fornuftigt

Ingeborg Agnete Nissen, sektorchef i Uddannelsesservice på KU

Men tænk hvis man i stedet for at løse det strukturelle problem, at der i 2019 er dårlige vilkår for studerende, kunne optage en større procentdel studerende, som er omstillingsparate og ikke får det dårligt over de vilkår, der nu engang er.

Det er Københavns Universitets strategi. Derfor skal studerende fremover (fra og med 2021), gennemgå en personlighedstest og en kognitiv test, der afdækker, om de tåler livet som studerende.

»Du kan kalde det kynisk, men du kunne med næsten lige så stor ret kalde det fornuftigt,« siger sektorchef i Uddannelsesservice på KU Ingeborg Agnete Nissen, der understreger, at testen af kommende studerende ikke skal opfattes som en IQ-test, fordi mange reagerer negativt på at få målt deres intelligens, der uvægerligt er lavere, end de havde troet.

Den nye kognitive test giver blandt andet et mål for graden af henholdsvis “krystallinsk” og “flydende” intelligens, fortæller Ingeborg Agnete Nissen.

Krystallinsk intelligens er ifølge sagkundskaben de tillærte færdigheder og erfaringer, man har. Altså den faste ballast, der ligger som et opvarmet bryggersgulv i bunden af hjernen.

En del studenter mangler at bemestre nogle af de mere "flydende" kompetencer, som ville gøre det lettere for alle de mange, der har tendens til at blive krænkede over dit og dut og dat, ikke at tage tingene så tungt
Henrik Wegener, rektor på KU

Flydende intelligens, derimod, er – på samme måde som vandet, der løber hen over gulvklinkerne – evnen til at løse nye problemer, hvis man forestiller sig, at det ville være løsningen på et problem at gøre sit gulv vådt.

»Vi har, groft sagt, i mange år været skrappe til at finde de ‘krystallinske’ ansøgere, der ved en masse, men vi må konstatere, at en del studenter på det her universitet mangler at bemestre nogle af de mere ‘flydende’ kompetencer, som erhvervslivet efterspørger, og som samtidig ville gøre det lettere for alle de mange, der har tendens til at blive krænkede over dit og dut og dat, ikke at tage tingene så tungt, fordi deres hjerne er gearet til at sige pyt,« siger rektor Henrik Wegener.

Er det meningen, at også KU’s ansatte i fremtiden skal gennemgå en kognitiv test, der måler deres krystallinske og flydende intelligens?

»Det har faktisk været forsøgt tilbage i nullerne,« siger Henrik Wegener. »Men erfaringen var, at det ikke gjorde nogen målbar forskel for administrationen af universitetet, om folk var kloge eller dumme, så det var sådan set et spild af ressourcer.«

Seneste