Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Sociologi: Ledelsens reaktion på studenterblokaden

KONFLIKT - Det er ikke acceptabelt, at de studerende blokerer arbejdspladsen, skriver institutledelsen i denne reaktion på torsdagen og fredagens konflikt.

De studerende ved Sociologisk Institut har beklaget sig over nedskæringer og manglende dialog på Sociologisk Institut. Vi kan dog ikke genkende billedet af hverken nedskæringer eller fravær af dialog, selvom vi godt ved, at man ikke kan være enige om alt.

I efteråret er der blevet gennemført en omstrukturering af øvelsesundervisningen på Sociologisk Institut, som betød at hvert øvelseshold fik tilført en fagkoordinator (en forsker, der skal koordinere undervisningen på holdene).

Samlet betyder det, at vi alt i alt bruger flere ressourcer til øvelsesholdene, end nogensinde tidligere. Denne omstrukturering diskuterede vi grundigt i sommer med en gruppe, der repræsenterede de studerende, og de studerende gav udtryk for deres accept af omstruktureringen.

De forhold som de studerende har nævnt i forskellige indlæg har vi løbende været i dialog med dem om.

LÆS OGSÅ:
Sociologistuderende blokerer instituttet
Blokaden fortsætter på Sociologi
Åbent brev til Ralf Hemmingsen fra øvelseslærerne på Sociologi

Senest havde vi i tirsdags et studienævnsmøde, hvor netop disse forhold blev drøftet. Institutlederen deltog netop også i dette møde for at sikre en bred dialog. Senere samme dag afholdt studielederen møde med øvelseslærernes faglige klub. Vi kan derfor ikke genkende billedet af manglende dialog.

Derfor var det med stor undren at vi torsdag kunne erfare, at nogle studerende havde besat Sociologisk Institut. Vi vil gerne tilkendegive, at vi finder en sådan besættelse uacceptabel. Dels har det forhindret vores ansatte i at komme på arbejde, dels har det ødelagt muligheden for at afholde en længe planlagt institutdag, hvor alle studerende og ansatte skulle mødes om faglige emner.

Omlægning af øvelsesundervisningen

Vi har lavet en omlægning af øvelsesundervisningen, som grundlæggende forbedrer øvelsesundervisningen for de studerende. Der er indført fagkoordinatorer, som dels sikrer en bedre koordinering, dels sikre øget forskningsbaseret undervisning. De hidtidige tilbagemeldinger tyder på at ordningen har være en succes.

Omlægningen har ikke betydet færre øvelsestimer til de studerende. Der er tale om samme antal øvelsestimer som hidtil. På to fag har vi dog reduceret antallet af øvelseshold fra syv til seks hold for de 120 studerende. Vi har fundet det helt faglige forsvarligt. Der er tale om øvelseshold hvor antallet af studerende i forvejen et lavere end de 25-30 studerende vi almindeligvis har på vores øvelseshold.

Omlægningen har betydet at nogle øvelseslærere har færre timer, fordi der har færre koordinationsopgaver knyttet til øvelseslærerrollen. Imidlertid finder vi at vi grundlæggende har en passende forberedelsestid til vores øvelseshold.

En nyansat øvelseslærer får i gennemsnit 4 ¼ timer løn per konfrontationsøvelsestime, mens en øvelseslærer, der tidligere har undervist på et hold, får 3 ¼ timer. Overenskomsten foreskriver 2 ½ times løn per konfrontationstime. Med vores høje forberedelsfaktor anerkender vi, at øvelsesundervisningen for en urutineret øvelseslærer kan være en stor opgave.

Til sidst vil vi igen understrege, at vi ikke finder at det er acceptabelt med en blokade af vores arbejdsplads.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste