Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Sociologi-studerende blokerer instituttet

AKTIVISME - De studerende havde fra morgenstuden barrikaderet deres institut i protest mod besparelser på 84.000 kroner, som de mener vil medføre store forringelser af deres holdundervisning. Ledelsen har brudt en aftale om, at alle omstruktureringer af undervisningen skal gå gennem studienævnet, mener Frederik Bach, talmand for Sociologisk Fagråd.

Så er den igen gal med samarbejdet på Sociologisk Institut.

De studerende havde fra morgenstuden torsdag den 24. oktober blokeret instituttet og lukket forskningen og undervisningen.

I første omgang til klokken 13, hvor de holder stormøde sammen med underviserne på instituttet, oplyser Frederik Bach, talmand for de sociologi-studerende i Sociologisk Fagråd.

Besparelse er årsagen

Ifølge Frederik Bach har de studerende følt sig nødsaget til at blokere deres institut i protest mod en række nedskæringer.

De mener blandt andet, at en besparelse på 84.000 kroner vil medføre store forringelser af deres holdundervisning.

»Besparelserne er en dråbe i vandet på et institut, der har et budget på 25 millioner kroner. Oveni det skal lægges, at universitetet har så stor en egenkapital, at rektor har bedt de enkelte institutter, om at bruge af deres egenkapital til undervisning. Hvorfor sker det modsatte på Sociologi?,« udtaler Frederik Bach.

Langstrakt konflikt

Det er ikke første gang, at der har været problemer med samarbejdet mellem institutledelsen og de studerende på Sociologi.

I november 2009 besatte de også instituttet i protest mod besparelser på en halv million kroner, og inden sommerferien i år kommunikerede de studerende og institutlederen i en periode via åbne breve på uniavisen.dk, inden der kom et møde i stand.

Åbent brev fra sociologistuderende

Åbent svarbrev fra institutledelsen

Det så ud til at være endt i fordragelighed, men ifølge Frederik Bach er situationen spidset til den seneste måned, efter de studerende fandt ud af, at nye besparelser på holdundervisningen var på vej.

Han henviser til, at det af referaterne fra Studienævnet i juni fremgår, at institutledelsen erklærer sig enig i at »fremtidige omstruktureringer af uddannelsen drøftes i Studienævnet,« og det føler de studerende ikke, at man har levet op til.

»Nedskæringerne er foretaget uden nogen form for inddragelse af os eller vores undervisere, og når vi har spurgt til sagen, har vores institutleder nægtet at mødes med os. Derfor har vi taget sagen i egen hånd,« siger Frederik Bach.

clba@adm.ku.dk

Seneste