Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Sociologistuderende: ledelsen har ikke svaret på det vigtigste

UNDERVISNING - Både de studerende i fagrådet og de ph.d.-studerende er skeptiske inden møde med ledelsen om den fremtidige undervisning på Sociologisk Institut.

Ledelsen på Sociologi skylder fortsat svar på, hvad det vil betyde, når man efter sommerferien skærer ned på studenterunderviserne.

Det mener sociologistuderende og medlem af fagrådet Magnus Pedersen. »Hvis de seks ph.d.-studerende, som allerede underviser på kandidatuddannelsen, skal dække en betydelig del af undervisningen på Bachelor-uddannelsen, hvem skal så undervise de kandidatstuderende?« spørger han.

I de seneste dage har studerende og ledelse på Sociologi udvekslet åbne breve i Uniavisen om fremtidens undervisning på faget. Sociologis studentermiljø har længe været kendt for sin aktivisme, og i 2009 lykkedes det de studerende at få afblæst en sparerunde ved at besætte deres institut.

LÆS OGSÅ:
Åbent brev fra de sociologistuderende
Åbent svarbrev til de sociologistuderende

»Vi fastholder, at det her bør udskydes et år,« siger Magnus Pedersen, som vil have undervisningen til debat på instituttet.

Giv studienævnet pengene, hvis det ikke er en spareøvelse

Magnus Pedersen og de øvrige studerende i fagrådet frygter, at ledelsen fjerner 20 procent af underviserne til de BA-studerendes øvelsestimer for at spare penge.

Det er ikke tilfældet ifølge institutleder Carsten Strøby-Jensen og studieleder Charlotte Baarts. De har i deres eget åbne brev præsenteret ændringen som et rent fremskridt for de studerende. Fremover skal undervisningen nemlig i højere grad varetages af ph.d.-studerende, og dermed kommer de unge studerende tættere på forskningen end i dag.

»Hvis dette ikke er en spareøvelse, må minimumskravet være, at de midler, man nu frigør ved at ansætte færre øvelseslærere, kommer på studienævnets budget, så pengene kan bruges til at ansætte eksterne lektorer på kandidatdelen,« mener Magnus Pedersen.

Han medgiver, at de studerende længe har efterspurgt mere forskningsbaseret undervisning, blot ikke efter den model, som ledelsen nu er ved at rulle ud. De studerende har ikke bedt om, at man skal droppe de nuværende undervisere i øvelsestimerne ved siden af forelæsningerne, men om at de mange eksterne forelæsere på grunduddannelsen bliver erstattet med forskere i faste stillinger, så der kan komme mere kontinuitet i undervisningen.

»Det eneste seriøse, hvis man vil lave en bedre uddannelse, er at diskutere det her igennem med dem, man vil lave en bedre uddannelse for,« siger Magnus Pedersen.

Ph.d.-studerende vidste heller ikke noget

De ph.d.-studerende på Sociologi er ikke på forhånd for eller imod en ny model for undervisningen på deres fag. Men de undrer sig som de studerende over, at ledelsen lancerer store forandringer uden varsel, selv om der har været afholdt møder i løbet af semesteret, hvor det havde været muligt at tage snakken.

»Vi ved ikke noget endnu,« siger Christoph Ellersgaard, som repræsenterer de ph.d.-studerende i Institutrådet. »Og det er selvfølgelig en lille smule frustrerende.«

Christoph Ellersgaard mener, at det tidligere burde have været afklaret, hvem der underviser i hvad på Sociologi, fordi ændringerne træder i kraft lige efter ferien og selvsagt har betydning for folks arbejdsplanlægning. De ph.d.-studerendes vejledere har heller ikke været orienterede om ændringer.

Undervisning i rugbrødsfag har mindre med forskningen at gøre

»Folk er bekymrede for, i hvilket omfang deres undervisning fortsat kan få synergieffekt med deres afhandling,« siger Christoph Ellersgaard.

I dag har de ph.d.-studerende indflydelse på, hvad de underviser i på kandidatdelen, men måske vil der ikke være samme direkte linje til deres forskning, hvis de skal til at undervise i sociologiske grundfag for de BA-studerende.

I øvrigt er Christoph Ellersgaard heller ikke overbevist om, at de ph.d.-studerende automatisk vil gøre det bedre end de nuværende studenterundervisere.

Måske får de studerende færre fag at vælge imellem

De ph.d.-studerende frygter, på linje med de studerende, at den nye plan kan vise sig at være en spareøvelse, hvis de ph.d.-studerendes nuværende undervisning på kandidatdelen ikke bliver erstattet. Så bliver konsekvensen, at fagbredden bliver mindre, og de studerende får mindre at vælge imellem.

Selv om Christoph Ellersgaard understreger, at forandringerne på Sociologi kan vise sig at være gode, er han ærgerlig over, at ledelsen har forsømt muligheden for at tage alle med på råd. Planerne burde udskydes, til de er blevet drøftet ordentligt.

»Man har mistet en mulighed for at udnytte instituttets kapaciteter til at udvikle uddannelsen så godt som muligt,« siger han.

Institutleder Carsten Strøby-Jensen ønsker ikke at tale om diskussionen med de sociologistuderende, før han har holdt et allerede planlagt møde med dem 18. juni. Den 19. juni skal han mødes med de ph.d.-studerende.

chz@adm.ku.dk

Seneste