Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Sølund bliver måske permanent ungdomsbolig

STUDIEBOLIGER - Egentlig står plejehjemmet Sølund til at skulle rives ned, men flere politikere i København ønsker at indrette det permanent til ungdomsboliger. Forud er gået et stort slagsmål om Sølund, der endte med, at SF fik æren for at finde nye boliger til de unge i en bygning, partiet ville have jævnet med jorden. Og måske er Sølund heller ikke så nedslidt, som offentligheden ellers har fået indtryk af.

Der er politisk pres på Københavns Rådhus for at gøre de 200-240 midlertidige ungdomsboliger i det ellers nedrivningsdømte plejehjem Sølund permanente – og altså ikke kun lade dem bestå i de tre år, som borgerrepræsentationen har besluttet.

Københavns sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) vil ellers bygge et splinternyt plejehjem på adressen, men projektet er kommet i modvind.

Borgerepræsentationsmedlem Birthe Skaarup (DF) kalder planen om det nye plejehjem for »et tumpet projekt.« Hun siger, at København kan placere nye moderne plejehjem en række andre steder. »Jeg synes, det er et rigtig godt sted for de unge,« siger hun.

Sammen med det konservative borgerrepræsentationsmedlem Jakob Næsager har Birthe Skaarup tidligere i år ført en mindre krig mod SF-borgmesterens planlagte plejehjem, og det var Næsager, der fandt ud af at stikke en kæp i hjulet på planerne om at nedrive Sølund.

Hvis kommunen byggede det nye plejehjem som planlagt, skulle man nemlig samtidig nedlægge 80 parkeringspladser, men partierne på Rådhuset har indgået et forlig om at anlægge en ny p-plads, hver gang, man sløjfer en af de bestående. Da det nye plejehjemsprojekt ikke rummer 80 nye p-pladser, kan partierne bag parkeringsaftalen, som gælder til udgangen af 2014, nedlægge veto mod nedrivningen.

Tilsvarende ungdomsboliger ville koste en halv milliard

I Politiken kaldte borgmester Ninna Thomsen den konservative Jakob Næsagers brug af parkeringsforliget »pinligt og dybt useriøst,« men Jakob Næsager siger, at han havde andre gode grunde til at være imod nedrivningen af Sølund end omsorgen for de københavnske bilister.

I foråret bad Jakob Næsager Københavns teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (S) undersøge, hvad det ville koste at opføre 400 ungdomsboliger, godt og vel svarende til Sølunds samlede antal boliger (hvoraf en del fortsat beboes af ældre mennesker), et andet sted i byen. Svaret fra 24. maj 2013 er 539,4 millioner kroner.

»Ved at omdanne Sølund til ungdomsboliger sparer vi udgiften til nedrivning, og hvis det kan renoveres for under 539 mio kr, er alle de overskydende penge tjent. Og det kan renoveres for et betydeligt lavere beløb,« siger Jakob Næsager.

»Vi gør gerne Sølund til permanente ungdomsboliger,« siger han.

Det vil Dansk Folkeparti også. Faktisk forsøgte DF endda (dog uden held) at få erstattet ordet ‘midlertidigt’ med ‘permanent’, allerede da Borgerrepræsentationen skulle tage stilling til forslaget om ungdomsboliger på Sølund.

Ø, LA, V og R ønsker også ungdomsboliger på adressen

Også Enhedslisten, som til at begynde med støttede planerne om at rive Sølund ned, har skiftet side til fordel for ungdomsbolig-tanken, og Sølund må gerne forblive ungdomsboliger, mener partiet.

»Det ville være fantastisk med ungdomsboliger på den adresse,« siger Enhedslistens spidskandidat til Borgerrepræsentationen i København Morten Kabell.

»Status nu, er at vi kigger på, om det kan lade sig gøre at skabe et ordentlig plejecenter, fx i Nordhavn,« siger han.

Liberal Alliance er på linje. »Vi er også positive over for permanente ungdomsboliger,« siger Lars Berg Dueholm, der er gruppeformand for Liberal Alliance i Borgerrepræsentationen.

Caroline Stage Olsen, som kandiderer til kommunalvalget for Venstre og er ordfører i sagen om Sølund, siger, at Venstre også som udgangspunkt ønsker at Sølund skal forblive ungdomsboliger.

»Men vi kræver, at de ældre, der har boet der før, skal have et andet plejehjem, der også er nyt og lækkert,« siger hun. »Som udgangspunkt, når Sølund bliver lavet om til studieboliger, så er det for at forblive sådan.«

De Radikale er principielt enige.

»Vi er rigtig glade for, at vi har fundet den her løsning med midlertidig udlejning, fordi vi har en akut mangel på ungdomsboliger i København,« siger den radikale beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev. Hun kalder det ’tudetosset’, at Sølund-projektet var gået i stå og bygningerne stod tomme hen.

S forholder sig afventende

De Radikale er et af partierne bag aftalen om det nye plejehjemsprojekt på Sølunds grund, og den aftale vil Anna Mee Allerslev ikke løbe fra. Men hun er indstillet på at gøre ungdomsboligerne på Sølund permanente, hvis de andre partier er med på tanken.

»Hvis der har været gode evalueringer, og aftaleparterne vil gøre det permanent, så er vi åbne for det,« siger hun.

Ikke alle går dog så langt. Overborgmester Frank Jensen (S) vil ikke binde sig til den ene eller den anden løsning for Sølund. I stedet lader han plejecentrets fremtid svæve i luften, indtil efter det kommende kommunalvalg.

Ved ikke at tage stilling undlader Frank Jensen dog samtidig at give støtte til sin egen teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal, der så sent som i foråret skældte ud på de konservative i København for at bremse projektet med forliget om p-pladser.

»Jeg er glad for, at der er kommet et moratorium for projektet, så den nye borgerrepræsentation kan træffe den rette beslutning om Sølund,« siger Frank Jensen.

SF’s kovending

Det var sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen fra SF, der løb med rosen fra studentermiljøet, da hun meddelte, at Borgerrepræsentationen 22. august enstemmigt havde vedtaget, at det store plejecenter Sølund ved Sortedam Dossering i København i de næste tre år kan blive hjem for nogle af byens boligtrængende unge.

Men forslaget om at indrette ungdomsboliger i plejehjemmet var ikke SF-borgmesterens eget, det blev formelt stillet af Venstre, efter at det i løbet af foråret var blevet fremført af Dansk Folkeparti og De Konservative, foruden af nogle borgere, både ved offentlige møder og i avisernes debatsider.

Borgerrepræsentationen endte med at vedtage en mere teknisk formuleret version af Venstres forslag, som S, SF og R stod bag, men faktum er, at borgmester Ninna Thomsen, som fik æren for ungdomsboliginitiativet i både Politiken, Berlingske, DR og her i Uniavisen, var modstander af, at hovedstadens unge skulle flytte ind på Sølund, indtil få dage før Borgerrepræsentationens besluttede netop dét.

16. august, seks dage før beslutningen om at leje Sølund ud til de unge, afviste Ninna Thomsen i et debatindlæg i Politiken, at der kunne være ungdomsboliger i Sølund. København skulle ikke »sætte de ældre på gaden for at få plads til de unge,« skrev hun.

På dette tidspunkt var de ældre nu allerede flyttet fra to af Sølunds tre blokke, fordi kommunen allerede havde sat gang i planen om det nye plejehjem, der på hjemmesider om projektet markedsføres som et velfærdsteknologisk modelplejecenter.

Problemet for det velfærdsteknologiske modelplejecenter på Sølund er, at det er svært at finde nogen politiker på Rådhuset ud over Ninna Thomsen, der stadig synes, det er en god idé.

Nedrivningsplan var en grim overraskelse

»SF har fuldstændig keglet rundt i den her sag,« siger Carl Christian Ebbesen, som er Dansk Folkepartis borgmesterkandidat i København.

Ifølge Carl Christian Ebbesen og hans kollega fra Borgerrepræsentationen Birthe Skaarup har Sølund-projektet fra begyndelsen været helt skævt.

»Det kom som et chok, at de ville rive Sølund ned,« siger Birthe Skaarup (DF), som mener, det var forkert at flytte de ældre beboere fra Sølund, mens projektet endnu ikke var landet. »Naboerne var ikke blevet hørt, så alle de lokale var målløse,« siger hun.

De lokale, som Birthe Skaarup henviser til, var blandt andet en forsamling af naboer til grunden ved Sortedam Dossering. De dannede et netværk for at protestere over den arkitektoniske tankegang bag det planlagte nye plejehjem, som er større og mere firkantet i udformningen end det nuværende Sølund, ligesom de mente, at det var spild af ressourcer at rive et kun 32 år gammelt byggeri ned.

Ikke blot vil det nye velfærdsteknologiske Sølund, hvis det bliver bygget, sluge en større del af naboernes sollys; kun en tredjedel af de ældre beboere vil få et kig til søerne, kvarterets store attraktion. I det nuværende Sølund har værelserne kig ud over vandet.

Slet ikke så slidt endda

Begrundelsen for at bruge et tocifret millionbeløb på at rive Sølund ned og et trecifret millionbeløb på at opføre et nyt plejehjem på grunden, har fra kommunen ikke mindst lydt, at Sølund er i en dårlig forfatning.

»Sølund er bygningsmæssigt ved at være slidt,« udtalte centerchef Jan Nybo Jensen i 2012 ifølge Kristeligt Dagblad, i en artikel, der refererer til ‘smuldrende faldstammer’ og forældede elinstallationer. Indtrykket er et plejehjem, der selv om det er ret nyt (opført 1976-81), er så elendigt, at det næppe står til at redde.

Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen har også flere gange sagt og skrevet, at Sølund er meget slidt.

I en arkitektrapport om Sølund fra firmaet Juul og Hansen Arkitekter A/S, som Københavns Kommune selv fik udarbejdet i 2010, bliver det dog slet ikke overvejet, om det nuværende Sølund er modent til en nedrivning.

I stedet foreslår arkitekterne, at bygningerne bliver bragt op til moderne energistandarder, får større og bedre vinduer, og at facadernes beton bliver pyntet med et lag af zinkplader. Den kun tre år gamle rapport konkluderer, at plejehjemmet Sølund med den rette investering vil være et plejehjem med »gode boligforhold og egnede fælles opholdsarealer.«

Den vurdering er arkitekt Michael Krarup enig i. Han er en af naboerne til Sølund, som har kritiseret nedrivningsplanerne. Han siger, at der efter hans faglige vurdering intet belæg er for at hævde, at Sølund er slidt i en grad, så det bør rives ned.

Ifølge Michael Krarup er tegn på nedbrudt og svækket beton meget let at konstatere, fordi jernet i betonen i så fald vil ruste og sætte røde spor, ligesom der vil opstå revner i bygningerne. Den slags skader ses ikke på Sølund, som desuden for få år siden fik lagt nyt tag.

»Overfrakken har det godt,« siger Michael Krarup. »Der er ikke noget galt med husets konstruktion eller klimaskærm. Sølund mangler alene den almindelige vedligeholdelse, som alle bygninger har behov for.«

Michael Krarup vurderer, at man for nogle få tusind kroner per kvadratmeter vil kunne have gavn af bygningen i mange år endnu. Behovet anslår han til 30-45 millioner kroner, hvilket ikke er ret meget mere end en nedrivning ville koste.

»Hvis man investerer i det, har man et hus, der er fuldt ud anvendeligt og driftsikkert i mange år, « mener Michael Krarup.

Ifølge sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen er kommunens vurdering af Sølunds tilstand fortsat, at centret er meget slidt, og det spiller også en stor rolle, at det indretningsmæssigt slet ikke svarer til nutidens behov.

Groft sagt, er nutidens plejehjemsbeboere ældre og svagere – og mere plejekrævende – end den typiske plejehjemsbeboer var for 30-40 år siden, blandt andet fordi flere bor længere tid i deres eget hjem.

Ninna Thomsen: De andre partier glemmer de ældre

Ifølge Ninna Thomsen mangler de øvrige partier i Borgerrepræsentationen blikket for de ældres behov, nu hvor spørgsmålet om de unges boligmangel er kommet højt op på den politiske dagsorden.

»Det er uheldigt, at der er gået ‘generationskrig’ i sagen,« siger hun, som har været stolt af, at København har tilbudt sine svageste, ældste borgere at bo på en af byens bedste adresser. Hun siger, at det ikke blot lader sig gøre at opføre nye plejehjem i fx Nordhavn, som flere politikere foreslår.

Ninna Thomsen minder om, at usikkerheden om Sølunds fremtid har stor betydning, ikke mindst for de 250 ældre mennesker, der er flyttet fra det nuværende Sølund med løftet om at få noget nyt og bedre. Dem skylder kommunen en løsning, siger hun.

»Når man laver en arkitektkonkurrence og flytter 250 ældre ud med Borgerrepræsentationens opbakning, er det heller ikke så hensynsfuldt at trække stikket på projektet,« siger hun.

Ninna Thomsen er villig til at tilrette planerne for det nye plejehjem, som måske kan forbedres på nogle måder, der også tilfredsstiller de mest indædte modstandere hos De Konservative og Dansk Folkeparti. Hun håber, at det er noget, Borgerrepræsentationen kan drøfte, når der er ro efter det kommende kommunalvalg.

»Jeg erkender, at jeg trak i nødbremsen for Ny Sølund,« siger hun. »Som det er nu, er det fornuftigt at leje Sølund ud.«

Ninna Thomsen oplyser, at de unge forventet kan skrive sig op til lejlighederne omkring fra omkring den 24. oktober på KAB’s hjemmeside.

chz@adm.ku.dk

Seneste