Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Sparsom protest over flytning

Trist, men nødvendigt. Sådan lyder den mest udbredte reaktion på rektors store flytteplan for Københavns Uni-versitet der betyder flytning af godt 7.000 studerende fra Indre By. Men de teologistuderende har taget kampen op

Københavns Universitet uden for voldene. Ideen er ikke ny, men for første gang nogensinde ser den ud til at have slået rod uden de store protester.

I slutningen af april lå rektors slagplan for fremtidens KU klar. Universitetet skal skaffe sig af med 100.000 kvadratmeter hvis ikke huslejen skal spise dyrebare midler til forskning og uddannelse.

Løsningen er at rykke KU tættere sammen i tre campusområder: Søndre Campus på Amager, Nørre Campus ved Universitetsparken og Panum på Østerbro, og City Campus på det gamle kommunehospital og området ved Botanisk Have.

Flytteplanerne er blevet lavet bag lukkede døre og er ikke til forhandling, men universitetsbefolkningen blev orienteret af rektor på en række møder lige før offentliggørelsen af bygningsplanen.

Teologisk protest
Processen omkring flytningen falder ikke i en gruppe teologistuderendes smag. Københavns Universitet i København (KUiK) er blevet stiftet for at gøre opmærksom på de negative konsekvenser af at de studerende skal ud af Indre By.

Karsten Farup der er en af initiativtagerne til protestgruppen, håber på at de teologistuderendes initiativ også vil få andre studerende til at tage stilling til udflytningen:

»Det her har jo ikke været en sag fordi alt er foregået bag lukkede døre og bliver præsenteret som den bedste løsning. Overordnet set synes vi det er betænkeligt at lave så stor en omrokering af studerende og ansatte uden at spørge dem det handler om og det omgivende samfund.

Set fra vores lille fakultet, så er vi som studerende ret overbevist om at vi ikke får de samme fantastiske studenterfaciliteter i tæt tilknytning til Trinitatis Kirke og byen som vi har nu,« forklarer Karsten Farup.

Praktiske problemer
Protestgruppen er opstået spontant efter offentliggørelsen af bygningsplanen der bliver bakket bredt af både universitetsansatte, Studenterrådet (læs side 18) og af diverse meningsdannere uden for universitetet.

De teologistuderende har dog ikke tænkt sig at give op så let. De håber at få flere studerende med på vognen. De 4.000 jurastuderende og 2.000 økonomistuderende får heller ikke nødvendigvis det bedste ud af flytningen, mener Karsten Farup:

»Juristerne har alt for lidt plads i Indre By, men ved at rykke dem ud til humanisterne bliver de jo flyttet væk fra deres mest naturlige samarbejdspartnere på Samfundsvidenskab.«

Juristerne har dog ikke haft de store indvendinger til forslaget.
På Økonomi der skal flytte ud på Center for Sundhed og Samfund (CSS) sammen med de øvrige samfundsvidenskabelige fag, har studieleder Peter Erling Nielsen en mere pragmatisk holdning.

»Det er svært at mobilisere voldsom begejstring på Økonomi når vi skal flytte fra nogle vidunderlige kontorer og lokaler midt i byen til mindre plads på CSS. Men det er også svært at kritisere en plan der er nødvendig for ikke at skulle tage penge fra forskning og uddannelse.

Det der bekymrer mig, er helt praktisk: hvordan skal vi få plads til folk? I dag bruger de studerende jo i høj grad undervisningslokalerne i Indre By. Når de bliver skåret væk, kommer vi især til at mangle undervisningslokaler med plads til 150-200 studerende,« siger Peter Erling Nielsen.

Godt nok står der snart et stort nyt auditorium klart på CSS, men det er beregnet til 400-500 studerende.
»Det vil – halvfyldt – være i drift fra morgen til aften, men det dækker ikke vores behov. Derfor bliver der akut brug for at låne undervisningslokaler på fx H.C. Ørsted Instituttet,« mener studielederen på Økonomi.

København som kulisseby
Selvom de teologistuderendes protest står lidt alene, så har de allerede stablet en hjemmeside og underskriftindsamling på benene.

Desuden er KUiK ved at lægge sidste hånd på et brev til Folketinget, Borgerrepræsentationen, medier og studerende.

I skrivelsen står der blandt andet: »Studerende giver liv og omsætning til byen, de kræver ikke parkeringspladser, og de kommer der hele året – ikke kun om sommeren. (…)derfor er der grund til at være bekymret på Københavns indre bys vegne, når det nu er planlagt at der fra 2013 ikke vil blive undervist en eneste student inden for voldene længere.«

Argumentet er taget op af skuffen fra en tidligere diskussion af udflytning af universitetet i 1992.

Da Stockholm i 70’erne flyttede de sidste dele af universitetet fra den gamle bydel til den nye universitetspark tre-fire kilometer væk, var resultatet at Gamla Stan kom til at mangle liv og omsætning. Stockholms centrum blev omtalt som en ‘kulisseby’.

Samme argumentation går igen blandt de få kritiske røster i dagspressen. Som i Københavner-klummen i Politiken:

»Tænk jer dog om! Universitetet og dets studerende og hvad deraf følger er nogle af de eneste aktiviteter der er tilbage i byen som ikke er hængt op på ren kommers. Studerende har haft deres daglige gang i Indre By i de
seneste fem hundrede år.«

Læs mere om de studerendes protest på www.kuik.dk og bygningsplanen på www.ku.dk/
campus

Seneste