Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Speciale til tiden

For første gang er der kommet en afleveringsfrist på specialet. Det kan ses både som en trussel og en tjeneste for de studerende

»Universitetet skal (…) fastsætte en afleveringsfrist for specialet. Fristen skal være inden for normeret studietid.«
Sådan lyder det i paragraf 21 stk. 6 i udkastet til den ny fælles uddannelses-bekendtgørelse. En lignende bestem-melse findes også for bachelorprojektet. Det har fået Forenede Studenterråd til at reagere.
»Vi er bange for at der kommer en endelig frist for aflevering af bachelor-projekt og speciale på henholdsvis tre og fem år efter studiet er påbegyndt,« fortæller Peter Dalby Larsen, næstformand og uddannelsespolitisk sekretær.

Hvis denne udlægning er korrekt, vil der altså for fremtiden være lukket for at studerende kan gå over den normerede tid for det samlede studie.
»Det ville være en ren katastrofe,« mener Peter Dalby Larsen.
»Omvendt kan vi næsten ikke forestille os at det er det der er meningen med formuleringen. Men den skal være klar. Ellers kan den bruges på helt forfær-delige måder.«

Ingen sorte hensigter
Ifølge Videnskabsministeriet er det dog ikke det der er meningen med paragraffen.
»Det er slet ikke op til bekendtgørelsen at bestemme hverken konsekvenser eller sanktioner, men alene den normerede tid for et studie og således også for specialet,« fortæller Gertie Lund, chefkonsulent i Center for Uddannelse og Forskningsinstitutioner.
Men ligesom for studiets andre dele, er der jo en vis mulighed for at udskyde starten på specialet hvis man skulle være kommet bagud, eller man kan gå om hvis man ikke er bestået første gang.
Men som Gertie Lund påpeger, så har alt dette intet med paragraf 21 stk. 6 eller uddannelsesbekendtgørelsen iøvrigt at gøre.
»Meningen her er blot at fastsætte fristen for aflevering af specialet, således at den studerende kan færdiggøre specialet på normeret studietid.«

Psykologisk effekt
Det er ikke kun for universitetets skyld at specialerne skal afleveres til tiden. På Formidlingscentret på Humaniora støder medarbejderne på studerende der aktivt har skrevet på deres speciale i op til ti år eller mere. Jo længere de har skrevet, jo dårligere er deres psykiske helbred.
Formidlingskonsulent Peter Stray Jørgensen mener at den nye afleverings-frist godt kan have en psykologisk effekt.
»Den understreger at der er et pres,« siger han.
»På Engelsk har man også forsøgt at lave kontrakter med krav og deadlines, og det hjalp for nogle. Men der er ingen tvivl om at en masse stadig vil gå over tiden.«
For at få yderligere effekt mener han dog at der skal en form for tvang til.
»På DTU har man jo slet ikke det her problem. Dér afleverer man bare.« n

Seneste