Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Specialefrister rykkes frem på flere fakulteter

Fremdrift — Fra 2018 ændres afleveringsfristerne på Københavns Universitet, så studerende på humaniora og teologi skal starte på deres speciale 1. juli eller 1. december. Det betyder, at nogle kandidatstuderende har undervisning i december og eksamen i januar sideløbende med specialestart.

Specialefristerne for kandidatstuderende på Humaniora og Teologi på Københavns Universitet ændres fra studieåret 2018/2019, så de studerende fremover skal færdiggøre deres speciale inden for seks måneder fra specialekontrakten er godkendt til specialet er afleveret.

Hvis man skriver speciale til 30 ECTS i efteråret 2018, betyder det, at specialekontrakten træder i kraft 1. juli i stedet for 1. august. Selve specialet skal afleveres 31. december og bedømmes senest 31. januar. Altså i alt seks måneder fra start til slut.

Studerende, der skriver speciale i foråret 2019, skal starte på specialet 1. december i stedet for 1. februar.  Derefter afleveres specialet 31. maj og får karakter senest 30. juni.

Seks måneder i alt

Ændringerne af specialefristerne sker for at overholde reglerne fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. I dag har studerende seks måneder til at skrive et speciale til 30 ECTS-point. Sådan har KU fortolket Universitetslovens krav om, at specialet skal færdiggøres »inden for den tidsramme, der i studieordningen for den enkelte uddannelse er fastsat for specialets omfang«.

Ifølge Uddannelsesministeriets bekendtgørelser er fristen for bedømmelse af specialer seks uger fra afleveringsdato. Men da juli er feriemåned på KU, har den indtil nu ikke talt med i de seks uger. Det betyder, at karakteren ofte først er i hus i september.

Den praksis har hidtil betydet, at en del studerende ikke har fuldført studiet på normeret tid, som er 22 måneder for en kandidatuddannelse. En uddannelse regnes først for helt afsluttet af Uddannelsesministeriet, når den specialet er blevet bedømt og kronet med en karakter.

Ændret praksis

Styrelsen for Forskning og Uddanelse har påpeget, at studerende må være 22 måneder om at gennemføre en kandidat. Og derfor blev vi nødt til at indføre de her ændringer

Anni Søborg, vicedirektør for Uddannelsesservice

Men Uddannelsesministeriet meldte ud i 2016, at KU skulle ændre deres praksis, så uddannelsen kan være afsluttet med udgangen af juni. Det har lagt pres på KU for at finde en løsning, så de studerende afslutter kandidaten og specialet inden for den berammede periode.

»Styrelsen for Forskning og Uddanelse har påpeget, at studerende maksimum må være 22 måneder om at gennemføre en kandidat. Og derfor blev vi nødt til at indføre de her ændringer. Anden version af fremdriftsreformen er trådt i kraft uden varsel, så det har givet nogle udfordringer for kommunikationen til de studerende« siger Anni Søborg, der er vicedirektør for Uddannelsesservice på KU.

Hun understreger, at KU har ændret fristerne af for at leve op til ministeriets krav. Et alternativ var at ændre specialeperioden til fire måneder i stedet for seks.

Derudover ville det ifølge Anni Søborg få store økonomiske konsekvenser, hvis studerende bliver forsinket under deres uddannelse. Ifølge beregninger, som Uddannelsesservice har lavet, vil det koste universitetet 200 millioner kroner årligt fra 2020, hvis ikke studietiden reduceres med 7,6 måneder.

Frusterede studerende

Christina Thers Hoffmann er kandidatstuderende på Retorik og skal skrive speciale til efteråret. Hun undrer sig ligesom sine medstuderende over, at fristen er blevet ændret med relativt kort varsel. Den nye frist betyder, at hun skal starte på specialet i juli, hvor de fleste vejledere holder ferie.

»Det er problematisk, at man skal starte i juli, hvor man reelt ikke kan få vejledning på grund af ferie. Det er en klar forringelse af specialeprocessen. Jeg og mange af mine medstuderende er frustrerede over, at der er blevet taget en beslutning, som bliver meldt ud med så kort varsel, og at der bliver lavet ændringer i igangværende uddannelser, hvor vi er startet under andre forudsætninger,« siger Christina Thers Hoffmann.

Det er problematisk, at man skal starte på specialet i juli, hvor man reelt ikke kan få vejledning på grund af ferie.
Christina Thers Hoffmann, retorikstuderende

Kolliderer med obligatoriske fag

Hun tilføjer, at nogle af hendes medstuderende har planlagt udlandsophold eller sommerskole i juli, hvor de ifølge de nye frister skal starte på deres speciale.

»På papiret fungerer det sikkert godt, men for mange studerende er det uhensigtsmæssigt, da de allerede har lavet planer for næste semester. De fleste fag på HUM har undervisning i december, så dem, der skal starte på deres speciale 1. december 2018, skal både have obligatorisk undervisning og afsluttende eksamener i januar sideløbende med specialestart. Derfor kan man risikere at bruge de to første måneder af sin specialeskrivning på at afslutte fag,« siger Christina Thers Hoffmann.

Hun mener desuden, at udmeldingen kommer med for kort varsel. Hun hørte først et rygte om de ændrede frister, inden hun så en studiebesked om det på HUMs intranet.

HUM: Vi arbejder på sagen

På HUM er prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen godt klar over problemet med, at nogle studerende har obligatoriske fag sideløbende med specialestart.

Hvis de studerende har planlagt hele sommeren, må de omprioritere, eller også får de meget travlt i starten af speciale-perioden

Jens Erik Mogensen, prodekan for uddannelse på HUM

»Vi er i gang med at drøfte initiativer med hensyn til at planlægge tredjesemestersprøverne, så de skaber plads til specialestart. Dette kan fx være portfolieprøver, hvor arbejdsbelastningen spredes ud over hele semestret,« siger Jens Erik Mogensen, der forklarer, at fakultetet oplyste om de ændrede frister den 29. november – dvs. to måneder før ændringerne træder i kraft.

Studerende, der allerede nu har planlagt sommerskole eller praktikophold i juli måned, skal dog ikke regne med automatisk at få dispensation:

»Det er positivt, at vores studerende har planer for sommerperioden – især når det handler om at dygtiggøre sig på studiet. Men rammerne for specialeafslutningen kan vi desværre ikke rykke ved. Så hvis de studerende har planlagt hele sommeren, må de enten omprioritere, eller også får meget travlt i starten af specialeperioden. Det vil jo være uheldigt at starte senere på specialet, da det så vil give mindre tid til det,« siger Jens Erik Mogensen.

»Det er problematisk«

De ændrede specialefrister gælder alle KU-studerende, der skal skrive speciale fra 2018 og frem. Formand for Studenterådet Malou Astrup Clemmensen har godt hørt om de ændrede frister, men ærgrer sig over, at de studerende risikerer at skulle have obligatoriske fag sideløbende med, at de skriver speciale.

»Jeg helst så, at man havde seks måneder, hvor man ikke skulle andet end at skrive speciale.«

Ifølge Malou Astrup Clemmensen er det problematisk, at nogle fakulteter på KU først for en uge siden har oplyst om de ændrede specialefrister.

»Det skal varsles til de studerende i god tid. Det lyder meget problematisk, hvis det ikke er blevet meldt ordentligt ud.«

KU: De studerendes ansvar

Da Uniavisen kontakter Anni Søborg per mail, skriver hun, at hun er ved at danne sig et overblik over, hvordan de forskellige fakulteter håndterer de nye specialefrister.

Jeg vil være ked af, hvis vi gør de studerende endnu mere forvirrede og stressede. Det vil vi helst undgå

Anni Søborg, vicedirektør for Uddannelsesservice

»Jeg kan godt forstå, at det virker vilkårligt, når de studerende taler sammen på tværs af de forskellige uddannelser, men det er det ikke. Ændringerne er implementeret lokalt, så derfor kan der opstå noget forvirring. Der er lavet nogle fælles rammer for alle specialer på 30 ECTS, men jeg ved ikke, hvornår de forskellige fakulteter har informeret om de nye frister,« siger Anni Søborg.

Hvad skal man gøre som studerende, hvis man er i tvivl om, hvilke frister, der gælder?
»Man skal kontakte sin studievejleder, hvis man er i tvivl. Jeg vil være ked af, hvis vi gør de studerende endnu mere forvirrede og stressede. Det vil vi helst undgå. Men det er deres ansvar at tjekke KUnet for vigtige oplysninger om deres uddannelse.«

Seneste