Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Specialestuderende hjælper hinanden

BIOTEK – Hvordan adskiller man bedst tarmens celler? Hvorfor virker min kloning ikke? Og giver min vejleder hjælp nok?

Det var nogle af de spørgsmål der blev givet svar på i diskussionerne på årets første BIOSA konference. Studerende fra KU har selv startet foreningen, Biotech students’ association, der nu også tæller medlemmer fra bl.a. DTU, Syddansk Universitet og Danmarks Farmaceutiske Universitet, alle på bioteknologiske uddannelser.

Og det faglige niveau var højt da biotek-studerende fra forskellige studier foldede sig ud. Weekenden gik primært med foredrag af de studerende selv, og emnerne rakte vidt fra hjernesygdomme over HIV til fokus på tarmen.

Drivkraften er dels træning i præsentation, dels udveksling af erfaringer med hensyn til specialepladser og faglige aspekter.

Nogle valgte et træningsoplæg til deres specialeforsvar, mens andre kastede sig ud i mere generelle oversigtsforedrag i deres specialeemner. Alt dette fungerede fint med konstruktiv kritik og udveksling af gode idéer.

Læs mere om foreningen på www.biosa.org

Seneste