Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Stadig uklarhed om DPU?s fremtid

DPU’s ledelse mener at perspektiverne i udvalgsarbejdet om fusion med KU er til at overse, og formanden for udvalget vil ikke udelukke at der kan blive tale om andre fusionspartnere

Danmarks Pædagogiske Universitet er det eneste universitet med en endnu uafklaret skæbne efter Helge Sander den 4. oktober offentliggjorde sit nye danmarkskort over universiteterne.

Både Copenhagen Business School og IT-Universitetet har fået grønt lys til at fortsætte som selvstændige institutioner, mens DPU fortsat er i udvalg.

Da udvalgsarbejdet blev iværksat af Videnskabsministeriet i juni hed det sig i pressemeddelelsen at der var bebudet fusion af DPU og Københavns Universitet. I det nye materiale kan man læse at »en fusion af DPU og et universitet påregnes gennemført pr. 1. januar 2008 med udgangspunkt i resultatet af det igangværende udvalgsarbejde.«

Direktør i Biblioteksstyrelsen Jens Thorhauge, der er formand for udvalget, mener ikke at udvalgets kommissorium er ændret af den grund, men helt uændret er det åbenbart heller ikke:

»Jeg vil se det her som en åbning mod en bredere søgen. Man kan ikke sige at man nu arbejder på noget andet, men man kan heller ikke sige at vi vil udelukke andre muligheder end KU,« forklarer formanden.

Perspektivtløst udvalgsarbejde
DPU’s bestyrelsesformand Kjeld Holm og rektor Lars-Henrik Schmidt har i en pressemeddelelse tydeligt tilkendegivet at bestyrelsen på intet tidspunkt har ytret ønske om et udvalgsarbejde, og det er »DPUs vurdering at perspektiverne for udvalgsarbejdet om en eventuel fusion er til at overse.«

DPU’s bestyrelse kan henholde sig til universitetsloven og universitetets suveræne ret til at indstille til en eventuel fusion. Det betyder at det vil kræve et flertal i Folketinget hvis loven skal ændres og en tvangsfusion gennemføres.

Gennem hele debatten har flertallet i Folketinget været imod tvangsfusioner.
På trods af den skærpede holdning til udvalgsarbejdet deltager ledelsen på DPU stadig med to repræsentanter i udvalget.

Derudover har KU, Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet hver to repræsentanter, og CBS har udpeget en.

Udvalget skal opstille mulige modeller og beskrive overvejelser, men ikke træffe beslutninger. Det vil i princippet sige at DPU’s bestyrelse kan forholde sig frit til det materiale udvalget måtte fremlægge, når arbejdet afsluttes inden årets udgang.

Hyrden og slagteren
DPU har selv spillet ud med tre modeller for fusion – fakultetsmodellen, institutmodellen og programmodellen. Fakultetsmodellen er den første og foretrukne model og indebærer at DPU bliver et selvstændigt pædagogisk fakultet – som man blandt andet har på Göteborgs og Oslos universiteter.

Institutmodellen dækker over to modeller, ‘hyrden’ som DPU anser som en mulighed, og ‘slagteren’ som på forhånd afvises. Hyrdemodellen betyder at DPU splittes op i tre institutter under det Humanistiske Fakultet ved KU.

Modellen forudsætter at de tre institutter forbliver fysiske naboer for at bevare forskningsmiljøet.

‘Slagteren’, kalder DPU den model hvor institutterne indfusioneres der hvor de passer med KU’s institutter. Pædagogisk psykologi indfusioneres ved psykologi, pædagogisk sociologi ved sociologi, pædagogisk antropologi ved antropologi, pædagogisk filosofi ved filosofi og så fremdeles med generel pædagogik samt de fire didaktikretninger der findes på DPU. Modellen indebærer altså at DPU spredes over flere fakulteter.

Programmodellen betyder at DPU’s forskellige forskningsenheder organiseres i centre og/eller programmer på tværs af det nye fusionerede universitet hvilket DPU ser som en fuldstændig opsplitning af uddannelsesforskningen.

Modellen afgørende
Professor ved Institut for curriculumforskning på DPU Per Fibæk Laursen mener at den valgte model er afgørende for om uddannelsesforskningen bliver truet af en eventuel fusion:

»Hvis DPU beholder sin enhed og eksempelvis bliver et pædagogisk fakultet på KU, så tror jeg ikke det vil gøre den store forskel for uddannelsesforskningen. Det der kan true forskningen, er hvis DPU bliver splittet op på en række forskellige institutter eller lignende, så vi ikke længere er en sammenhængende enhed,« mener Per Fibæk Laursen der i mange år var lektor i pædagogik på KU.

På det uddannelsesmæssige plan ser Per Fibæk Laursen endda fordele ved en eventuel fusion:

»KU har en bacheloruddannelse i pædagogik, og det har vi ikke da DPU ifølge loven er et overbygningsuniversitet. Det synes jeg på en måde at vi savner, men med de seneste politiske udmeldinger anser man det ikke for særlig sandsynligt at der overhovedet bliver nogen fusion med KU,« slutter professoren.

Udvalget arbejder fortsat videre med at bygge modeller for DPU’s fremtid, men foreløbig er forventningerne på universitetet optimistiske i forhold til at forblive selvstændige. Ifølge kommissoriet skal udvalget færdiggøre sit arbejde inden årets udgang.

Seneste