Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Start jobsøgningen under studierne og snyd dig forbi arbejdsløshedskøen

GODT RÅD - Hvor tidligt du begynder at søge arbejde er afgørende for, hvor længe du må gå ledig efter specialet er afleveret, viser en ny undersøgelse lavet blandt 1.800 dimittender på Det Humanistiske Fakultet.

Hvis du lige vil gøre dit speciale færdigt først, eller du venter på dit eksamensbevis, inden du går i gang med jobsøgningen, så burde du tænke dig om en ekstra gang.

Hvornår de studerende starter deres jobsøgning er nemlig den afgørende faktor for, hvor længe de kommer til at gå ledige, viser en ny undersøgelse lavet af Det Humanistiske Fakultet (Hum) på Københavns Universitet.

Ni ud af ti, der begyndte at søge job, inden de begyndte specialeskrivningen, havde således fundet et job indenfor de første tre måneder, efter de blev kandidater.

Kun tre procent af de tidligere søgere var stadig arbejdsløse et år efter endt uddannelse.

Langt mere dystert så det derimod ud for de studerende, der valgte at vente med jobsøgningen, til efter den sidste eksamen var bestået, afslører undersøgelsen, som 1.773 dimittender fra perioden 2007 til 2011 har deltaget i.

Under halvdelen havde fundet et job efter tre måneder, og 28 procent var stadig ledige et år efter, de blev færdiguddannede.

Gør noget selv

Ifølge Mike Wenøe, karrierevejleder på Hum, er der slet ingen tvivl om, at tidspunktet for starten på jobjagten er den afgørende faktor for, hvor længe man kommer til at gå ledig.

Undersøgelsen viser således, at de nyuddannede, der kom hurtigt i job, hverken fik bedre karakterer eller havde haft et mere relevant studiejob, end de der gik ledige længere.

»Undersøgelsens glade budskab er, at de studerende har mulighed for at handle, hvis de vil undgå at ende i ledighed. Hvis du kommer sent i gang og ikke i forvejen har gjort dig klart, hvad du vil, og hvad du kan tilbyde en arbejdsgiver, går der hurtigt et halvt år eller længere, inden du finder et arbejde. Du skal tage din jobsøgning alvorligt, men det behøves ikke at være et fuldtidsarbejde i sig selv, så længe du sætter tid af til det i løbet af studierne,« siger Mike Wenøe.

Mange udsætter alligevel jobsøgningen, til de er tvunget til det, fordi de føler, at det er ubehageligt og besværligt, og de mangler de nødvendige værktøjer, så det er nemmere at vente, mener han.

Lav din research

Mike Wenøe siger, at det er afgørende at gøre sin research ordentligt. Først skal man gøre sig klart, hvad man egentlig vil jobmæssigt, og hvilken kompetencer man har, som en arbejdsgiver kunne have nytte af.

Derefter skal man lære de potentielle arbejdsgivere at kende. Hvad er deres behov, måske har de endda et skjult behov, som man kan hjælpe dem med at definere, og så skal man finde ud af, hvordan man kan hjælpe med at løse opgaven.

»Mange jobsøgere har et forkert udgangspunkt. De tænker, jeg har brug for et job, så derfor skal I give mig et, men en virksomhed betaler dig altså ikke 30.000 kroner om måneden, fordi du har brug for at tjene nogle penge, men fordi du kan løse en arbejdsopgave for dem,« siger Mike Wenøe.

Personligt kendskab hjælper

Virksomhedspraktik, projektsamarbejde eller studiejob er alle måder at få mere information om en arbejdsgiver, og så giver det arbejdsgiverne en mulighed for at lære en ansøger at kende som person.

79 procent af dimittenderne peger selv på, at det afgørende for, at de fik deres første job, var deres personlige kompetencer. 67 procent svarer, at deres faglige kompetencer var udslagsgivende.

Halvdelen, der fik job inden afslutningen af deres uddannelse, blev ansat i en virksomhed, som de i forvejen havde en form for tilknytning til, men Mike Wenøe understreger, at et relevant studiejob ikke er en tilstrækkelig forudsætning for at komme hurtigt i arbejde. Studiejobbet er vigtigt, fordi det er med til at definere, hvor man ender karrieremæssigt.

Udover starttidspunktet for jobsøgningen og studiejob viser undersøgelsen, at andre faktorer som studieretning, dimissionsår, og hvor man geografisk afgrænser sin jobsøgning, også spiller ind.

Kandidaterne, der læser medie, kommunikations- og informationsvidenskab, professionsuddannelser som bibliotekar og høre-, tale- og læsepædagog samt arkæologiske fag har generelt større sandsynlighed for at komme i job i løbet af tre måneder end kandidater fra andre uddannelser på Humaniora.

Flere studerende, der blev færdige i 2008, kom også hurtigt i job, og så er det dumt at begrænse sin jobsøgning til Region Sjælland og hovedstaden, hvis man vil hurtigt ud på arbejdsmarkedet, viser undersøgelsen.

clba@adm.ku.dk

Seneste