Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Stem på dit fagråd og Studenterrådet, fordi vi står sammen om et bedre universitet

DEBAT - Vi studerende har begrænset indflydelse, men kan rigtig meget, når vi står sammen. Det gør vi bedst i Studenterrådet, som er den eneste organisation for alle studerende på KU, skriver Studenterrådets næstformand.

Lad mig starte med at være ærlig. Vi studerende har desværre begrænset indflydelse på vores universitet.

Vi studerende har to ud af 11 pladser i KU’s bestyrelse og maksimum en tredjedel af pladserne i de akademiske råd. Og selvom vi studerende har halvdelen af pladserne i studienævnet, er det meget svært at skabe udvikling af uddannelser, når besparelser fra oven dikterer afvikling.

Men lad mig dog også slå én positiv ting fast: Vi studerende kan rigtig meget, når vi står sammen!

Men det kræver også, at vi står sammen. Universitetsvalget er ikke et amerikansk præsidentvalg. Det er ikke et spørgsmål om, hvem der skal styre KU det kommende år. Det er et spørgsmål om, hvem der skal repræsentere alle studerende i de styrende organer – på tværs af fag og fakulteter.

Studenterrådet er foreningen af fagråd på Københavns Universitet. Vi er en bred bevægelse af mange studerende med mange forskellige holdninger til uddannelse, studiemiljø og studerendes levevilkår. Vi står sammen, fordi vi ved, at det er den eneste måde, vi kan få indflydelse på KU.

Når vi oplever forringelser i vores studienævn og på vores fag, kan vi protestere over for dekanen i Akademisk Råd. Når dekanen varsler massive fyringer af undervisere på fakultetet, kan vi gå til rektor og KU’s bestyrelse. Og når rektor føler sig nødsaget til at lukke hele uddannelser, kan vi gå til politikerne på Christiansborg.

Det kan vi, fordi vi står sammen.

En stemme på dit fagråd er en stemme på en samlet indsats for et bedre universitet. Studenterrådet er nemlig den eneste organisation for alle studerende på KU.

Vi arbejder uafhængigt af partipolitiske interesser på tværs af fag og fakulteter. Vi fokuserer på vores fælles interesser. Sammen opnår vi de bedste resultater. Derfor håber jeg, at du vil stemme på dit fagråd og Studenterrådet.

Seneste