Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Stjernearkitekt bliver KU-professor

NAVNE - Landskabsarkitekt Stig L. Andersson har revitaliseret stenede byrum overalt i København. Nu får de glæde af byfornyeren på landskabsarkitektuddannelsen.

Han har skabt liv og skønhed på døde steder som Sønder Boulevard, CBS og i Ørestaden.

Spil i vand, leg med niveauer og frodighed på stenbroen kendetegner landskabsarkitekt Stig L. Anderssons designarbejder. Særligt twister han forholdet mellem ude og inde, natur og kultur.

Den magi vil studerende på landskabsarkitektuddannelsen komme til at nyde godt af, for i december blev Stig L. Andersson udnævnt til professor med særligt fokus på urbant design hér.

En stolt forskningschef

Stig L. Anderssons ansættelse styrker samarbejdet mellem universitet og praksis, siger Kjell Nilsson, der er forskningschef og afdelingsleder på Skov & Landskab:

»Med ansættelsen af Stig L. Andersson knytter vi en markant praktiserende landskabsarkitekt til uddannelsen i landskabsarkitektur og bydesign. Stig L. Andersson er anerkendt ikke blot i Danmark men også internationalt for sin helt særlige tilgang til bydesign.«

»Vi tror på, at denne tilgang vil bidrage væsentligt i uddannelsen af fremtidens landskabsarkitekter.«

Forskningsbaseret arkitektur

Uddannelsen i landskabsarkitektur og bydesign er en praktisk uddannelse, der ofte arbejder med aktuelle problemstillinger i byen. Men de unge forholder sig også til de nyeste forskningsresultater.

Den interesse deler Stig L. Andersson, der med stor succes integrerer forskningsresultater i sine projekter på sin tegnestue SLA.

Stig L. Anderssons professorat er et deltidsprofessorat, og han vil sideløbende fortsætte som kreativ direktør i SLA. Professoratet omfatter forskning, undervisning på bachelor- og kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur og bydesign samt vejledning af specialestuderende.

gbg@adm.ku.dk

Seneste