Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Stormøde hos medicinerne: Sund for SU!

REFORM – Der var stor kampgejst, men også enkelte kritiske røster, da de studerende på Sund stimlede sammen til deres stormøde om de kommende SU-forringelser.

Mange studerende har ikke tænkt sig blot at se på mens fremtiden for deres SU bliver besluttet på Christiansborg. Derfor var der tirsdag den 19. februar inviteret til stormøde på flere af Københavns Universitets fakulteter. På Sund mødte omkring 60 personer op i Panums kantine for at kickstarte kampagnen SUND for SU.

På stormødet blev reform-udspillet hurtigt gennemgået. Der var fokus på de personlige fortællinger om SU’ens betydning for de studerende. Frederik, som studerer medicin, understregede, at folks forudsætninger er meget forskellige. Han mener, at der med det nye udspil er udsigt til et ufleksibelt og ensrettet system: Et system der ikke kan opfylde de studerendes mange forskellige behov.

SU som backpack-budget?

Der dukkede dog også en enkelt studerende op, som var lodret uenig i modstanden mod forringelserne i SU’en. Han fremførte sin holdning til reformens afskaffelse af de ekstra SU-klip.

»At studerende kan holde fri i et halvt år og tage ud og backpacke, mens de hæver deres SU, er dybt økonomisk uansvarligt. Vi skal også bidrage til samfundet, og ikke pålægge staten unødvendige udgifter,« sagde han.

Det medførte stor diskussion blandt de fremmødte, som var meget uenige i udlægningen af, hvad de ekstra SU-klip går til. En medicinstuderende fortalte om sit eget uddannelsesforløb:

»Jeg havde i fem år fulgt mine studier på normeret tid. Det gik op for mig, at jeg som færdiguddannet læge ikke ville kunne få et arbejde. Derfor var jeg nødt til at bruge et år på at få erhvervserfaring og forske, inden jeg begyndte mit sjette år. Min SU var garantien for ikke at ende på kontanthjælp.«

Reduceret studietid

Mange af de fremmødte påpegede, at både uddannelserne i farmaci og medicin har fået deres normerede studietid reduceret. Der var udbredt enighed om at arbejdsbyrden ikke var mindsket, men samlet på færre ECTS-point. Og det har skabt studieplaner uden hold i virkeligheden.

»Jeg hørte en sige forleden, at det eneste der er tilbage i ’uddannelse’ er UD,« sagde tandlægestuderende Amin, og satte dermed ord på hvordan de fleste fremmødte studerende oplever deres pressede studietid.

Vi er mennesker, ikke tal

Karl Kristiansen, Studenterrådets næstformand, talte ved mødet. Og han havde et klart budskab til forsamlingen.

»Vores styrke er at vi kan stå sammen som samfundsgruppe og fortælle at de her besparelser kommer til at ramme vores hverdag hårdt. Reformen vil forringe vores muligheder for at gennemføre vores uddannelser. Der er ikke længere nogen parlamentarikere at pege på, og kampen for en værdig SU er hævet over partipolitik. Morten Østergaard forsøger at dreje debatten til kun at handle om effektivisering, men vi er mennesker, ikke tal,« sagde han til de fremmødte.

Videre fortalte han at det rent historisk er en unik position som studenterbevægelsen står i, med enorm opbakning fra alle de forskellige lag af studerende. Ifølge Karl Kristiansen er det ikke begrænset til kun at være solidaritet mellem de videregående uddannelser, både DGS og de korte- og mellemlange videregående uddannelser har meldt sig klar til kamp.

Mødets sidste del handlede om ’Kamp-planen’. Alle blev opfordret til at være aktive i de kommende protester mod SU-forringelserne. De kommende dages aktiviteter blev gennemgået med opfordringen til at dukke op til mødet med Morten Østergård onsdag den 21. februar og den store fælles demonstration for SU den 28. februar.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste