Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Stressede piger tager medicin for at klare hverdagen

Unge piger har et stigende forbrug af smertestillende lægemidler. Den 31 årige cand. pharm Dana Lee Hansen har i sin ph.d.-afhandling kastet lys over baggrunden for pigernes medicinforbrug. Mange piger får hovedpine fordi de er stressede, og dermed bliver hovedpinepiller en fast del af deres hverdag

Hvad handler din afhandling om?

»Jeg har undersøgt unge kvinders brug af lægemidler. Forbruget af lægemidler er stigende blandt de 11-15 årige piger imens drengenes forbrug ligger ret stabilt, og det inspirerede mig til at lave undersøgelsen. Man kan ikke forklare det stigende forbrug af lægemidler blandt pigerne ud fra deres symptomer, så det må være noget andet der får pigerne til at tage mere medicin. Derfor har jeg lavet dybdegående interviews med 20 unge kvinder fra et gymnasium og en HF-skole i København og på Frederiksberg.«

»Det er første gang der er blevet lavet en kvalitativ undersøgelse hvor man får indblik i unge kvinders brug af medicin i hverdagen. I stedet for at få en masse tal, så får vi viden om deres erfaringer med medicin og opfattelser af medicin. I min undersøgelse valgte jeg ikke at fokusere på et bestemt lægemiddel, men de interviews jeg lavede, kom til at handle meget om paracetamol som for eksempel Panodil og andre smertestillende midler.«

Hvad er du kommet frem til i din undersøgelse?

»På den ene side vil pigerne helst undgå at tage medicin fordi de mener at det er farligt, usundt og unaturligt, og de mener kun man skal tage medicin når det er virkeligt nødvendigt. Men på den anden side oplever de ofte at de er stressede i deres hverdag og får hovedpine, og derfor spiser de Panodil. Dermed føler de en indre konflikt mellem et ønske om at undgå lægemidler og deres aktuelle brug af dem. Pigerne har ikke så meget viden om lægemidler, og de er usikre på hvordan de skal tage medicin, og hvor farligt det er.«

Hvorfor bruger de unge piger lægemidler i hverdagen?

»Det gør pigerne for at kunne slå til både socialt og fagligt. Hvis pigerne for eksempel skal ud om aftenen, men har en lille smule hovedpine, så spiser de en hovedpinepille for ikke at risikere at gå glip af noget. Når de ser på deres eget forbrug, kan de godt se at det måske ikke er så sundt, men de siger: For mig er det okay fordi jeg har behov for det for at klare mine lektier eller for at kunne dyrke kontakten med mine venner.«

Hvad er problemerne med pigernes brug af Panodil?
»Mange af pigerne i min undersøgelse vidste ikke rigtig hvad Panodil var, og om det var rigtig medicin, og den uvidenhed er et problem. Mange opfattede det som ufarligt fordi man kan købe det overalt. Men paracetamol er i virkeligheden et meget effektivt middel til selvmord, så det er ikke bare slik. Hvis man tager smertestillende midler fast, kan det komme til at virke omvendt så man udvikler kronisk hovedpine. Hvis man igennem længere tid tager for mange smertestillende midler, kan man desuden få nyre- og leverproblemer.«

Hvorfor tror du at pigers brug af lægemidler er anderledes end drenges?

»Jeg tror at det kan have noget at gøre med hvordan de bliver opdraget til at klare deres smerter. Mange piger stifter bekendtskab med smertestillende midler når de får menstruation, og det er mere accepteret at man medicinerer piger mod smerter – om det så er hovedpine eller menstruationssmerter. Måske er piger også mere følsomme overfor oplevelsen af stress end drenge, og har dermed lettere ved at få stress-hovedpine.«

Hvad håber du at opnå med din forskning?

»Mit mål har været at skabe en bedre forståelse af unge pigers brug af lægemidler i hverdagen. Med den viden kan vi finde ud af hvad vi kan gøre for at nedsætte brugen af smertestillende lægemidler. For eksempel ved hjælp af stresshåndtering og mere oplysning om lægemidler. Det er problematisk at mange piger har en opfattelse af at Panodil er ufarligt. Pigerne kæder denne opfattelse sammen med Panodils lettilgængelighed, og derfor bør politikerne overveje om det er en god idé at man kan købe smertestillende lægemidler andre steder end på apoteket.«

»Jeg håber med min undersøgelse at fjerne fokus fra pigers lægemiddelforbrug og til deres hverdagsliv. For det som skaber pigernes stigende lægemiddelforbrug ser ud til at hænge sammen med stressrelateret hovedpine. Derfor er det pigernes hverdagsliv som skal under behandling, og ikke deres hovedpine.«

Seneste