Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studenterambassadør: Administrationen skal lytte mere til de studerende

OMBUD - Mange administrative tvister mellem universitetet og de studerende kan løses bedre, mener studenterambassadøren på KU. I sin første årsberetning er hun klar med fem konkrete anbefalinger - fire til universitetet og én til de studerende.

I dag, onsdag den 30. april, udkommer KU’s studenterambassadørs første årsberetning.

»Mit gode råd til KU er at blive bedre til at komme i dialog med de studerende og bevare blikket for at hjælpe den enkelte studerende, hvor det er muligt,« siger jurist Tina Kaare.

Hun har nu i lidt over et år været KU’s studenterambassadør, som arbejder for at styrke retssikkerheden og bistå de studerende i mødet med Københavns Universitet.

Her kan KU stramme op

Hendes første konkrete anbefalinger til KU falder i fire punkter:

KU-administrationen bør blive mere moderne ved at samtale mere med de studerende for at undgå misforståelser.

Hensynet til at undgå forsinkelser i de studerendes studietid som følge af den administrative praksis bør veje tungere i KU’s vurdering af konkrete sager.

Sager med særligt store konsekvenser for de studerende bør prioriteres bedre fx ved kortere sagsbehandlingstider og ekstra intern kvalitetskontrol af sagens afgørelse.

KU bør overveje hvordan ph.d.-studerende løbende kan evaluere og give feedback til deres vejleder uden risiko for karrieremæssige repressalier.

Årsberetningen indeholder desuden 15 konkrete eksempler på henvendelser, som studenterambassadøren har behandlet i det første år, og den kan ses her.

»Blikket for den enkelte går tabt i sagsbehandlingen«

Som din første anbefaling opfordrer du KU til at blive bedre til at gå i dialog med de studerende: Er KU-administrationen for dårlig til at lytte til de studerende?

»Jeg ser eksempler på sager, som kunne løses hurtigere og bedre, hvis der var mere samtale med den studerende. Det er min opfattelse, at mange sager kan løses bedre,« siger hun og tilføjer, at de 132 henvendelser, hun som ambassadør har modtaget i det første år skal holdes op med de 40.000 studerende ved KU.

Hvad kan du, som de studerende ikke selv kan?

»Jeg har helt sikkert en anden vej ind i systemet, og det har en effekt, når jeg henvender mig til administrationen.«

Hvad skyldes problemerne i sagsbehandlingen typisk?

»Det kan være travlhed, gamle vaner, eller måske fordi man selv synes, at sagsbehandlingen er foregået korrekt. Men jeg ved fra min egen tidligere erfaring som embedsmand, at man kan sidde med en kæmpe bunke sager, og at blikket for den enkelte kan gå tabt i behandlingen.«

»Kan være utrolig hårdt at have sag med KU«

Tina Kaares anbefalinger kommer på baggrund af de 132 henvendelser, hun har modtaget i sit første år, hvor mange kræfter også er gået med at etablere og udbrede kendskabet til ambassadøren.

Der har været flest henvendelser fra humaniorastuderende, mens de jurastuderende topper listen, når antallet af henvendelser holdes sammen med fakultetets størrelse.

Tre fjerdedele af henvendelserne kommer fra bachelorstuderende.

»Det kan være utrolig hårdt for de studerende at have en sag kørende med KU. De føler måske ikke, at de bliver lyttet til, og behandlingstiden er opslidende for dem. Derfor er det tit en lettelse, når der faktisk er en, som lytter og ser tingene fra deres side,« siger hun – og understreger, at de studerende altid får et ærligt svar, også når hun ikke kan hjælpe dem.

På væggen i hendes kontor i Fiolstrædes gamle bibliotek hænger flere sedler med respons fra studerende, der vidner om, at mange er taknemmelige for hjælpen og den gode dialog.

»Jeg er en rigtig tilfreds kunde 🙂 Både fordi du har sparet mig for et halvt års studie, men også fordi det var dejligt, at der endelig var en, der ville og kunne hjælpe mig i denne sag. Det har betydet meget, selv hvis det ikke var lykkedes,« har en studerende fra Sund skrevet til Tina Kaare.

»Studerende skal læse op på reglerne«

Tina Kaare er de studerendes ambassadør, og hun ser sagerne fra den studerendes vinkel. Men målet er også, at administrationen bliver god og får bedre mulighed for at rette op på problemer eller tage hånd om studerende, som føler sig fejlbehandlet, fortæller hun:

»Jeg lytter til begge parter, men i sidste ende er der ikke andre end mig selv i denne funktion. Så mine anbefalinger bygger på min egen bedste overbevisning om, hvad der er det rigtige at gøre i hver sag.«

Foruden hendes anbefalinger til administrationen har et enkelt råd til de studerende også sneget sig ind i den første årsberetning:

»Sæt jer ind i de gældende regler. Hvornår skal man tilmelde sig undervisning og eksamen? Hvad er reglerne for snyd? Jeg ser desværre flere eksempler på, at studerende først for sent bliver opmærksomme på reglerne, og at de godt ved, de er kommet på kant med dem, når de først henvender sig til mig,« siger Tina Kaare.

Arven fra Penkowa

Da studenterambassadøren blev oprettet på KU, skete det på opfordring fra de studerende selv, mens det var mere krævende at få ledelsen med på idéen, har de studerende fortalt Uniavisen.

Ikke mindst var den manglende hjælp fra administrationen til en studerende, som af Milena Penkowa blev falsk anklaget for hendes økonomiske underslæb med til at sætte skub i tankerne om et studenterombud på KU.

Det endte med en studenterambassadør, og hvad siger hun selv – sådan helt upartisk: Har det første år bekræftet behovet for en studenterambassadør?

»Der er al mulig grund til at have funktionen her på stedet. De enkelte studerende kan få konkret hjælp i deres sag, mens den står på. Gik de i stedet til Folketingets Ombudsmand ville der måske blive sat en undersøgelse i gang, som først var slut længe efter, det har relevans for den studerende,« siger Tina Kaare.

Og selv om hun er påpasselig med at tage æren for løsningerne i de sager, hun i det første år er gået ind i, så giver hun dog gerne roser til KU for at have oprettet en studenterambassadør:

»Jeg synes, det er modigt af KU, at man har oprettet en studenterambassadør på stedet, så de dårlige eksempler kan komme frem i lyset, og vi kan lære af dem.«

Uni-avis@adm.ku.dk

Seneste