Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Studenterforeninger på Science imod fusion

ÅBENT BREV - Foreninger og fagråd på Science frygter, at en fusion vil ødelægge velfungerende rammer for faglig og social aktivitet på Nørre Campus, der i dag er samlet i DIKU-bygningen.

Til dekan John Renner Hansen, Det Natur-og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Undertegnede sociale foreninger ved SCIENCE på Nørre Campus (NC) udtrykker hermed stor bekymring for fremtiden for det sociale og faglige miljø ved NC i forbindelse med den foreslåede fusion af Datalogisk Institut (DIKU) og Institut for Matematiske Fag (MATH).

Det blev fremlagt til et stormøde den 16. september, at et fusioneret institut ville blive huset i H.C. Ørsted-bygningerne. Det blev klart meddelt, at det ikke er ønsket at beholde ‘DIKU-bygningen’ grundet »spildte kvadratmeter«, og at »den er dyr som bare pokker at varme op.«

Da Niels Bohr Bygningen også er klar i 2017, vækker det stor bekymring for hvorvidt der fortsat skulle være plads og faciliteter til det levende sociale og faglige miljø ved SCIENCE på NC.

DIKU-bygningen (Universitetsparken 1) huser bl.a.:

Et studenterdrevet studenterkøkken
Studenterkøkkenet bliver flittigt brugt af studerende fra mange uddannelser som et studie-, spise-, og opholdslokale. En bred vifte af sociale og faglige foreninger fra hele SCIENCE (NC), benytter desuden lokalet til fælles madlavning og bespisning af store grupper. Lokalets karakter, lokation, og størrelse muliggør studieintroduktioner, lektiecafeer, workshops ved konferencer, receptioner, julefrokoster, ugelange øvelser op til studenterrevyerne, og mange andre faglige og sociale arrangementer.

Et studenterdrevet kælderlokale
Lokalet fungerer som et øvelokale, depotrum, og produktionsværksted for studenterrevyerne, m. fl.

Et stort auditorium egnet til studenterrevyer
Samtlige studenterrevyer ved SCIENCE (NC) afholder deres revyer i det store auditorium i DIKU-bygningen. Inventar og erfaringer er gennem mange år blevet opbygget omkring, at studenterrevyerne afholdes netop her. Auditoriets indretning gør det også enestående velegnet til at huse studenterrevyer.

Kælderetagen huser revyernes fælles rekvisitrum, og kælderen bruges desuden til omklædning og rekvisitfremstilling mm. under øvelsesuger og forestillinger.

En aflukket øvelsesgang
Lokalerne på øvelsesgangen understøtter lektiecafeer og fungerer som øvelokaler og produktionsværksteder for studenterrevyerne, studieintroduktioner, mm.

Det, at disse faciliteter er samlet i DIKU-bygningen, bidrager i høj grad til at vores velfungerende faglige og sociale miljøer kan eksistere; ikke bare på de enkelte institutter, men ved SCIENCE på hele Nørre Campus.

Vi tilkendegiver hermed, i fællesskab, en kraftig modstand imod alle forringelser af ovennævnte forhold, uden at der er klarhed for hvorledes de genskabes andetsteds, med samme kvadratmetertal, faciliteter, og relativ beliggenhed.

Tværtimod ønsker vi, at forholdene i DIKU-bygningen forbedres, da lokalerne bærer præg af mange års forsømt vedligeholdelse fra universitetets side.

Slutteligt ønsker vi indtrængende at instituttet, som har skabt de gode sociale forhold, igen samles under et tag, netop i DIKU-bygningen, for at sikre at der fremover bliver værnet om de gode sociale forhold.

Datalogisk Fagråd, SATYRrevy 2014, DIKUrevy, Matematik Revyen, FysikRevy, Biorevy, MBK Revy, Datalogisk Kantineforening, Ruskursusgruppen @ DIKU, DIKULAN, Pwnies, DQBrew, HoTTies, DICON, FCSparC, DIKUski, DIKU anime, Harlem klub.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste