Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Studenterkøkken må vige for forskning og undervisning

SYNSPUNKT - Svar til Jon Loldrup

Kære Jon Loldrup

Tak for dit indlæg i Universitetsavisen og fakultetets nyhedsbrev. Lige som dig er jeg også meget optaget af de studerendes studiemiljø og muligheder for social udfoldelse på fakultetet.

Udflytningen af Datalogisk Institut fra Universitetsparken 1 til H.C. Ørstedinstituttet (HCØ) i 2011/2012 er et led i de fortætningsplaner, som Københavns Universitet blev pålagt i 2006 af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Planerne medfører, at universitetet skal fraflytte 100.000 m2, og at SCIENCE skal fraflytte cirka 20 % af fakultetets kvadratmeter. Fortætningen har naturligvis rejst nye udfordringer for SCIENCE, og det har fra starten været ledelsens intention, at fortætningen skal ske til mindst mulig gene for ansatte og studerende samt for de aktiviteter, der foregår på campus.

I forbindelse med DIKUs indflytning på HCØ ser det ud til, at der kan tilvejebringes et mindre lokale med tekøkkenfaciliteter. De øvrige studerende på HCØ har tilsvarende lokaler og køkkenfaciliteter. DIKUs studerende får til gengæld glæde af de forbedringer af studiemiljøet på HCØ, der er undervejs, som fx indretning af studiepladser i matematikernes 350 m2 store bibliotek samt renovering af den eksisterende kantine. Det er beklageligt, men de kvadratmeter, som er til rådighed på HCØ, er nødt til primært at blive brugt på forskning og undervisning.

Fra 2015 er det planen, at DIKU skal flytte ind i den nye Niels Bohr Science Park-bygning. Her er der lagt stor vægt på at skabe gode rammer for de studerende. Læs mere på side 56 og 57 på www.noerrecampus.ku.dk/nbsp/konkurrencefasen/Konkurrenceprogram.pdf.

Jeg håber, at DIKUs studenterforening med sit store engagement og mange initiativer også fremover vil præge studiemiljøet til glæde for alle på Nørre Campus.

Med venlig hilsen
Nils O. Andersen
Dekan

Seneste