Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studentermedhjælpere misbruges – overtager de fastansattes arbejde

ARBEJDSVILKÅR – Fællestillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand mener, at Københavns Universitets brug af studentermedhjælpere nærmer sig misbrug af billig arbejdskraft.

Københavns Universitet (KU) nedlægger faste stillinger og ’stopper de værste huller’ ved at ansætte studentermedhjælpere til at udføre arbejdsopgaver, som uddannet personale burde løse.

De studerende får en lav løn på cirka 110 kroner i timen.

»Det er udnyttelse af billig arbejdskraft, og det nærmer sig misbrug, så vi har fra medarbejderside sagt både i HSU og i universitets bestyrelse, at det er uacceptabelt,« siger Ingrid Kryhlmand, som er fællestillidsrepræsentant for de administrative HK’ere på KU og næstformand for universitetets Hovedsamarbejdsudvalg (HSU).

Ignorerer protester

Tillidsrepræsentanterne skal høres i forbindelse med opslag af studentermedhjælperstillinger.

Ifølge Ingrid Kryhlmand har deres protesterer været forgæves.

Ledelsen på KU ignorerer dem, og slår stillingerne op til den lave HK-takst alligevel, fortæller hun.

»Studentermedhjælpere på HK-overenskomst skal hjælpe med forefaldende arbejde på kontorområdet, men det fremgår af flere og flere opslag, at den studenterende skal have kendskab til et konkret fagområde for at kvalificere sig til stillingen, og arbejdsopgaverne er omfangsrige. Alligevel fremgår det, at ansættelse sker på HK-overenskomst, så de bruger vores overenskomst som skraldespand for at spare penge,« siger Kryhlmand.

Overenskomsten afgørende

Ifølge Øjvind Vilsholm, forhandlingskonsulent hos fagforeningen DM (Dansk Magisterforening) er det afgørende for lønnen, hvilken overenskomst man som studentermedhjælp bliver placeret på.

HK-taksten er 110 kroner i timen, mens ansatte med en bachelorgrad skal have mindst 150 kroner, når man følger AC-overenskomsten.

Afgørende er det, om man overvejende laver akademisk eller kontorarbejde.

Antallet af studentermedhjælpere stiger

Ifølge Ingrid Kryhlmand har hun forgæves forsøgt at få en statistik over udviklingen i brugen af studentermedhjælpere på KU.

Beskeden fra afdelingen HR & Organisation på KU er, at det er umuligt at trække tallene fra databasen på grund af it-problemer.

Statistik som HK selv har lavet på basis af tal fra Finansministeriets forhandlingsdatabase viser dog, at studentermedhjælpere besætter godt 1500 årsværk, altså heltidsstillinger, i hele staten, som KU hører under.

Antallet af årsværk på området er steget med 50 procent de seneste ti år – fra 1028 årsværk i 2004.

Da de fleste studentermedhjælpere ikke arbejder på fuld tid, men ofte 10 til 15 timer om ugen, svarer det til langt flere ’hoveder’.

Udviklingen bekymrer Peter Raben, næstformand for HK/STAT:

»Det bekymrer os, at antallet af studentermedhjælpere vokser så markant. De mange studentermedhjælpere rykker ind, samtidig med, at man mange steder nedlægger HK-stillinger, ofte med afskedigelser til følge. Vi vil sammen med vores tillidsrepræsentanter – blandt andet på KU, hvor udviklingen er tydelig – analysere tallene og se på, om forbruget af studentermedhjælpere tager overhånd,« siger han.

Uenige om løn

Også SUL, der er en fagforening for studentervejledere, -undervisere og -medhjælpere, har fokus på problemstillingen.

SUL har længe kæmpet for højere løn til akademiske studerende i studiejobs. I 2011 indgik fagforeningen forlig med KU efter to års retssag.

Det udløste en efterbetaling på 750.000 kroner til en gruppe studentermedhjælpere, fordi de ikke var blevet aflønnet som studievejledere men som HK-kontorfunktionærer. Efterfølgende har KU har fyret studentermedarbejdere på den nye, dyrere overenskomst, om end KU-ledelsen har afvist, at den højere løn spillede en rolle for denne beslutning.

LÆS: Studenterfagforening vinder sag mod KU

LÆS OGSÅ: Vandt lønkamp over KU – og blev fyret

Ifølge Kristoffer Pade Glavind, formand for SUL, er der fortsat problemer.

»KU mener fortsat, at rigtig mange skal være på HK-overenskomst og meget få på SUL-overenskomst, og det er vi uenige i,« siger han.

Timelønnen for studentermedhjælp på SUL-overenskomst er lidt over 150 kroner, instruktorer, hjælpelærere og demonstratorer har krav på cirka 203 kroner, studenterstudievejledere cirka 181 kroner, undervisningsassistenter cirka 220 kroner og præparatfremstillere cirka 176 kroner i timen.

De får altså en del mere end de cirka 110 kroner i timen som er taksten for de studerende, som KU kan placere på en HK-overenskomst.

Vanskelig afvejning

Øjvind Vilsholm, forhandlingskonsulent hos DM, forklarer, at stillingsindholdet er afgørende for, hvilken overenskomst man skal ansættes på. Hvis du har en bachelorgrad og laver akademisk arbejde skal du nemlig ansættes på AC-overenskomsten.

Spørgsmålet er, hvor studierelevant dine arbejdsopgaver er i dit studiejob.

At lave kaffe, kopiere er ikke akademisk arbejde – uanset, hvor mange akademiske grader, du har. Men arbejdet bliver akademisk, hvis de opgaver, du løser, kræver redskaber fra din uddannelse, forklarer forhandlingskonsulenten.

»Det er en afvejning af, hvor meget af tiden du procentvis bruger på simpelt kontorarbejde, og hvor mange procent bruger du på akademisk arbejde. Det kan være svært at vurdere, da selv akademikere jo laver kaffe fra tid til anden. Men hvis du har en BA-grad, og procentdelen af akademisk arbejde er tilstrækkelig høj, bør du måske i stedet være på en AC-overenskomst. En tommelfingerregel er, at noget ikke er, som det burde være, hvis arbejdsopgaverne ikke kan løses af en første- eller andetårsstuderende,« siger Øjvind Vilsholm.

Han opfordrer til, at man tager en snak med sin arbejdsgiver efter et år eller to i stillingen, fordi opgaverne har det med at udvikle sig i omfang og sværhedsgrad.

»Hvis du er i tvivl om, lønnen modsvarer dine kvalifikationer og dit arbejde, kan du altid spørge din fagforening,« slutter Øjvind Vilsholm.

En fordel for alle

Ifølge Lisbeth Møller, vicedirektør for HR & Organisation på KU, har universitetet en lang tradition for at bruge studerende i tidsbegrænsede stillinger på deltid til eksempelvis at vejlede og undervise andre studerende, bistå med laboratoriearbejde og administrative opgaver.

Opgaver som det er vigtigt for universitetet at få løst og som giver de studerende en erhvervskompetence, der kan komme dem til gode i deres arbejdsliv. Alt i alt en win win-situation, kalder hun det.

»Men det er klart, at universitetet hverken kan eller skal erstatte faste stillinger med studenter, og det er også klart, at vi i en tid med studiefremdriftsreform ikke skal sinke de studerende i gennemførelsen af deres studier, men det er heller ikke sådan billedet ser ud fra min stol,« skriver hun i et svar per e-mail og tilføjer:

»Leder og tillidsrepræsentant vil ikke altid være enige om en stilling skal besættes med en studerende eller med en anden (fast) medarbejder. I de sager jeg kender til, tager vi en dialog herom, men der opnås jo ikke altid enighed herom, og i sidste ende er det lederen, der må afklare, hvordan en given opgave bedst løses.«

Hun erkender, at der desværre er problemer med at levere de tal for udviklingen i antallet af studentermedhjælpere som tillidsfolkene efterspørger, men man arbejder på sagen.

clba@adm.ku.dk

Seneste