Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studenterombudsmand bliver 'ambassadør'

STUDENTERRETTIGHEDER - De studerende får en særligt udpeget person, der skal sikre, at universitetet ikke træder deres rettigheder under fode. Nu har bestyrelsen besluttet, at han eller hun skal tituleres 'ambassadør'.

Ambassadørtitlen blev besluttet på et møde den 13. marts, uden at alternative titler (fx defensor, konsul, opmand, doge, tillidsmand, patriark m/k, pave eller studiemogul) blev drøftet af bestyrelsesmedlemmerne.

Oprindelig var det meningen, at de studerende skulle have en ombudsmand. Ombudsmand betyder nemlig »jurist der har til opgave at overvåge at gældende love og regler (på ét eller flere bestemte områder) overholdes,« og det beskriver godt og vel den kommende studenterambassadørs opgaver.

Kun to ombudsmænd til danskerne

Det oprindeligt skandinaviske ord ombudsmand er slået an på engelsk (ombudsman) og efterhånden blevet en internationalt almindelig betegnelse, men ironisk nok er der i Danmark en streng rationering af brugen af ombudsmænd.

Ifølge Folketingets retsudvalg er titlen ombudsmand forbeholdt de to institutioner Folketingets ombudsmand og Forbrugerombudsmanden, der overvåger, at offentlige myndigheder behandler borgerne rigtigt, og at erhvervsdrivende ikke snører forbrugerne urimeligt, henholdsvis. Derfor har KU skullet hitte på et andet ord, der dækker det samme.

Det er ikke lykkedes helt.

Navn kan ændres, hvis Retsudvalget bliver mørt

Mattias Friis Jørgensen, bestyrelsesmedlem valgt af de studerende, beskrev på bestyrelsesmødet 13. marts navnet ambassadør som »det mindst ringe alternativ«.

Han fik dog uden problemer bestyrelsens opbakning til, at navnet senere kan ændres til Studenterombudsmand, hvis Folketingets retsudvalg alligevel giver tilladelse til det.

Bestyrelsen har tidligere i år besluttet, at studenternes ambassadør må koste lidt over to millioner kroner årligt. Det burde række. Ifølge krakiler-hjemmesiden politikerlede.dk tjener de 28 bedst betalte danske ambassadører i snit 1,6 millioner kroner om året, så der skulle være nok til et hæve-sænke-bord oveni.

Der skal dog også afsættes midler til en ambassadebygning et sted på KU til den kommende ambassadør. Spørgsmålet er, om KU for nuværende råder over en bygning, der er flot nok?

chz@adm.ku.dk
clba@adm.ku.dk

Seneste