Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studenterorganisationer er uenige om administrationsreformens konsekvenser

Bliver administrationsreformen en fordel eller en ulempe for de studerende? Det var spørgsmålet, da Uniavisen mødtes med repræsentanter fra Studenterrådet, Frit Forum og Konservative Studerende for at få deres syn på sagen.

Mens teknisk-administrativt personale, forskere og undervisere livligt har debatteret den kommende administrationsreform i Uniavisens spalter, er der blevet pippet ganske lidt fra universitetets største fuglerede, de studerende.

Vi satte derfor de tre største studenterorganisationer i stævne for at spørge til deres forventninger til den administrationsreform, der er i høring i maj måned, og som universitetsbestyrelsen forventes at godkende inden sommerferien. Det blev til tre interview om de studerendes tarv, fordele, ulemper og bøvlede it-systemer.

»Fjern kolde hænder, og brug pengene på kerneopgaven«

»I Konservative Studerende er vi som udgangspunkt positivt indstillet over for administrationsreformen. Hvis man kan frigive 300 millioner kroner fra administrationen og kanalisere dem over til de studerende i form af undervisning og forskning, så er vi glade.

Generelt mener vi, at jo flere ’kolde hænder’ man kan fjerne fra universitetet for at bruge pengene på kerneopgaverne, jo bedre.

Det kan faktisk gå hen og blive en vindersag for ledelsen, hvis de også formår at forbedre KU’s bøvlede bureaukrati. Vi har konkret fra Konservative Studerende budt ind med to ting:

For det første skal vi have opdateret de elendige it-systemer, som ligner noget EDB fra 80’erne. Som førende universitet er det pinligt, at KU har et it-system, som fungerer så dårligt. Det omfatter også to-faktor-godkendelsen, som vi ved, at rigtig mange studerende er godt og grundigt trætte af.

Der skal være mere feedback til de studerende. Det er en mærkesag for os

Josefine Paaske, Konservative Studerende

For det andet skal der være mere feedback til de studerende. Det er en mærkesag for os, og det er et ønske, vi hører ude på campus igen og igen.

Hvis administrationsreformen kan forbedre it-systemet, og de sparede penge kan bruges på mere feedback, tror jeg, at ledelsen vil have de studerendes fulde opbakning.«

Det lyder jo virkelig godt, hvis man kan spare, samtidig med at administrationen bliver bedre. Tror du, det er realistisk?

»Helt enig. Det er også noget, vi er meget opmærksomme på i Konservative Studerende. Vi har et møde i slutningen af maj med prorektor for uddannelse, Kristian C. Lauta, hvor vi kommer til at spørge ham konkret om, hvordan systemerne kommer til at se ud, og hvad det har af betydning for undervisernes tid til at rette opgaver. På den måde forsøger vi at holde universitetet oppe på, at reformen ikke forværrer noget for de studerende.«

Kan man sige, at I har nogle røde linjer i forbindelse med reformen?

»Ja, der skal ikke skæres på noget, som har med de studerende at gøre. Undervisningskvalitet, studievejledning, og alt, hvad der vedrører studerende direkte, udgør vores røde linjer. Det skal universitetet ikke røre ved.

Til sidst vil jeg gerne opfordre til, at flere studerende byder ind med kritik og idéer. Reformen er stadig ved at blive udarbejdet, så det er vigtigt, at alle, som oplever udfordringer med it-systemer eller studieadministration, råber op, så universitetet også kan blive klogere på de udfordringer, som eksisterer derude.«

»Forskere kan godt klare at bestille deres egne flybilletter«

»I Frit Forum har vi principielt ikke noget imod administrationsreformen og de varslede besparelser. Hvis det kan lykkes universitetet at slanke administrationen og i stedet bruge flere penge på kerneopgaven, er det at betragte som en win-win.

Det er klart, at vi vægter de studerendes tarv højest, så hvis reformen på nogen måde forværrer vores vilkår, vil piben få en anden lyd. Men i de møder Frit Forum har deltaget i med rektoratet, har vi fået lovning på, at det ikke vil gå ud over de studerende. Så det stoler vi på.«

Hvad med administrative funktioner, der varetager studerendes behov, såsom studievejledningen. Kan de godt tåle at blive beskåret?

»Nej. Her skelner vi mellem den studenternær administration og så dem, der sidder længere væk fra de studerende og universitetets kerneopgaver.

Vi ser gerne, at man investerede i fasttilknyttede fakultetspsykologer

Thomas Holst Padkjær, Frit Forum

Det første må man absolut ikke spare på, og vi ser faktisk gerne, at den budgetpost vokser ved for eksempel at investere i fasttilknyttede fakultetspsykologer. Det sidste kan man imidlertid sagtens spare på, og det har vi i Frit Forum intet problem med, så længe pengene går tilbage til undervisningen og forskningen.«

Nogle VIP’er (videnskabeligt personale) har luftet en bekymring om, at hvis deres TAP-kollegaer (administrativt personale) bliver fyret, så vil de skulle bruge mere tid på administrative opgaver, som i sidste ende vil tage tid fra netop kerneopgaven, undervisning og forskning. Hvad tænker du om det?

Det er selvfølgelig noget, vi tager med i overvejelserne, men VIP’erne må også slå koldt vand i blodet.  Vi er blevet lovet, at pengene vil blive ført tilbage. Og vi vil trods alt hellere bruge midlerne på de studerende end på administrativt personale.

Hvis man forventer at de studerende både skal gå til undervisning og navigere i den EDB-jungle, der hedder KU-net, kan man også godt forvente, at forskerne varetager simple administrative opgaver, samtidig med at de passer jobbet som VIP’er. Mon ikke de kan klare at bestille deres egne flybilletter.

»Besparelser uden konsekvenser er en illusion«

»I Studenterrådet er vi meget kritisk indstillet over for administrationsreformen. Vi har svært ved at forestille os, at nedskæringer af denne størrelse ikke vil føre en række forringelser med sig.

Vi er generelt ærgerlige over, at der er så stort fokus på de 300 millioner, der skal spares. Vi så meget hellere, at man havde fokus på at forbedre kvaliteten og effektivisere arbejdsgangene, som så måske kunne kaste nogle besparelser af sig. Men ledelsen har vendt den helt på hovedet, og det giver ikke nogen mening.«

Rektoratet betoner, at de netop vil føre pengene tilbage til uddannelse og forskning. Er det ikke godt, hvis man kan bruge flere penge på kerneopgaverne?

»Jo, det lyder jo umiddelbart godt på overfladen, men når man dykker ned i forslaget, står der, at pengene skal gå til fire ting: uddannelse, forskning, innovation og samarbejde. Og jeg kan godt være nervøs for hvilke af de fire budgetposter, pengene triller hen i.

Dykker man samtidig ned i KU’s økonomi på lidt længere sigt, ser det heller ikke helt trygt ud. Får KU ikke reduceret sine udgifter til for eksempel bygninger, frygter jeg, at administrationsreformens besparelser kun kommer til at lappe huller i budgettet. Derfor vil jeg gerne sætte spørgsmålstegn ved hvor mange af pengene, som egentlig bliver ført tilbage til uddannelserne.

Selvfølgelig vil vi hellere have, at pengene bliver brugt på de studerende og undervisning end på administration. Hvis man kunne bruge nul kroner på administration og bevare kvaliteten, ville vi intet have imod det. Det tror vi bare er en illusion.

Hvis man begynder at samle for mange funktioner og trække dem væk fra de lokale institutter, vil den fagspecifikke viden gå tabt

Kevin Olesen, Studenterrådet

Det administrative personale understøtter alle dele af universitetets virke. De understøtter undervisernes mulighed for at undervise, de understøtter vores eksaminer, studievejledning, hjælp til studerende med funktionsnedsættelser, og jeg kunne blive ved. Kan man forbedre alt det, samtidig med at man skærer 300 millioner kroner om året? Det tror jeg ikke. Kan man gøre det, uden at det går ud over de studerende? Det har jeg svært ved at se.«

Hvad er det konkret, som I er bekymrede for på de studerendes vegne?

»Vi frygter, at centralisering vil svække kvaliteten. Hvis man begynder at samle for mange funktioner og trække dem væk fra de lokale institutter, vil den fagspecifikke viden gå tabt. Det har vi allerede set tegn på de steder, hvor man har centraliseret studievejledningen.

Der er selvfølgelig nogle stordriftsfordele ved det, men der er også den kæmpe ulempe, at studerende oplever mindre kompetent vejledning, som ikke er fokuseret specifikt på deres studie.

Det samme gør sig i virkeligheden gældende for det administrative personale ude på institutterne, som kender de studerendes hverdag og er uundværlige i understøttelsen af studiemiljøet. De kender de aktive foreninger og kan hjælpe dem med at booke lokaler og holde møder. Hvis de bliver fyret eller flyttet væk, frygter vi, at kontakten til de lokale miljøer forsvinder.

Jeg har talt med mange studerende, og jeg fornemmer en stor bekymring ude på campus i forbindelse med reformen. Folk ved ikke noget, og de føler ikke, at de hører noget fra ledelsen.

Derfor vil vi gerne skabe et rum, hvor studerende kan blive inddraget ordentligt. Og det gør vi 6. juni, hvor Studenterrådet har indkaldt til et åbent møde, som vi opfordrer alle studerende til at deltage i. Her kan man lufte sin kritik og bekymringer, som vi kan tage med til bestyrelsesmødet den 19. juni, hvor reformens endelige udseende skal besluttes.«

Seneste