Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studenterrådet burde også have tilpasset sig

INTRODAG - Dekan Ulf Hedetoft svarer på kritik fra Studenterrådet.

Studenterrådet mener, at Det Humanistiske Fakultet (Hum) har stillet krav til den årlige introdag for nye studerende, som er urimelige, og de studerende undrer sig over, at fakultetet ikke er mere interesseret i et samarbejde om et stort arrangement med en lang tradition på KU.

Men ifølge den nyudnævnte dekan, Ulf Hedetoft har de studerende ingen grund til at føle sig skuffede.

Ulf Hedetoft var ikke selv tiltrådt i foråret, da fakultetet skrev de e-mails til Studenterrådet, som har affødt kritik, så han forholder sig til sagen, som den er blevet præsenteret for ham efterfølgende.

»Hum har ingen ønsker om at udelukke Studenterrådet fra arrangementer eller spænde ben i øvrigt. Vi synes, at Studenterrådet gør en god og stor indsats for de studerende,« siger Ulf Hedetoft. »Problemet er dels Studenterrådets ønske om den tidsmæssige placering, dels at Studenterrådet har taget for givet, at der ville blive stillet ressourcer til rådighed fra fakultetets side.«

Studenterrådets arrangement ville kaste grus i Hums egne planer

Hvis Studenterrådets introdag skulle finde sted før semesterstart, sådan som der har været tradition for, ville det kaste grus i fakultetets egne planer for de nye studerende, mener Ulf Hedetoft.

»Studiestartsstrategiens formål er at give nye studerende en god velkomst med en officiel introduktion til fakultetet. Det er vanskeligt at have en strategi for en studiestart, hvis der foregår ting inden, som fakultetet ikke har indflydelse på.«

»Derfor tog fakultetets koordinator kontakt til Studenterrådet med foreslag til bedre samarbejde, så alle parters interesser kunne tilgodeses, herunder et forslag til at Studenterrådets introdag blev placeret tidsmæssigt efter den officielle velkomst fra fakultetet,« siger dekanen og tilføjer:

»Der er så vidt det er blevet mig oplyst ikke blevet reageret på disse henvendelser.«

Studenterrådets planer ville have sprængt Hums budget

Ulf Hedetoft peger også på, at Hum generelt må vende sine skillinger i et beskåret studiestartsbudget. Og det har indirekte ramt Studenterrådets planer, fordi Hum ikke havde budget til at stille lønnede tutorer til rådighed.

Ifølge Studenterrådet har tutorerne aldrig fået nogen løn for at deltage i introdag, men har blot været med som frivillige, fordi de havde lyst. Men på Hum fastholder dekanen, at tutorernes deltagelse ville have været en reel udgift for fakultetet, som ikke var inden for budgettet.

»Vi var bekymrede for at stå med en halvdårlig officiel studiestart fra fakultetets side, hvis tutorerne skulle bruge timerne på andre gøremål, end vi havde aftalt. Derudover var det heller ikke en del af tutorernes opgavebeskrivelse at stå til rådighed ved andre arrangementer end fakultetets egen studiestart,« siger Ulf Hedetoft.

Alle må henvende sig til tutorerne efter samme regler

I Studenterrådet var der en del sårede miner, da Det Humanistiske Fakultet forlangte at screene meddelelser til tutorerne og dermed styre kontakten mellem dem og deres medstuderende i Studenterrådet. Men det er bare samme vilkår, som gælder for andre, siger dekan Ulf Hedetoft:

»Der har ikke været forbud mod henvendelser til tutorerne, men for effektivitetens skyld må alle interesserede, for eksempel også Dansk Magisterforening, kursusarrangører, annoncører osv., kontakte dem gennem ‘studiestart’, og vi sørger så for at kanalisere henvendelserne videre til rette vedkommende.«

Dekanen håber, at Humanioras ledelse og Studenterrådet kan begynde på en frisk.

»Jeg kan i øvrigt ikke se, at der skulle være principielle, men alene praktiske problemer i koordinationen af de to arrangementer,« siger han. »Og der er bestemt ingen modstand mod at de nye studerende introduceres til studenterpolitiske emner. Jeg indgår derfor gerne i en dialog med Studenterrådet, så vi kan undgå denne slags uproduktive kontroverser næste år og i stedet få afklaret, hvordan vi kan få begge arrangementer til at spille sammen.«

chz@adm.ku.dk

Seneste