Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studenterrådet kræver politisk handling

AKTION - Formanden Ea Busch-Petersen forstår de studerendes frustrationer over de få undervisningstimer og kalder deres blokader et nødråb til politikerne.

I går blokerede de studerende Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, og i dag den 15. marts er turen kommet til Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, hvor de studerende blokerer deres administration i protest mod besparelser og barbering af undervisningstiden.

Ea Busch-Petersen, formand for Studenterrådet på Københavns Universitet, udtrykker forståelse for sine medstuderendes aktionsform, som hun mener, bunder i frustration over manglende investeringer i deres uddannelser.

»De humaniorastuderende oplever langt fra flere timer – deres semestre er tværtimod blevet beskåret. Resultatet er stressede undervisere og forskere, der gerne ville gøre en ekstra indsats for os, men langt fra har overskud og kapacitet til det,« skriver studenterrådsformanden i en pressemeddelelse.

Tag ansvar

Ea Busch-Petersen mener, at det er på høje tid, at folkevalgte tager ansvar for uddannelsernes kvalitet.

»Man kan tale om en massiv udhuling af vores uddannelsers økonomiske grundlag, uanset om Folketinget så laver små taxameterforhøjelser i ny og næ for at vise investeringsvilje og politisk handlekraft. Politikerne må tage ansvar, og lave reelle investeringer i vores uddannelser,« udtaler hun.

Studenterrådsformanden anerkender, at Folketinget godt nok gav en taxameterforhøjelse på 4.000 kr. pr. studenterårsværk i 2009, men det langt fra nok til at tale om reelle investeringer i uddannelse.

Reelt en udhuling

Hun påpeger, at regeringens McKinsey-rapport fra 2009 dokumenterede, at de humanistiske uddannelser er underfinansierede med cirka 11.000 kr. pr. studerende pr. år.

Taxameterløftet ædes tilmed op af ’administrationseffektiviseringer’ og fradrag i basismidlerne.

Universiteterne blev nemlig samtidig pålagt at gennemføre administrative effektiviseringer på to procent årligt, og finansministeren valgte samtidig at modregne de øgede taxametermidler i basistilskuddet, til trods for at der blev optaget flere studerende.

Resultatet er ifølge Ea Busch-Petersen, at der reelt er kommet flere studerende men færre penge til at undervise dem.

clba@adm.ku.dk

Seneste