Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studenterrådet mod de andre

UNIVALG 15 - Tre studenterorganisationer går til valg, men kun et sæde i universitetsbestyrelsen er ledigt. De er nogenlunde enige om at ville bekæmpe fremdriftsreformens skadevirkninger – men ikke om måden, der skal kæmpes på.

Studenterpolitik handler i disse spare- og reformtider naturligvis om de studerendes vilkår under de store omvæltninger. Ikke desto mindre repræsenterer hver liste dog forskellige bud på, hvordan stemmen i bestyrelsen skal bruges.

Studenterrådet

Studenterrådets spidskandidat har snuppet den ledige bestyrelsesplads ved samtlige valg på KU. I år hedder kandidaten Alexander Thorvaldsen, og højt på hans dagsorden står at bekæmpe fremdriftsreformens skadelige virkninger. Derfor handler valget for KU’s største studenterorganisation i høj grad om at videreføre arbejdet med at sikre kvalitet i undervisningen og fjerne kravet om tvangstilmelding:

»En stemme på mig er en af måderne, hvorpå man kan man vise ledelsen sin foragt for fremdriftsreformen,« siger Alexander Thorvaldsen, som læser statskundskab.

»Vi tror på, at vi kan gøre det bedre end Studenterrådet.« – Anna Aagaard Andersen, Frit Forum

Hvis det lykkes ham at blive valgt ind i bestyrelsen, kommer Alexander Thorvaldsen til at sidde side om side med prominente navne fra det danske erhvervsliv. Det ser han som en god anledning til at give erhvervsfolkene indsigt i de studerendes liv og levned, for som han bemærker til Uniavisen:

»Der kan måske være lidt langt fra en direktørstilling i Novo eller Mærsk til hverdagen på KU«.

Frit Forum

Hos Frit Forum er der i år to sideopstillede kandidater. Mikkel Skjoldager læser statskundskab og Anna Aagaard Andersen er fra Jura. De går til valg på et program, som har visse sammenfald med Studenterrådets. Både Frit Forum og Studenterrådet lægger vægt på, at feedback og undervisningskvaliteten skal tilbage i ledelsens spotlys.

Fra Mikkel Skjoldager lyder opfordringen, at der helt generelt skal mere fokus på kvalitet frem for kvantitet.

»Vi skal afsætte mere tid til feedback og samtaler med underviseren. Studerende får ikke nok ud af at få en karakter,« siger han til Uniavisen.

Han suppleres af Anna Aagaard Andersen, som også modsætter sig besparelser på de mundtlige eksamener.

»Jura som disciplin på skrift er vigtigt, men det mundtlige er mindst lige så vigtigt. Det er helt tydeligt, at man sparer på de mundtlige eksamener, fordi de er dyrere at afholde.«

Men for Frit Forums kandidater er det vigtigt at understrege, at en stemme på dem også er en stemme på en anden styreform, end den Studenterrådet repræsenterer.

»Vi griber tingene an på forskellige måder, og vi tror på, at vi kan gøre det bedre end Studenterrådet.«

Konservative Studerende

De Konservative Studerende mener også, de kan gøre det bedre end Studenterrådet. Ifølge dem er den store skillelinje i valgkampen den måde, man tackler og giver udtryk for uenighed. Ifølge dem bruger Studenterrådet de forkerte værktøjer til at få indflydelse, når de indkalder til demonstrationer og aktioner.

Det fortæller spidskandidat Esben Ø. Eriksen, som er stud.med.vet.:

»Vi skal finde en anden tilgang og vi skal tilbage til forhandlingsbordet med moderne lobbyisme. Vi skal væk fra, at aktioner er de studerendes automatsvar.«

De konservative vil bruge deres stemme i bestyrelsen til at få indflydelse på de kommende forhandlinger om taxameterordningen. Som en mærkesag vil Esben Ø. Eriksen komme forhandlingerne i forkøbet og proaktivt pege på hvilke finansieringsmodeller, der er passer bedst til KU.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste