Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Studenterrådet: Vi vil forpligte universitetet på grønne løsninger

Univalg 2022 — Vi kræver klimahandling både i det store og små: Både skraldet og uddannelserne skal håndteres med højeste klimabevidsthed.

Du står på campus og har lige spist en appelsin og overvejer hvor du skal gøre af skrællen. Derhjemme ville du putte den i bioskraldespanden. Men ikke på campus. Der må du putte den ned mellem alt det andet, som bare bliver sendt til forbrænding.

Københavns Universitet har for mere end et år siden vedtaget, at der skal være affaldssortering. Men spørger man de studerende, er der ikke sket det store siden. Og det taler ind i et større problem. For som der også var fokus på ved det seneste folketingsvalg, så er flotte målsætninger ikke det, som klimahandling skal måles på. Det er de klimareduktioner, som rent faktisk bliver realiseret. Og jo tidligere, vi kan realisere dem, jo bedre. For jo tidligere reduktionen kommer, jo mindre CO2 bliver udledt til atmosfæren. Det starter med affaldssortering – og ender i reelle CO2-reduktioner.

Universitetet skal sætte retningen, men samtidig give plads til de gode ideer. På SUND kører en indsats for at LEAF-certificere laboratorier, så de bliver langt mindre klimafjendtlige. Det er en indsats, som mere end 1.000 ansatte og studerende på Københavns Universitet er engageret i. Vi skal have flere af de indsatser, som gør en reel forskel for klimaet.

Grøn drift og grøn udvikling

Hvis vi som universitet skal være vores ansvar voksent, er det ikke nok at kigge på driften af universitetet. Vi skal også kigge på de uddannelser, vi udbyder.

De skal adressere den udfordring, som klimakrisen er. De enkelte studienævn ved bedst, hvordan deres uddannelser tilpasses, men de skal danne rammen for den nødvendige udvikling af kurserne. Det skal vores videnskabelige personale have tid til. Og nogle steder skal vi blive klogere på tværs af universitetet, ved at lave flere kurser på tværs. Det skal der også være midler til.

KU har vedtaget, at vi skal arbejde hen imod, at universitetet bliver et living lab, hvor studerende og forskere kan få lov at eksperimentere med al vores viden hen mod grønnere løsninger. Hvorfor ikke lade forskere i udbudsret eksperimentere med forskning i, hvordan KU kan gøre vores udbud grønnere? Forskere på Statskundskab kan undersøge potentialet i et klimaborgerting på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Og hvis vi skal have studerende og forskere til at vælge grønnere mad, så lad os da slippe studerende og forskere, der arbejder med adfærd, fri på det område.

KU har sat enormt ambitiøse mål for den grønne udvikling af universitetet. Men alt for mange steder gælder det desværre, at det bliver ved de flotte ord. I Studenterrådet har vi løsningerne – og vi arbejder hver dag for, at reduktionsmål, ikke bare bliver varm luft.

Seneste