Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studenterrådets kandidat vil sætte fokus på didaktikken

UNIVALG 2014 - Fem skarpe til Studenterrådets spidskandidat Søren Axel Petersen.

Mine mærkesager

»For det første vil jeg arbejde for at få mere tid til de studerendes underviserkontakt. Selv om der allerede er gjort meget for at løfte antallet af undervisningstimer, er det ikke nok, hvis det kun sker som forelæsninger. Der skal også være plads til vejledning både i mindre grupper og individuelt.«

»For det andet vil jeg styrke de faglige fællesskaber. Jeg tror, det vil kunne imødekomme nogle af de studerendes problemer med ensomhed og stress.«

»For det tredje er det vigtigt, at de studerende kommer godt igennem deres studier i stedet for kun at komme hurtigt igennem. Udefra har der været et stort pres på universiteterne i de senere år for at få de studerende hurtigst og billigst igennem studierne. Der vil jeg i bestyrelsen i stedet sætte fokus på, hvordan de studerende bliver dygtigst og lærer mest, for det aspekt er efterhånden trådt i baggrunden.«

De største problemer på KU er …

»At der er kommet et alt for ensidigt fokus på universiteternes økonomi, og det har fjernet fokus fra undervisningens og læreprocessernes mening, mål og indhold.«

»Vi studerende bliver uddannet til at bestå eksamener, men ikke til at reflektere over vores faglighed, og jeg mener, det er blevet vores største problem.«

Sådan ser jeg reformerne

»Fremdrift, dimensionering og SU-reform har det til fælles, at de er spareøvelser fra regeringens side. Jeg er ikke uenig i målet om at gøre det muligt for alle studerende at komme igennem studiet på normeret tid eller at kunne regulere optaget. Jeg synes dog, at universiteterne selv skal kunne bestemme.«

»Med hensyn til SU’en ønsker jeg, at det skal være muligt for alle studerende at leve af den, både hvad angår udgifter til bolig, mad og studiebøger. Det kan man ikke i dag, og derfor var jeg også meget imod forringelserne i SU-reformen.«

Stem på mig fordi …

»Som kandidat for Studenterrådet vil jeg arbejde for alle nuværende og kommende studerendes interesser, mens de øvrige kandidater stiller op ud fra et partipolitisk udgangspunkt.«

»Studenterrådet arbejder bredt for de studerendes interesser på tværs af alle partiskel.«

Første budskab til bestyrelsen

»Jeg vil sige, at jeg sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer glæder mig til at arbejde for bedre uddannelser på KU. Jeg vil sætte fokus på, at der skal være god tid og plads til bedre kontakt til underviserne for de studerende og mere fokus på didaktikken.«

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste