Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Studenterrådets krav til vellykkede fusioner

Det følgende er en udtalelse vedtaget af Studenterrådet på Københavns Universitet.

Københavns Universitet (KU) er en stor (og til tider uoverskuelig) institution. KU’s sammensætning har kæmpe betydning for vores hverdag som studerende. Dermed giver det også sig selv, at ledelsen har et enormt ansvar for, at ændringer i sammensætningen ikke sker på bekostning af studerendes rettigheder og vilkår.

Desværre har vi i den seneste tid set flere sammenlægninger, hvor ledelsen ikke har været deres ansvar bevidst.

Derfor kommer vi i Studenterrådet ved Københavns Universitet (SRKU), som repræsentant for alle studerende på KU, med vores krav til, hvad en vellykket fusion kræver. Vi mener, en vellykket fusion på KU bygger på tre grundpiller:

1: Gennemskuelighed – det skal være tydeligt, hvordan processen om en fusion er sammensat.

2: Demokratisk forankring – processen skal forankres i de eksisterende demokratiske organer.

3: Ansvarsfuldhed – god ledelsesskik der fordrer samarbejder på tværs og ikke polarisering.

Den første forudsætning for en vellykket fusion er gennemskuelighed. Der skal fra starten udlægges en klar plan for, hvem der skal inddrages, hvordan de skal inddrages, og hvornår de skal inddrages i processen. En uigennemskuelig proces medfører stor usikkerhed blandt de involverede STUD, VIP og TAP på institutterne.

Den anden forudsætning for en vellykket fusion er en forankring i de eksisterende kollegiale organer på universitetet: Studienævn og Akademisk Råd. De demokratisk valgte repræsentanter skal være en del af forankringen, så de kan være med til at sikre, at en fusionsproces ikke er unødvendig skadelig for de påvirkede uddannelser, for studiemiljøet på institutterne eller for arbejdsmiljøet på institutterne. Andre relevante repræsentanter bør inddrages i processen, hvor det er meningsfuldt, men som udgangspunkt skal forankringen være i de demokratiske organer.

Den tredje forudsætning for en vellykket fusion er en god ledelsesskik, der fordrer et samarbejde på tværs af de involverede parter, snarere end at det skaber polarisering mellem disse. En vellykket fusion kræver, at alle involverede parter har et konstruktivt samarbejde. Derfor har ledelsen et ansvar for at facilitere en inddragende og åben proces, hvor samtale og samarbejde er udgangspunktet. Ligeså har ledelsen et ansvar for at sikre, at processen ikke løber løbsk, og de involverede parter ikke bliver ukonstruktive og udtrykker sig nedladende overfor hinanden.

Vi mener i SRKU, at KU er bedst tjent med vellykkede fusioner, og at fejlslagne fusioner har en skadelig påvirkning på uddannelserne, studiemiljøet og arbejdsmiljøet på universitetet, hvilket ikke er acceptabelt. Derudover risikerer fejlslagne fusioner at skade KU’s omdømme som en attraktiv arbejdsplads og en attraktiv uddannelsesinstitution. Det kan medføre, at talentfulde studerende og topforskere søger andre sted hen, hvilket ikke er godt nok.

Derfor skal KU være foregangsuniversitet, når det kommer til studenterinddragelse. Alle dele af KU har et ansvar for at være en aktiv medskaber af universitet – dette gælder selvfølgelig også, når fusionsprocesser sker. Universitetet trives bedst, når studerende og ansatte inddrages i afgørende og vigtige processer som for eksempel når to institutter fusioneres.

Seneste