Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studenterrådets særstatus står for fald

STUDENTERPOLITIK - Rektor offentliggør i næste uge en ny ordning for dialogen med de studenterpolitiske organisationer og støtten til deres arbejde. Inden er planen blevet sendt i høring hos studenterorganisationerne, hvor den deler vandene

På baggrund af en klage til Videnskabsministeriet har rektoratet på Københavns Universitet besluttet at finde en ny ordning for dialogen med de studenterpolitiske organisationer samt støtten til studenterpolitisk arbejde på KU.

Hidtil har Studenterrådet som studenterpolitisk repræsentant på tværs af alle fakulteter haft særlige samarbejds- og driftsaftaler med rektoratet, men de bliver nu erstattet af nye, endnu ukendte, ordninger.

Rektoratet har i første omgang udsendt et høringsmateriale, som de studenterpolitiske organisationer har haft mulighed for at kommentere inden afgørelsen.

Dialogforum og ændret støtteform

Af høringsmaterialet fremgår, at der fremover skal indføres et dialogforum med rektoratet bestående af de organisationer, som var opstillet til det sidst afholdte bestyrelsesvalg. Dialogforumet afholder møde én gang per semester og kan derudover mødes ad hoc. Alle studenterorganisationer tilslutter sig denne ordning.

Derudover ændres proceduren for støtte til studenterpolitisk arbejde på KU, så en bredere gruppe af de studenterpolitiske organisationer fremover får del i de knap to millioner kroner, der er afsat til formålet. Her begynder problemerne for studenterpolitikerne.

Den nye ordning uddeler det samlede tilskud til de studenterpolitiske organisationer ligeligt via to puljer. Dels efter stemmetallet til KU´s bestyrelsesvalg (pulje 1) fordelt proportionelt mellem de organisationer, der har fået mindst 5 procent af de afgivne stemmer. Dels ud fra antallet af valgte mandater i henholdsvis bestyrelse og akademiske råd (pulje 2).

Glæde og bekymring over ny model

De efterfølgende høringssvar viser, at de studenterpolitiske organisationer langt fra er enige om indholdet af en ny ordning, og særligt udspillet til den nye støtteordning deler vandene.

De socialdemokratiske studerende i Frit forum glæder sig over, at ordningen bliver lavet om, da den nuværende model, ifølge organisationen, fejlagtigt har favoriseret Studenterrådet og hæmmet pluralismen i studenterdemokratiet.

Selv om det nye udspil ikke umiddelbart vil få økonomiske konsekvenser for Studenterrådet, mener organisationen alligevel, at udspillet er uhensigtsmæssigt med den begrundelse, at det risikerer at kanalisere penge over i foreninger, der ikke bidrager til det studenterpolitiske arbejde på KU, men i stedet støtter partipolitiske, studentersociale eller religiøse interesser.

Studenterrådet mener desuden, at der er sandsynlighed for, at penge, som skal bruges til at studenterpolitisk arbejde, i stedet bliver brugt på valgkamp.

Talkrig om pengefordeling

Studenterrådet mener derfor, at 81 procent af den samlede støtte skal gå til pladserne i universitetsledelsen, svarende til 750.000 kroner per mandat, da omkostningerne i forbindelse med bestyrelsesposterne er langt de største i det studenterpolitiske arbejde.

Flere af de andre studenterpolitiske organisationer mener dog, at arbejdet i studienævnene er overset i høringsmaterialet, og Danmarks Liberale Studerende bemærker, at arbejdsbyrden og den egentlige indflydelse her er langt større end i de akademiske råd.

Frit Forum mener, at 70 procent af pulje 2 skal gå til studienævnsmandater, og de bliver bakket op af Københavns Konservative Studerende.

Spærregrænse er for høj og lav

Der er ligeledes uenighed om den spærregrænse, der afgør hvilke organisationer, der kan modtage støtte til studenterpolitisk arbejde. Danmarks Liberale Studerende mener, at grænsen på 5 procent er unødvendigt høj.

De henviser til, at Aarhus Universitet har fravalgt en sådan grænse, og at den under alle omstændigheder højest bør ligge på cirka 2 procent svarende til spærregrænsen ved et folketingsvalg.

Studenterrådet mener til gengæld, at spærregrænsen er sat for lavt og foreslår i stedet, at den sættes op til 10 procent af den samlede stemmeafgivning til universitetsbestyrelsesvalget.

Rådet mener, at den foreslåede model giver incitament til at stille op til universitetsbestyrelsesvalget blot for at få del i det økonomiske tilskud, selv om der ikke er intention om at vinde pladser.

Uklar formulering

Frit Forum ønsker desuden, at det bliver præciseret, at tilskuddet alene bliver udbetalt til selvstændige ‘lister’, der opnår 5 procent af de afgivne stemmer, og ikke ‘organisationer’, som det står i høringsmaterialet. Formuleringen skal ændres for at undgå, at de opstillede ‘lister’ skjuler sig i organisationers uigennemskuelige liste- og valgforbund.

Studenterrådet er enig i, at formuleringen ‘organisationer’ er uklar, og rådet ønsker en mere præcis formulering af hvem, der kan modtage støtte og til hvad.

Ydermere foreslår Frit Forum, Konservative Studerende og Liberale Studerende, at der oprettes en aktivitetspulje på 500.000 – 600.000 kroner, som støtter studierelevante arrangementer målrettet en bred skare af universitetets studerende.

Universitetsavisen følger op, når den endelige aftale offentliggøres.

peri@adm.ku

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste