Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studenterrådsformand: Reformens praktiske konsekvenser kan ikke ignoreres

REFORM - Formand for Studenterrådet, Mie Sofie Andersen, kommenterer på den indfasning af fremdriftsreformen, en politisk forligskreds er blevet enige om. Studenterrådsformanden frygter et 'uigennemskueligt administrativt helvede'.

Den politiske forligskreds, der i sommer gik sammen om at vedtage en ændring af Universitetsloven, er nu blevet enige om at indføre den omdiskuterede fremdriftsreform med en et-årig indfasning.

LÆS OGSÅ: Fremdriftsreform udsat – langt fra udslettet

De endelige bekendtgørelser forventes klar i januar 2014, og med dem lover uddannelsesminister Morten Østergaard (R) at tage hånd om nogle af reformens utilsigtede problemer:

»Jeg vil sikre mig, at det ikke bliver umuligt at fastholde et forskningsår, som mange medicinstuderende er glade for, og som nogle har været bekymret for, de vil miste med fremdriftsreformens indfasning,« sagde uddannelsesministeren til Politiken.

Studenterrådsformand: Reformen skal til re-revision

Morten Østergaard lægger op til en eventuel dispensationsløsning af samme slags som den, ministeren foreslår at benytte ved dumpede ‘forudsætningsfag’ – altså fag, der skal bestås for at fortsætte studier med progressionskrav:

»Jeg vil sørge for, at der kommer nogle præciseringer om de såkaldte forudsætningsfag, som især kan være et problem på sundhedsuddannelsen. Jeg vil tage højde for, at de studerende kan søge om dispensation, hvis de ikke består forudsætningsfagene.«

Studenterrådets formand, Mie Sofie Andersen, er ikke tilfreds med dispensationsløsninger, som hun mener, vil føre til unødvendigt bureaukrati:

»Man fjerner et nogenlunde fleksibelt uddannelsessystem og erstatter det med et bureaukratisk og uigennemskueligt administrativt helvede. Denne her reform kommer til at give store problemer, og det bliver politikerne også nødt til at forholde sig til, når vi begynder at opleve de praktiske konsekvenser ude på universiteterne. Jeg tror ikke, de kommer uden om at kigge på reformen igen.«

»Det her er en historisk bedrift«

Men Studenterrådets – fortsatte – protester bider ikke på ministeren:

»Deres demonstrationer har som sådan ikke rykket noget. Hvis formålet med protesterne var at droppe en politisk aftale, som nu er omsat til lov, så er det ikke lykkedes,« sagde Østergaard til Politiken.

Studenterrådsformanden tror dog ikke på, at demonstrationer, blokader og stormøder for fyldte sale ikke har haft indflydelse på ministerens og forligskredsens beslutninger:

»Der er vel næppe nogen, der tror, det er et tilfældigt sammentræf, når Morten Østergaard vælger at genindkalde forligskredsen samme morgen, som han skal besøge flere tusinder af protesterende studerende på et blokeret Panum-institut. På få uger har vi presset en bred forligskreds tilbage til forhandlingsbordet. Det her er en historisk bedrift af de studerende på Københavns Universitet.«

Både Studenterrådsformand Mie Sofie Andersen og formanden for Danske Studerendes Fællesråd, Jakob Ruggaard, undrer sig over ministerens kommentar:

»Jeg forstår ikke helt, hvorfor Morten Østergaard så gerne vil fremstå som en uddannelsesminister, der hverken lytter til studerende eller universiteterne,« siger Mie Sofie Andersen.

Ufleksible regler forsinker studerende ufrivilligt

Den nye overgangsordning betyder, at reformens krav om årlig tilmelding af 60 ECTS og tvangstilmelding til eksaminer først vil gælde for nuværende studerende fra 2015. For de studerende, der begynder på universitet i september 2014, vil reformen træde i kraft med det samme.

Den gennemsnitlige studietid på Københavns Universitet (KU) skal stadig nedbringes med 7,6 måneder inden 2020.

Studenterrådet vil gerne hjælpe ledelsen med at nedbringe studietiden:

»Jeg tror, vi kan lave en række gode tiltag, der får gennemførelsestiden ned uden at skabe flere rigide regler for den enkelte studerende. Der er masser af administrative barrierer med lange sagsbehandlingstider og ufleksible regler, der forsinker studerende ufrivilligt,« siger Mie Sofie Andersen.

»Et andet oplagt sted at kigge hen er kvaliteten af de uddannelser, vi får – især de steder, hvor universitetet ikke tilbyder de studerende undervisning eller fag nok til at skabe en kvalitetsuddannelse. Det er de mange problemstillinger fra alle hjørner af vores universitet, som vi skal løse sammen.«

sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste