Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studentervalget afgjort på forhånd

Studenterrådet havde i realiteten allerede besluttet på sin generalforsamling hvilke to studenterrepræsentanter der skulle vælges ind i bestyrelsen

Blot 5.000 ud af i alt 40.000 studerende stemte ved valget til bestyrelsen for Københavns Universitet (KU) selvom de havde fået både stemmeseddel og frankeret svarkuvert smidt ind ad brevsprækken.

En af årsagerne til at så få benyttede deres demokratiske ret er at valget reelt var afgjort på forhånd. Det mener Simon Kollerup, spidskandidat for Frit Forum – Socialdemokratiske Studerende der gik til valg med det erklærede mål at bryde Studenterrådets monopol på de to studenterpladser i bestyrelsen.

»Frit Forum er blevet manifesteret som studenterpolitisk liste på KU, og vi fik vist at der er et alternativ til Studenterrådet. Men jeg synes stadig ikke at studenterdemokratiet har de bedste forudsætninger for at blomstre,« siger Simon Kollerup.

Han hentyder til at selvom Studenterrådet opstillede i alt 89 kandidater på lister fra adskillige fagråd, så var det besluttet på forhånd at de to spidskandidater skulle have alle stemmerne, inklusive de personlige stemmer på andre kandidater fra fagrådene under Studenterrådet.

Spidskandidaterne Mette Marbæk Johansen, stud.teol., og David Salomonsen, stud.jur., var altså reelt set sikre på at blive valgt inden bestyrelsesvalget, og de kunne faktisk have vundet uden at havde fået en eneste personlig stemme.

Nummer to tabte

Mette Marbæk Johansen blev dog topscorer med 168 personlige stemmer, mens Maj Dørup, der stillede op for Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, blev nummer to med 123 personlige stemmer, og David Salomonsen nummer tre med 111. Maj Dørup var dermed blevet valgt til i bestyrelsen hvis ellers de to kandidater med flest personlige stemmer havde vundet.

Maj Dørup mener at resultatet viser at der er behov for at se på valgreglerne.

»Én af forklaringerne på at folk ikke går ret højt op i valget, er måske netop at deres stemme ikke har indflydelse alligevel. Jeg synes det er dybt kritisk at de muligheder for demokrati og selvbestemmelse universitetet og dets studerende, trods alt har, ikke udnyttes. Vi må tænke på hvad det på sigt kan få af konsekvenser for universitetet,« siger hun.

Frit Forum arbejder ifølge Simon Kollerup på et udspil der skal give studenterdemokratiet bedre forudsætninger for at blomstre gennem blandt andet nye retningslinjer for liste- og valgforbund samt et større fokus på valget.

Frit Forum vil præsentere udspillet i løbet af foråret hvor de socialdemokratiske studerende derefter vil invitere de andre studenterorganisationer til en drøftelse.

Sikrer de små

Studenterrådets formand Pia Daugbjerg vil sige ja tak til en invitation, men hun påpeger at det er universitetets ledelse der suverænt bestemmer hvordan man vil afholde valget, og at Studenterrådet ikke gør andet end at følge reglerne.

»Alle studerende kan stille op som kandidat til bestyrelsesvalget på vores generalforsamling. I sidste ende er det fagrådene der bestemmer hvem der skal være spidskandidater, og alle er velkomne til at være aktive i Fagrådene, inklusive Frit Forum, så der er rig mulighed for at påvirke beslutningen,« siger hun.

Ifølge Pia Daugbjerg har fagrådene valgt at give alle stemmerne til de to spidskandidater for at sikre at en studerende fra de mindre fag også har en reel chance for at blive valgt.

Hvis liste- og personlige stemmer i stedet gik til topkandidaten fra de enkelte fagråd, ville det stort set altid være en studerende fra de store fag, jura og medicin, der blev valgt.

Hun mener ikke at den manglende interesse primært skyldes valgreglerne og den heraf følgende mangel på spænding om resultatet.

»Universitetet gør stort set ikke andet end at sende en konvolut ud med 20 lister og en masse navne til de studerende. Man forklarer ikke hvorfor det er vigtigt at stemme, og hvad de forskellige kandidater står for. Jeg mener også at det skal gøres mere synligt hvad der foregår i studienævnene, de akademiske råd og bestyrelsen til dagligt hvis flere skal interessere sig for valget,« siger Pia Daugbjerg.

clba@adm.ku.dk

FAKTA

KU’s nye bestyrelse

Forhenværende nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen fortsætter som ventet som formand for Københavns Universitets nye bestyrelse. Nye i bestyrelsen efter valgkampen om de interne poster er professor og tidligere overvismand Niels Kærgaard, Fødevareøkonomisk Institut og stud.jur. David Salomonsen. Bestyrelsen består nu af følgende:

Eksterne medlemmer
Bodil Nyboe Andersen (formand), forhenværende direktør, Danmarks Nationalbank
Claus Bræstrup (stedfortræder), administrerende direktør, H. Lundbeck A/S
Boel Flodgren, professor i Handelsret, Lunds Universitet
Peter Gæmelke, præsident, Landbrugsrådet
Jørn Lund, direktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Henrik Topsøe, direktør, Haldor Topsøe A/S

Medlemmer valgt af universitetets medarbejdere
Ingrid Kryhlmand, ekspeditionssekretær og HK-fællestillidsrepræsentant
Niels Kærgaard, professor, Fødevareøkonomisk Institut
Henrik Prebensen, lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Medlemmer valgt af universitetets studerende
Mette Marbæk Johansen, stud.teol.
David Salomonsen, stud.jur.

Bestyrelsen består dermed igen af 11 medlemmer. I 2007 blev der, som følge af fusionen mellem Københavns Universitet, Danmarks Farmaceutiske Universitet og Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, nedsat en overgangsbestyrelse med 17 medlemmer. Eksterne medlemmer udpeges for en fireårig periode, og medlemmer valgt af universitetets medarbejdere vælges ligeledes for en fireårig periode. Studenterrepræsentanterne vælges for et år af gangen.

Seneste