Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studerende: 12-timerskravet spænder ben for god undervisning

NEDSKÆRINGER - Drop de gode intentioner og giv os mindre, men bedre undervisning. HUM-studerende er gået til ledelsen for at løsne kravet om minimumsundervisning.

En række studenterrepræsentanter fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF) vil have løsnet op for reglen om, at alle BA-studerende på KU skal modtage minimum tolv timers undervisning om ugen.

I et åbent brev til KU’s ledelse er appellen fra de studerende klar: Sparekrav gør det umuligt at gennemgøre tolv gode undervisningstimer om ugen. Giv os færre timer og bedre undervisning.

»Det virker underligt, at man ikke kan gennemføre besparelser uden at ødelægge vores uddannelser,« Augusta Wilken, Filosofistuderende

»Egentlig er vi jo store tilhængere af, at alle har krav på tolv timers undervisning om ugen. Men her på MEF sammenlægges undervisningen i så store hold, at undervisningen forringes drastisk. Hellere otte gode undervisningstimer end tolv dårlige,« siger Augusta Wilken, der er filosofistuderende og medforfatter på det åbne protestbrev.

Hun har svært ved at se, hvordan instituttet kan se sig selv i øjnene, hvis de tolv timers undervisning udbydes under de nye vilkår.

»Man har fra start af sagt, at man vil forsøge at friholde kerneaktiviteter som undervisning og forskning. Vores følelse er modsat: Undervisningen er utrolig hårdt ramt af de her besparelser. Det virker underligt, at man ikke kan gennemføre besparelser uden at ødelægge vores uddannelser.«

Fra 10 til 45 elever

På Filosofi, hvor Augusta læser, vil holdundervisningen ikke længere foregå på de enkelte hold. I stedet bliver holdene lagt sammen, så en hel årgang modtager undervisning samtidig.

»Og så sløjfer man jo reelt set holdundervisningen, selv om de stadig skelner mellem forelæsninger og holdtimer,« siger hun.

Og på Retorik kan man i dén grad også mærke besparelserne. Eksempelvis på faget ’Stemmebrug’, hvor man ifølge fagbeskrivelsen ”arbejder i praksis med at udvikle din egen stemmefunktion”. Før var der ti studerende til en undervisning, men fra næste semester kommer der til at være 45.

»Derfor holder faget op med at give mening, hvis et er nødvendigt at undervise 45 mennesker på en gang,« som der står i de studerendes brev til ledelsen.

Besparelserne kommer ikke kun til at gå ud over holdundervisningen. På MEF sløjfes den mundtlige feedback på skriftlige opgaver, og udbuddet af valgfag mindskes, så der fortsat er råd til undervisning.

Institutleder garanterer god undervisning

Maja Horst er institutleder på MEF og har holdt flere møder med de kritiske studerende. Hun forstår deres bekymring, men slår dog fast, at hun sagtens kan garantere god undervisning på instituttet.

»Jeg kan godt garantere kvalitetsundervisning på MEF, også efter besparelserne er trådt i kraft,« siger Maja Horst til Uniavisen.

Men det er dine studerende uenige i. Visse fag helt holder op med at give mening, hvis elevantallet bliver for stort, og så har man vel ikke kvalitetsundervisning?

»Jeg synes som udgangspunkt at kravet om tolv undervisningstimer er godt. Men det lægger en stram ramme, som umuliggør nogle pædagogiske hensyn. Der er simpelthen ikke længere råd til det hele. Undervisning med ti elever er bedre end undervisning med 45 elever – men det sidste kan stadig være kvalitetsundervisning.«

»Jeg er da helt enig med de studerende i, at det er en kvalitetsforringelse,« Maja Horst, Institutleder på MEF

Hvis I stadig kan tilbyde kvalitetsundervisning, hvorfor er de studerende så så desperate, at de er villige til at gå ned i timetal for at undgå dårlig undervisning?

»De får ikke tolv dårlige undervisningstimer. De får tolv anderledes undervisningstimer, hvor der er en mindre kontaktflade mellem underviser og elever. Men jeg er da helt enig med de studerende i at det er en kvalitetsforringelse.«

Hvorfor råber du ikke vagt i gevær og beder ledelsen om dispensation fra 12-timerskravet?

»Fordi jeg grundlæggende mener, at ambitionen om at sikre 12 timers undervisning er rigtig. Det bliver sværere at sikre god undervisning efter besparelserne, men jeg har tiltro til, at de dygtige undervisere på MEF får det bedste ud af det. Jeg kan godt forstå, at det ikke er optimalt at være 45 elever til en stemmebrugsundervisning. Men jeg arbejder indenfor de rammer som rektoratet og bestyrelsen har udstukket.«

På MEF ender I vel med helt at sløjfe holdundervisningen, når hold eller hele årgange lægges sammen?

»Der vil jo stadig være samme antal timer. Men forskellen på holdtimer/seminarer og forelæsninger bliver selvfølgelig mindre. Så jo, det gør vi vel.«

Og I udbyder færre valgfag, så I kan få råd til at undervise ved at samle eleverne på store hold?

»Ja. Færre ressourcer betyder desværre også et mindre udbud af fag.«

Hvordan kan man så fra KU’s side med alvor påstå, at man friholder kerneaktiviteter som undervisning og forskning fra besparelserne?

»De her besparelser går massivt ud over undervisning og forskning. Andet vil jeg ikke påstå. Det kan desværre ikke undgås, når vi møder sparekrav af denne størrelse. Mit ansvar som leder er, at leve op til de krav, der stilles fra politisk hold. Selvfølgelig kan vi spare, men ikke uden at det går ud over kerneaktiviteterne. Desværre,« siger Maja Horst, institutleder på MEF.

Sparekravene gør, at store hold og færre valgfag bliver en realitet på MEF i januar 2016.

arn@adm.ku.dk

Seneste