Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studerende arbejder kun 28 timer

UDDANNELSESKVALITET – Ny undersøgelse viser, at de studerende i gennemsnit bruger 28 timer ugentligt på deres studium. Den manglende arbejdsindsats var et af temaerne på debatmøde om, hvordan KU opretholder uddannelseskvaliteten, samtidig med at man skal optage flere studerende, der tilmed skal være hurtigere.

De danske universiteter er i lidt af en kattepine.

Politikerne vil have dem til at optage flere studerende, så 25 procent af en ungdomsårgang gennemfører en videregående uddannelse.

Samtidig skal de studerende alene på Københavns Universitet (KU) i gennemsnit være 7,6 måneder tidligere færdige med studierne, ellers vil det koste KU over 300 millioner kroner årligt i tilskud fra staten.

Tilmed skal de nyudklækkede kandidater have ’verdensklasse’, og undervisningen skal bygge på excellent topforskning.

12 timer for lidt

Problemstillingen var temaet på et symposium arrangeret af Akademisk Råd på fakultetet SCIENCE den 15. januar med titlen ’Masseuniversiteter, fremdriftsreformer og verdensklasse’.

Et af problemerne er, at de studerende i gennemsnit kun bruger 28 timer ugentligt på deres studium.

Et fuldtidsstudium er ellers normeret til en arbejdsuge på 40 timer, som er den tid, det vurderes at tage, hvis man skal følge kurser og bestå eksamener svarende til 60 ECTS-point årligt. Og det skal alle studerende.

Kræver kulturændring

De studerende på KU bestiller med andre ord for lidt, og at det er et problem var flere af paneldeltagerne og de fremmødte enige om.

»Hvis vi skal have folk hurtigere igennem, skal de op på en arbejdsuge på 40 timer. Det kræver en kulturændring tidligt på studiet,« sagde Thomas Vils Pedersen, lektor ved Institut for Matematiske Fag.

Det var prorektor for uddannelse Lykke Friis, der i sit oplæg løftede sløret for de studerendes sløje indsats. Hendes kilde er en aktuel undervisningsmiljøvurdering (UMV), som offentliggøres den 21. januar. UMV’en er resultatet af en spørgeskemaundersøgelse om det fysiske og psykiske undervisningsmiljø, som de studerende skulle besvare i november og december sidste år.

Mange studerende

Mie Sofie Andersen, formand for Studenterrådet, sagde i sit oplæg, at de studerende godt kan mærke, at de er blevet rigtig mange, og universitet må forberede sig på at løse problemerne.

»En ud af fire fra vores generation skal gå på universitetet, så vi er mange og meget forskellige. Det stiller krav til formen, mængden og kvaliteten af undervisningen, bedre studiemiljø og vejledning. Det handler hverken om pisk eller gulerod, men om at sørge for gode rammer og opbygge uddannelserne, så man som studerende har lyst til at kaste sig over dem fuld tid,« sagde hun.

Begræns optaget

Prorektor Lykke Friis gjorde opmærksom på, at KU allerede fra i år har indført et minimumstimetal på 12 timer.

KU´s bestyrelse godkendte også den 10. december sidste år universitets nye studiemiljøstrategi, der opridser en lang række indsatsområder, som skal sikre, at KU er et attraktivt sted at være, og at man kan ’udvikle og indfri sit talent’ uden forhindringer.

Målet er blandt andet, at alle studerende skal have et hjemstavnslokale og at it-systemerne skal forbedres.

Lykke Friis sagde også, at hun er klar til at diskutere, om KU skal blive ved med at optage flere studerende.

Hun understregede dog, at debatten internt i ledelsen endnu ikke er afsluttet.

»Hvor står der skrevet, at Danmark netop har hjernekapacitet til at uddanne 25 procent af en ungdomsårgang? Jeg mener, at tiden er moden til at diskutere internt, om vi skal blive ved med at sætte optaget op,« sagde Lykke Friis.

KU optager årligt cirka ti procent af en ungdomsårgang svarende til cirka 7.000 nye bachelorstuderende.

clba@adm.ku.dk

Seneste