Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studerende: Bevar KU's historiske fundament

ÅBENT BREV - Ledelsen må stå fast, når politikerne ikke aner, hvad de laver, mener studerende på Klassisk Græsk.

Kære Ulf Hedetoft og Ralf Hemmingsen

Vi er som studerende på klassisk græsk meget bekymrede over, at vores fag er på listen over de 13 fag, der risikerer at blive lukket i den nærmeste fremtid. Selvsagt er vi bekymrede for vores eget fag, men vi er også bekymrede for fakultetet og universitetet som helhed, hvis en sådan lukning skulle blive virkelighed.

Vi kender selvfølgelig til den utrolig svære situation, som fakultetet er blevet bragt i både på grund af nedskæringer og dimensionering, og vi er helt på det rene med, at universiteternes budgetter styres politisk ud fra økonomiske rentabilitetshensyn og styringsværktøjer såsom taxameterordningen, der baner vejen for argumentet om, at en uddannelse som vores ikke er rentabel. Vi er også helt på det rene med, at uddannelse og forskning styres ud fra prognoser om fremtidens arbejdsmarked, og at denne fremgangsmåde har bred politisk opbakning.

»Som studerende på klassisk græsk er man pioner. Ikke i et nyt og fremmed land, men i et glemt land, som på mærkeligste vis er vores eget«

Vores fag og humaniora generelt står desværre ikke stærkt, hvis en uddannelses værdi overvejende fastsættes ud fra dimittendernes anslåede produktivitet og velstandsgevinster, især fordi disse såkaldte gevinster er formuleret i endog meget smalle økonomiske termer, nemlig ud fra dimittendernes fremtidige evne til at betale så meget som muligt i skat. Men hvis facit for diskussionen er fastlagt på forhånd, så virker diskussionen overflødig.

Der kan ikke argumenteres for gevinsterne ved humaniora i en diskussion, hvor humanistisk videnskab allerede på forhånd er fastsat til at være af ringe værdi. Der kan ikke argumenteres for uddannelsesbredde i en diskussion, hvor det allerede ligger fast, at bredde er dyrt og dermed dårligt. Vi kan ikke som studerende på klassisk græsk argumentere for vores fags essentielle vigtighed for Københavns Universitet, hvis Købehavns Universitets funktion defineres ud fra en forventning om de kommende års erhvervssammensætning.

På universitetets hjemmeside lyder det: »På uddannelsen i klassisk græsk finder du hurtigt ud af, at den græske kultur og det græske sprog har haft stor betydning for europæisk kultur og sprog.« Man kan tilføje, at hvis man hurtigt finder ud af dette, så finder man ganske langsomt ud af, at betydningen ikke bare er ufattelig stor, men også ufattelig aktuel. Som studerende på klassisk græsk er man pioner. Ikke i et nyt og fremmed land, men i et glemt land, som på mærkeligste vis er vores eget. Hvem tør sige, at man ikke kan finde noget nyt her? Hvem tør sige, at det ikke er af stor værdi?

»Hvis det sker, har Københavns Universitet ingen fortid og i den forstand heller ingen fremtid«

Som dekan og rektor har man naturligvis til opgave at sørge for, at økonomien hænger sammen, men når økonomien i så tydelig grad bruges som et styringsværktøj, mener vi også, at I som ledere må beskytte de essentielle værdier og det historiske fundament som hele institutionen Københavns Universitet hviler på.

Der findes en grænse for, hvor få midler man kan bygge et hus for, før det braser sammen, og det er fagfolkenes opgave, at fortælle bygherrerne, hvornår den er nået. Der må findes en grænse for, hvor meget universitetets funktion kan omdefineres og indskrænkes, før det ophører med at være et universitet, og vi mener, det er jeres opgave, at protestere, når den er nået. Forslaget om at lukke klassisk græsk er en tydelig skillelinje. Hvis det sker, har Københavns Universitet ingen fortid og i den forstand heller ingen fremtid.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste