Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Studerende, der ikke drikker, falder fra

Frafald — Dit alkoholforbrug under studiestarten påvirker din trivsel på studiet. En ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at studerende, der enten drikker meget eller slet ikke under studiestarten, har en større risiko for frafald.

Om undersøgelsen

  • Undersøgelsen bygger på svar fra 14.660 studerende på landets videregående uddannelser.
  • Mere end 30 procent dropper ud af deres uddannelse – størstedelen inden for det første år.
  • Rapporten undersøger hvilke faktorer, der påvirker de studerendes sandsynlighed for frafald under studiestarten.
  • Læs undersøgelsen her.

Om to måneder er der studiestart på KU med alt hvad det indebærer af fredagsbarer, introforløb og drikkelege. Men alkoholforbrug spiller også en rolle i forhold til risikoen for frafald. Hvis du har et gennemsnitligt alkoholforbrug som studerende, har du nemlig også større chance for at blive på studiet.

Studerende, der har et stort eller lille alkoholindtag under studiestarten, har derimod større risiko for at droppe ud. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der undersøger hvilke faktorer i studiestarten, der spiller ind på frafaldet hos studerende på de videregående uddannelser.

14.000 deltagere

Ifølge undersøgelsen, der bygger på svar fra mere end 14.600 studerende, kan der være flere forklaringer på, at alkoholforbruget påvirker de studerendes trivsel. Det spiller ikke ind, om man går på en uddannelsesinstitution, hvor der generelt bliver drukket meget, men til gengæld viser undersøgelsen en sammenhæng mellem de studerendes individuelle alkoholindtag og sandsynligheden for frafald.

Undersøgelsen fremhæver, at et for stort alkoholindtag kan have sundhedsmæssige implikationer, som påvirker studiestarten negativt. Og så kan det betyde, at den studerende kommer bagud med studierne.

»Ok ikke at hamre igennem«

De studerende, der kun drikker lidt eller slet ikke, kan derimod føle sig ekskluderet fra fællesskabet, fordi alkohol tit spiller en social rolle i forbindelse med studiestarten.

Man skal ikke føle sig ekskluderet, fordi man ikke synes, det er fedt at hamre bajere
Marie Thomsen, næstformand i Studenterrådet

»Det er ikke overraskende, at folk med højere alkoholforbrug dropper ud. Det er der flere oplagte forklaringer på. Det er mere overraskende, at studerende, der ikke drikker i højere grad falder fra. Og det giver anledning til at overveje, om alkoholindtag spiller en for dominerende rolle i løbet af studiestarten,« siger specialkonsulent hos EVA Bjarke Tarpgaard Hartkopf fra EVA, der understreger, at sammenhængen også findes, når der tages højde for de studerendes etnicitet. Det handler altså ikke kun om, at det primært er nydanske studerende, der ikke drikker.

Og det er et problem at studerende, der ikke drikker, er uden for fællesskabet, mener næstformand i Studenterrådet Marie Thomsen:
»Man skal ikke føle sig ekskluderet, fordi man ikke synes, det er fedt at hamre bajere.«

En balance

Rapporten anbefaler, at uddannelsesinstitutioner og universiteter indfører en alkoholpolitik, der tager højde for, at der er en større frafaldssandsynlighed, både når man drikker for meget under studiestarten, og når man ikke drikker.

Marie Thomsen mener dog ikke, at det er rektoratets opgave at bestemme, hvor meget alkohol, der må drikkes på studiet.

»Vi skal sørge for at skabe nogle rammer, hvor flest mulige mennesker føler sig velkomne. Det betyder ikke, at vi skal drikke øl 24/7. Det betyder heller ikke, at man slet ikke må drikke øl. Det betyder, at vi skal finde en balance.«

Seneste