Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studerende forskelsbehandles

Hvis du skal læse på en af flere humanistiske uddannelser, kan du forvente at blive undervist halvt så mange timer som på Medicin. Ny undersøgelse viser, at de studerende tørster efter flere timer

Velkommen til livet som studerende på Københavns Universitet (KU). Alt efter om du skal læse naturvidenskab, sundhedsvidenskab, humaniora eller samfundsvidenskab, kan du se frem til at blive behandlet vidt forskelligt.

En ny rapport lavet af konsulentfirmaet McKinsey viser, at de studerende på bachelordelen af medicinstudiet får
544 undervisningstimer årligt. På Kunsthistorie må de nøjes med 252 timer, på Etnologi 240 timer og Portugisisk 203 timer. På kandidatdelen af Portugisisk spises de af med blot 47 undervisningstimer på et år.

Catherine Lind er koordinator for Humrådet på Det Humanistiske Fakultet på KU og læser selv engelsk på femte semester. Hun mener at McKinsey-rapporten med al tydelighed afspejler den ubehagelige virkelighed på Humaniora.

»Vi har så få undervisningstimer, at det i realiteten er tale om rene selvstudier. Som humanistisk studerende føler jeg mig som et produkt, der ikke er velanset af samfundet. Det virker som om, at videnskabsministeren og erhvervslivet mener, at humaniora ikke er så vigtigt som naturvidenskab, og vi ikke kan bruges til noget, men det ville da blive et kedeligt samfund uden humanister,« siger Catherine Lind.

Hun understreger, at underviserne er dygtige og gør deres bedste trods de vanskelige vilkår, men personligt føler hun ikke, at hun får nok ud af undervisningen.

Undervis os!

Wenche Marit Quist, politisk konsulent i Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF), er enig i, at uddannelseskvaliteten er for ringe.

McKinsey har ikke undersøgt, hvad de studerende mener om kvaliteten af deres uddannelse, men den mangel har DJØF nu rådet bod på. De har spurgt 2000 studerende, og det endnu ikke offentliggjorte resultatet er ikke til at tage fejl af.

»Undersøgelsen viser, at det ikke er de studerendes vilje til at lære, der mangler. Et klart flertal ønsker at modtage mere undervisning – og undervisning af en bedre kvalitet, og de ønsker tættere kontakt med underviserne. Ligeledes påpeger et stort flertal, at de modtager for lidt vejledning.«

»Resultatet gør op med myten om de dovne studerende, der er mere optaget af cafébesøg end deres studier. De samfundsvidenskabelige og humanistiske fakulteter er fyldt af ambitiøse unge mennesker, men de mødes af uddannelsestilbud af et omfang og en kvalitet, der ikke er på det niveau, de gerne vil udfordres på,« siger Wenche Marit Quist.

Handler om penge

Mattias Jørgensen, formand for Studenterrådet på Københavns Universitet, tror, at kun et fåtal af de nye studerende ved, hvor slemt det står til.

Repræsentanter for Studenterrådet tager derfor rundt til RUS-arrangementerne og taler med de nye studerende om uddannelseskvalitet og forklarer, hvordan universiteternes bevillingssystem er skruet sammen.

»De fleste tror, at nogle kloge hoveder har regnet ud, hvor mange timers undervisning der er brug for på hvert enkelt fag. Den grelle sandhed er, at specielt Humaniora og Samfundsvidenskab er underfinansierede, og at antallet af undervisningstimer er udtryk for, hvad der lige knapt er råd til på et institut,« siger han.

Studenterrådet og Danske Studerendes Fællesråd vil derfor have sat taxametertilskuddet op med 25 procent.

Seneste