Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studerende fortæller om udbredt eksamenssnyd: »De fleste gør det«

Der bliver snydt, så det driver, under de digitale prøver, siger to studerende. Det er svært at opdage og kan derfor ikke ses i statistikken. Mere eksamenkontrol er på vej, siger Københavns Universitet.

Det er blevet let at snyde til eksamen på Københavns Universitet, efter at covid har flyttet de skriftlige stedprøver fra campus hjem i privaten. Det siger to studerende til Uniavisen. I stedet for at løse eksamen på egen hånd, som reglerne siger, danner studerende grupper for at løse eksamensopgaverne i fælleskab.

»Før corona sad vi tre-fire timer i en gymnastiksal med eksamensvagter. Nu er de samme eksamener online, hvor man sidder alene derhjemme,« siger en anonym studerende, hvis identitet er redaktionen bekendt.

En stedprøve kan være enten med eller uden hjælpemidler, men det er et fast krav, at den studerende selv løser opgaven.

Der er intet opsyn eller kontrol.

Anonym studerende

»Det, som mange gør, er at sidde sammen på Zoom eller Skype og løse opgaverne sammen. Bagefter underskriver de en tro og love-erklæring om, at de ikke har snydt,« siger en studerende. »Der er intet opsyn eller kontrol.«

Ifølge Akademikerbladet registrerede Københavns Universitet, som tjekker opgaver for plagiat med software, i 2020 dobbelt så mange snydsager som normalt.

De studerende, som Uniavisen har talt med, vurderer, at tallet er endnu større:

»Fordi den her form for snyd ikke bliver opdaget, bliver den heller ikke registreret. Folk er rimelig åbne omkring det. De fleste gør det.«

Sætter den enkelte studerende i etisk dilemma

De studerende som Uniavisen har været i kontakt med, siger, at de har kendskab til snyd på fagene Matematik, Økonomi og Medicin. Uniavisen kan ikke afgøre, om de nævnte fag skulle være særligt ramt af snyd.

»Næsten 100 procent af de medstuderende, jeg snakker med, har gjort det,« siger en.

Eksamenssnyd påvirker også de studerende, som ikke snyder.

»Det får jo studerende til at tænke: Når alle de andre gør det, hvorfor skulle jeg så ikke gøre det,« siger en studerende, der hævder ikke selv at snyde:

»Jeg har aldrig snydt, men er også rimelig stærk fagligt. Min medstuderende havde svært ved en eksamen, men snød heller ikke. Hun dumpede sit tredje forsøg, mens andre bare gik til eksamen i grupper og bestod på den måde. Det er uretfærdigt.«

Den anonyme studerende har hørt om grupper med helt op til otte studerende, der løser eksamensopgaverne sammen.

Mere kontrol er muligt

På Syddansk Universitet er hjemmeeksamener omfattet af en del mere kontrol end på Københavns Universitet. Er man til online-stedprøve, er det et krav at man er på Zoom imens med kameraet slået til. I den anden ende sidder en eksamensvagt og holder øje med, at man ikke taler med andre i rummet eller på skærmen.

For at forhindre at man heller ikke sidder og skriver med andre, skal den studerende have et program installeret, der holder øje med, hvad der foregår på computeren, mens eksamen er i gang.

På Københavns Universitet siger vicedirektør for Uddannelser & Studerende Rie Snekkerup, at man godt er klar over, at snyderiet må være større, end det, man har kunnet registrere.

Jeg har tænkt mig at gøre det ved næste eksamen også.

Anonym studerende

»Særligt skriftlige stedprøver ved vi ikke har fungeret optimalt under coronanedlukningen,« siger hun.

Københavns Universitet anvender primært plagiatsystemet Urkund til at afsløre snyd. Det krydsrefererer opgavetekst med anden tekst på internettet og andre opgaver. »Man kan også lave nogle stikprøver. Ved at ringe til studerende og spørge, ‘hvordan har du løst den her opgave?’« siger Rie Snekkerup

Hvis man bliver taget for snyd, risikerer man en påtale, karantæne eller, i grove tilfælde, at blive smidt ud af universitetet.

Spørger man Rie Snekkerup hvor denne form for snyd, hvor studerende samarbejder om individuelle opgaver, er på skalaen, siger hun:

»Det er groft. Det er meget alvorligt.«

Er det grund til udsmidning?

»Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken, men det er meget groft, for du har skrevet under på en tro og love-erklæring. Det kunne muligvis godt være en udsmidningsgrund,« siger hun. »Det er ærgerligt, at studerende snyder. Jeg ved ikke, hvem det kommer til gode i sidste ende. Det kan give alvorligt bagslag for dem selv, enten i deres videre studieforløb, eller når de kommer ud i et arbejdsliv, og der er nogle ting, de ikke kan.«

Men Rie Snekkerup siger, at hun har tillid til de studerende generelt:

»Jeg vil gerne fastholde, at vi har tillid til, at størstedelen af studerende følger reglerne. Vi har en stor tillid til, at de studerende opfører sig ordentligt.«

Tester ny overvågning ved kvote 2-prøver

Den tillid får de brug for. Hjemmeprøverne ser nemlig ud til at fortsætte.

»Vi arbejder på at kunne afholde stedprøver hjemme også efter corona,« siger Rie Snekkerup. »Vi har i øjeblikket et onlineovervågningssystem i kikkerten, som vil kunne bruges til de prøver og dermed mindske risikoen for snyd. Når vi får muligheden, vil det være op til studienævn og undervisere at beslutte, hvilken form de helst vil benytte.«

Rie Snekkerup siger også, at universitetet har fået nogle juridiske forhold afklaret, så man nu er i stand til at øge overvågningen af de studerende.

»Det har vi indtil nu manglet. Vi havde et andet system i kikkerten for halvandet år siden, men det blev stoppet, blandt andet fordi det ikke var GDPR-sikret. Vi skal sikre, at vi ikke kommer i besiddelse af personfølsomme data som lægeerklæringer, CPR-numre, osv. på den studerendes computer. Nu, hvor det juridiske er på plads, prøver vi det af med kvote 2-prøverne.«

Ifølge en af de studerende, som Uniavisen har talt med, er det netop mere kontrol, der vil løse snyderiproblemet.

Denne studerende har mødtes online med den samme medstuderende ved flere tidligere eksamener.

»Jeg har tænkt mig at gøre det ved næste eksamen også.«

Hvorfor?

»Fordi det er muligt. Det er en kæmpe konkurrence at få gode karakterer. Så når der ikke er noget opsyn med det, ser jeg ikke nogen grund til at lade være.«

Generelt er karakterniveauet på Københavns Universitet ikke blevet påvirket under coronanedlukningerne.

Uniavisen kender til identiten af de anonyme studerende.

Seneste