Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studerende fra alle fag kan være med i KU's eget FN

DEBATÅBEN - Kom og vær med i en minimodel af FN på Københavns Universitet. En gruppe på seks studerende har dannet en studenterforening efter 'Model UN', der giver dig mulighed for lære noget om FN-relevante problemstillinger med både tværfagligt og diplomatisk samarbejde.

Annemette Isager Ahl er den ene af to studerende fra Københavns Universitet (KU), som fik idéen til at lave en ‘Model UN’ forening for studerende derhjemme, da hun var på udvekslingsophold i Washington DC i efteråret 2012.

Den anden er Kristine Borritz Milfeldt, der også var udvekslingsstuderende på det tidspunkt, i San Diego på University of California. De to kendte hinanden i forvejen fra retorikstudiet på KU.

Studenterforeningens navn er University of Copenhagen Model United Nations – forkortet til UCPHMUN.

Arbejder for at få Model UN til at brede sig på KU

De fik projektet op at stå i september 2013, og de blev hurtigt til seks medlemmer; de fem fra KU, den sjette fra DIS (Danish Institute for Study Abroad), som var inviteret med, og som støtter UCPHMUN.

Selv om Model UN-fænomenet har stor international udbredelse og succes, har det ikke rigtigt bidt sig fast i det danske universitetsmiljø. Men den oprindelige gruppe på seks medlemmer vil ændre på det og tilbyde KU’s studerende at blive mere vidende om FN’s problematikker og gøre dem mere øvede i diplomatisk debat.

Torsdag 13. marts holdt de et velkomstarrangement for alle interesserede på KU, og ifølge Annemette Isager Ahl kom der 70 studerende. Mange af dem meldte sig til studenterforeningens første aften med debattræning, der fandt sted tirsdag 18. marts på Det Juridiske Fakultet.

Internationale konferencer som rollespil i diplomati

UN-konceptet går i hovedtræk ud på, at de studerende mødes for at debattere aktuelle internationale problemstillinger og blive klogere på FN’s virke og standardiserede procedurer. På verdensplan holder de jævnligt konferencer, hvor Model UN-hold fra universiteter verden over deltager som delegererede i fiktive FN-topmøder.

Konferencerne kan ses som rollespil, hvor der udspiller sig kontroverser og interessekonflikter mellem lande og organisationer, og hvor de studerende på diplomatisk vis skal opnå at få forhandlet en resolution på plads.

Alle fag kan være med

Annemette Isager Ahl er begejstret, for hun føler, FN-interessen giver hende en masse.

»Det er en udfordring at skulle sætte sig ind i komplekse internationale problemstillinger, at undersøge forskellige landes forhold og at debattere det inden for strukturerne i FN. Desuden kræver det både viden og mod at kunne rejse sig op og debattere emnerne på engelsk i en større forsamling,« siger hun.

Og så er der også et socialt aspekt i det, mener Annemette Isager Ahl:

»Det er første gang i min studietid at jeg har været involveret i sådan et tværfagligt projekt. Vi er åbne for studerende fra alle studieretninger på KU, hvilket er vigtigt, da viden inden for en lang række fag kan være relevante for de problemstillinger, der diskuteres i FN.«

Vil styrke den internationale forståelse

UCPHMUN’s plan er at skabe et forum, hvor de studerende mødes hver anden uge til et oplæg og en debat med en FN-relevant problemstilling.

Målet er at lave en velfungerende studenterforening, hvor de studerende kan styrke deres internationale forståelse og deres praktiske argumentationsfærdigheder. De vil også jævnligt sende delegationer fra KU til at deltage i de internationale Model UN-konferencer.

Måske en fremtid med arbejde i FN

Annemette Isager Ahl har talt med Kristine Borritz Milfeldt om, hvad de kan bruge arbejdet i studenterforeningen til.

»FN er et stort fagligt interesseområde for os begge, og vi håber, at vi kan bruge den viden og de erfaringer vi får gennem foreningsarbejdet som et skridt på vejen til senere at arbejde med internationalt diplomati – med Model UN får man et indblik i, hvordan det fungerer i miniformat. Men uanset hvad jeg kommer til at arbejde med professionelt og senere, så er det virkelig interessant og givende at være med i UCPHMUN lige nu,« siger Annemette Isager Ahl.

anfj@adm.ku.dk

Seneste