Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studerende: Fremdriftsreformen giver mere stress og mindre glæde

DUMPET - Studerende forventer at blive mere stressede og mindre glade for deres studie på grund af fremdriftsreformen. Kun én procent forventer, at det bliver lettere at komme igennem studiet.

De universitetsstuderende dumper fremdriftsreformen i en ny undersøgelse, som viser, at de studerende forventer mere stress, dårligere mulighed for at få erhvervserfaring under studiet og mindre glæde ved uddannelsen.

Undersøgelsen, der er foretaget af Ingeniørforeningen, Dansk Magisterforening og Djøf, er besvaret af knap 3800 studerende og er blevet offentliggjort tirsdag den 28. april, hvor uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) skal i åbent samråd om netop fremdriftsreformen.

»Fremdrifsreformen er direkte kontraproduktiv«

41 procent vurderer, at de vil få dårligere mulighed for at have et arbejde ved siden af studiet, og hos DJØF Studerende undrer man sig også over, hvordan politikernes retorik kan hænge sammen med fremdriftsreformens konsekvenser.

»Politikerne har meget travlt med at understrege, at uddannelserne skal koble sig tættere til vores kommende arbejdsmarked. Her er relevante studiejob og praktik helt afgørende for at forbinde teori og praksis. Fremdriftsreformen er direkte kontraproduktiv i forhold til at vi kan få den praktiske erfaring, vi ved, vores kommende arbejdsgivere lægger stor vægt på,« udtaler formand for DJØF Studerende Tue Anders Johansen i pressemeddelelse.

Hvad med studielivet?

Formålet med reformen er at få de studerende hurtigere igennem studiet, men kun ni procent vurderer ifølge undersøgelsen, at reformen vil medføre, at de kommer det, mens kun fem procent svarer, at de vil blive bedre til at prioritere deres tid som følge af reformen.

De studerende forventer derimod at glæden og interessen for samt udbyttet af studiet vil lide under reformen. 35 procent svarer, at reformen vil reducere glæden ved/interessen for studiet, mens 20 procent vurderer, at de vil lære mindre. Kun én procent svarer, at de vil få lettere ved at komme igennem studiet, ligesom blot én procent svarer, at de bliver mere motiverede for studiet som følge af reformen.

Denne problematik kommenterer Studenterrådsformand Alexander Thorvaldsen i dag i Studenterrådets ugentlige klumme, hvor han udtrykker bekymring ved, at de studerende får mindre tid og overskud til at engagere sig i studielivet som for eksempel tutorer eller instruktorer.

Åbent samråd

Senere i dag skal ministeren så forsvare sin reform. Uddannelses- og Forskningsudvalget har bedt ministeren redegøre for, hvordan fremdriftsreformen understøtter ambitionen om at løfte kvaliteten af de videregående uddannelser, og for hvordan der er sikret it-understøttelse af de studerendes tilmeldingskrav, også i forhold til nødvendige individuelle studieplaner (bytning af valgfag og eftertilmelding).

Samrådet er indkaldt efter ønske fra Merete Riisager (LA), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) og Esben Lunde Larsen (V), der repræsenterer partier i forligskredsen bag reformen, samt Enhedslistens Rosa Lund.

lene.munk-petersen@adm.ku.dk

Seneste